Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock
annonse
annonse

En rekke advokater går knallhardt ut mot Solberg-regjeringens lovforslag om «midlertidige endringer i smittevernloven for å få på plass coronasertifikat».

Regjeringen la ut en en pressemelding fredag om at de fremmer en proposisjon for Stortinget om midlertidige endringer i smittevernloven med rettslig grunnlag for coronasertifikat.

«Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått coronasykdom og testresultat», skrev Helse- og omsorgsdepartementet.

annonse

Forslaget har gjort flere norske advokater rasende.

– Vi oppfordrer herved våre folkevalgte til å legge forslaget om innenlands bruk av coronasertifikat i skuffen, skriver de ni advokater i en meningsartikkel i Advokatbladet.

I europa har det vært mange demonstrasjoner der folk har vist misnøye mot innføring av coronapass. REUTERS/Toby Melville

Advokatene skriver videre at «regjeringens beslutning om å sende forslag om coronasertifikat på høring har, til tross for uforsvarlig kort høringsfrist, resultert i et folkelig engasjement uten sidestykke».

annonse

Over 10.000 høringssvar er innkommet – de fleste negative, herunder flere kjente jurister og advokater. Blant disse fremheves her høringssvar fra Hans Petter Graver, Anna Nylund, Kristin Bergtora Sandvik, Mona Naomi Lintvedt, Morten Walløe Tvedt og Brynjar Østgård.

«De fem førstnevnte er alle tilknyttet juridisk fakultet, fire er professorer. Østgård er advokat med møterett for Høyesterett. Samtlige reiser betimelige spørsmål ved det faglige grunnlaget for å innføre en slik ordning, samt om konsekvensene kan bli andre og større enn dem som er presentert i mediene», skrives det.

Flere skeptikere

Advokatene trekker frem høringssvar fra Hans Petter Graver, som er professor ved Det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har ramset opp flere negative sider med coronapass.

Blant annet mener advokatene at forslaget om coronapass «bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til».

De hevder departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og forbudet mot diskriminering.

Det har vært en rekke store demonstrasjoner i flere store byer verden de siste månedene mot blant annet corona-nedstenging, bruk av munnbind, og innføring av coronapass.

I USA gikk mediepersonligheten og den medisinske eksperten Dr. Drew ut på Twitter og refset planene om et corona-pass for internasjonale reiser.

annonse

– Disse vaksinepassene adskiller mennesker og frarøver dem friheten til å reise internasjonalt. Vaksinasjoner er viktige, og jeg oppfordrer alle til å ta Covid-vaksinen, men hvordan ville du ha det hvis internasjonale reiser også krevde andre vaksiner?

Rettigheter

Jusprofessor Hans Petter Graver har blitt intervjuet i Dagbladet der han mener Solberg-regjeringens lovendring med innføring av coronapass «bryter med Grunnloven» siden vi ikke har legitimasjonsplikt i Norge.

– Vi har ikke noen legitimasjonsplikt i Norge, og et coronasertifikat i seg selv er ikke en legitimasjon, men det vil trolig måtte kobles til en legitimasjon, sier professoren til avisen.

Graver sier videre at «rettigheter som dette griper inn i er retten til å være anonym, ettersom coronasertifikatet vil inneholde private helseopplysninger».

annonse

Også advokat Sjak R. Haaheim har blitt intervjuet av Dagbladet. Han mener et coronapass kan åpne for en skummel utvikling.

– Det er et politisk veivalg. Når flere og flere blir vaksinert, er det ikke behov for et pass som viser hvem som er, og ikke er, vaksinert. Det åpner for en skummel utvikling. I neste omgang kan det være et hjertepass for å få kjøre karusell. Eller et pass for å vise at du er kreftfri. Teknologien setter ingen grenser – det må mennesker gjøre, sier han til avisen.

Helseminister Bent Høie har uttalt regjeringen har jobbet tett med EU for å få på plass et coronapass.

– Vi jobber nå med et felles coronasertifikat sammen med EU. Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere, uttalte Høie til Dagbladet tidligere denne uken.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon