Som en del av bondeopprøret 2021, kjørte om lag 50 bønder i kortesje fra Gjennestad til rådhuset i Sandefjord i traktorer fra John Deere. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB
annonse

Det finnes ingen bransje som er mer offentlig regulert og monopolisert enn norsk matproduksjon. Resultatet ser vi – verdens høyeste priser og produsenter som krever subsidier.

Vietnamesise jordbærplukkere. Foto: Heiko Junge / NTB

En bondegård er en bedrift, og bønder er selvstendig næringsdrivende. Men hvorfor skal det være lovfestet at bedriften skal gå i arv? Det finnes ingen andre land som har en Odelslov. Den er gammel, og er nedfelt i Grunnloven. Den kan kun endres med 2/3 flertall i Stortinget og et valg i mellom. Odel var i sin tid en beskyttelse for selvstendige bønder. I dag er mange hobbybønder med jobb ved siden av. Fra 1999 til 2014 forsvant 28 000 gårdsbruk og i dag er det rundt 40 000 igjen. Norske bruk har jord på et areal som er lavt sammenlignet med andre land, skriver Wikipedia.

annonse

 

Les også: Sender ny traktorkolonne til Oslo

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon

annonse

«Vi jobber for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.». Samvirke er et system med en kjøper som bestemmer prisen. At de også foredler har skapt et dagligvaremarked som er kontrollert av et par store kjeder. Av samvirker finner vi Tine som kontrollerer 90 prosent av meierimarkedet. Nortura dominerer kjøttmarkedet, de produserer merkevarer som Gilde og Prior. Gartnerhallen styrer frukt og grønt. Det er ikke noe konkurranse, og de som kommer dårligst ut er bøndene.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

De store pengene ligger på veien frem til forbrukerne. Toppsjefene i Tine og Nortura har inntekter på 4,1 og 3,8 millioner kroner i tillegg til gode ordninger og pensjoner. Også i andre samvirkelag har toppsjefene millionlønninger. I tillegg til de sedvanlige lukrative ordningene med pensjoner og andre goder så har sjefene i Felleskjøpet 2,8 millioner, Hoff potetindustrier 1,7, Norsvin 1,6, Honningsentralen 1,1 og Geno 1,1 millioner kroner i årslønn.

Eierne av butikkjedene har blitt milliardærer, og butikksjefene hever millionlønninger.

Taperne i dette systemet er de som er øverst i næringskjeden. De kunne ha kuttet ledd, og beholdt fortjenesten. Isteden sitter de i jordbruksforhandlinger med staten, og vil at skattebetalerne skal plukke opp regningen.

Les også: Jordbruket er en politisk styrt næring – verst på sosial dumping, skylder på Listhaug

– Eg vil ikkje gje meg som bonde, for slekta mi har drive garden i 600 år. Men om det ikkje endrar seg, vil eg nekta ungane mine å gå inn i dette, sier en bonde til Vårt land.

Subsidier er et plaster på såret

Bonde protesterer på Karl Johansgate i en traktor fra John Deere.

De kommer igjen hvert år og skal ha mer. Det er å skyve problemet fremfor seg. Hele systemet må moderniseres. Odelsloven må fjernes, det samme gjelder konsesjon og boplikt, så må det innføres markedspris på landbrukseiendommer. Samvirkene kan bestå som en distribusjonskanal. Men foredlingen må splittes opp i mange aktører. Da vil samvirket bli en markedsplass som styres av tilbud og etterspørsel.

annonse

Men dette er nok ønsketenkning, det blir som pressestøtte og milliarder til NRK. De vil kjempe med nebb og klør for å beholde soveputen. Så vi kommer nok til å se enda flere bønder protestere i dyre traktorer fra John Deere. Høye tollmurer skal vi også ha, til Dovre faller.

De som styrer bøndene, tjener fett

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse