- Resett - https://resett.no -

Raja gir penger til Islamsk Råd for å redusere «fordommer» mot muslimer

Hele 8 millioner skal drysses over 28 organisasjoner, der Antirasistisk senter får aller mest. På listen finner vi organisasjoner som Islamsk råd og Miniotenk. 

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Rasisme og hatefulle ytringer er et stort samfunnsproblem som vi må motarbeide. Mange organisasjoner gjør en kjempeinnsats på dette området og i regjeringen vil vi støtte opp om det gode arbeidet som gjøres. Vi har derfor etablert en ny tilskuddsordning på 8 millioner kroner som skal støtte engasjement og aktiviteter som fremmer mangfold, dialog og motvirker rasisme, sier [1] kultur- og likestillingsminister Abid Raja, og legger til at mange vil ha penger:

– Det er gledelig å se at tilskuddsordningen er populær. Det er kommet inn mange svært gode søknader og at vi har god geografisk spredning i prosjektene som har fått støtte.

annonse

Les også: Norge får ros og ris – Rune Berglund Steen er bekymret for rasismearbeidet [2]

Det er Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) som har ansvaret for pengeutdelingen. Støtten er ledd i «Handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer [3]».

Antirasistisk senter (ARS) får mest, og som en god nummer to kom FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Nedover i listen finner vi Minotenk og Islamsk råd.

annonse

Antirasistisk Senter får 536 956 kroner for å etablere et nasjonalt veiledningstilbud om rasistisk diskriminering. I prosjektbeskrivelsen står det at ARS skal gi medmenneskelig støtte i møte med krevende opplevelser, samt gi konkret veiledning ut fra tilgjengelig informasjon om hvordan den aktuelle saken eventuelt kan håndteres.

Les også: Om «muslimhat»: Regjeringen forteller oss at sunn skepsis er en forstyrrelse i vår karakter [4]

Minotenk 350 000 kroner

De skal lage en en håndbok mot rasisme. Boken skal gis bort gratis til skoler. Målet med håndboken er å gi en grunnleggende innsikt i hva rasisme er, hvordan det rammer, hvordan det kan håndteres og forebygges.

Linda Noor, daglig leder i Minotenk.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Islamsk Råd får 200 000 kroner

De skal bedrive informasjonstiltak for å redusere fordommer, stereotyper og diskriminering av muslimer. I prosjektbeskrivelsen lover de å utvikle en digital kunnskapsdatabase på norsk for å tilgjengeliggjøre og systematisere kunnskap om islam og muslimer som i dag bare er tilgjengelig på engelsk eller andre språk.

Berglund Steen vil forby «innvandrersmitte» – Har nylig utgitt bok om mennesker på flukt [5]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474