Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
annonse

I et mye delt og kommentert Facebook-innlegg forsvarer byråden seg mot kritikkstormen.

16. mars ble miljøbyråd Lan Marie Berg i Oslo orientert om at bygging av ny reservevannforsyning til Oslo kom til å bli flere milliarder kroner dyrere enn først budsjettert. Prislappen på den nye reservevannsløsningen til hovedstaden har steget fra 12,5 til 17,7 milliarder.

Nyheten har skapt oppstandelse blant opposisjonspartiene i Oslo bystyre, og Berg har blitt gjenstand for nok en kritikkstorm og krav om at hun må gå av.

annonse

I et Facebook-innlegg forsvarer Berg seg mot kritikerne, og kommer med en oppklaring vedrørende gigantinvesteringen.

– Da jeg var relativt fersk som byråd for fem år siden, fikk jeg en ganske skremmende rapport om hva som truer Oslofolks sikkerhet. På toppen av listen sto to trusler som utmerket seg som både svært alvorlige og sannsynlige; en pandemi, og bortfall av vann, skriver hun.

Les også: Oljeminister Tina Bru (H): – Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!

annonse

Kunne fått dagbøter

Hun påpeker at Oslos vannforsyning har vært utrygg over flere tiår. Nesten alle hovedstadens innbyggere får vann fra Maridalsvannet. Oslo kommune har fått advarsler fra Mattilsynet om at de ville kunne få dagbøter dersom de ikke hadde fått på plass en ekstra vannforsyning.

– I mer enn 50 år har politikerne i Oslo blitt advart mot dette, og alternative vannkilder har blitt utredet og diskutert. Men gang på gang har planene blitt lagt i en skuff. Å bygge bedre vannforsyning var aldri sexy nok, og det var dyrt, skriver Berg.

– De siste årene har vi gjort store investeringer i Oslos vannforsyning. Vi har nå satt i gang det største prosjektet noensinne. Vann skal fraktes fra Holsfjorden gjennom tunnel til Huseby, hvor vannet skal behandles i et moderne vannbehandlingsanlegg. Derfra skal det sendes ut til Oslos innbyggere som rent og godt drikkevann. Dette anlegget vil kunne levere vann til hele byen dersom vannforsyningen fra Maridalsvannet nord i Oslo blir satt ut av spill, fortsetter hun.

Ikke ekstraordinært

annonse

Hun vedgår at hun forstår at mange reagerer på kostnadssprekken, men peker på at det ikke er uvanlig at store, kostbare prosjekter rammes av kraftige prisøkninger i markedet.

– Noen av mine politiske motstandere hevder at jeg burde gitt informasjon om dette før vi var sikre på at vi måtte be bystyret om å utvide kostnadsrammen for prosjektet. Det er jeg uenig i. Som byråd er det mitt ansvar å forberede saker til bystyret. Jeg skal sørge for at bystyret får korrekt informasjon, som er sannferdig, og at sakene er tilstrekkelig opplyst. Byrådet er ansvarlig for å holde seg innenfor budsjettet som bystyret har vedtatt. I det jeg hadde fått bekreftet av en tredjepart at dette ikke var mulig, brukte jeg 6 arbeidsdager på å legge fram en sak til bystyret, skriver Berg.

Har ikke noe valg

Prosjektet må også videreføres, understreker byråden.

– Nå vil noen av de samme partiene som år etter år ignorerte de alvorlige advarslene om vannforsyningen i byen vår, fremme mistillit mot meg. Det står de naturligvis fritt til å gjøre. Jeg kommer aldri til å skamme meg over å ha satset på Oslofolks trygghet og sikkerhet, og jeg mener det er riktig at vi velger å videreføre prosjektet selv om kostnadene har økt. Vi har dessuten ikke noe valg, ettersom staten ved Mattilsynet krever at vi har en ny vannforsyning på plass innen 1. januar 2028.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse