Justisminister Monica Mæland sier EUs nye asylpakt vil ha direkte og indirekte følger for Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB
Justisminister Monica Mæland sier EUs nye asylpakt vil ha direkte og indirekte følger for Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB
annonse
annonse

– Jeg mener det ikke er en løsning å avvikle asylsystemet fordi det har svakheter.

EU-kommisjonen lanserte høsten 2020 sitt forslag til en ny europeisk asylpolitikk, «New Pact on Migration and Asylum.» Forslaget bygger blant annet på å etablere en ny felleseuropeisk solidaritetsmekanisme og å etablere et mer forpliktende retursamarbeid.

I et representantforslag til Stortinget fra Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Jon Helgheim og Christian Tybring-Gjedde vil partiet be regjeringen sørge for at Norge ikke tar del i EUs nye asylpakt.

annonse

– Regjeringen er positiv til at det etableres en solidaritetsmekanisme i EU, sier justis-og beredskapsminister Monica Mæland i sin uttalelse til komiteen om forslaget. Hun gjør samtidig oppmerksom på at Norge og andre Schengen-assosierte land ikke blir bundet til denne delen av Pakten.

Frp mener Norge bør arbeide for å få Europa med på et helt nytt asylsystem, fordi de fleste landene opplever det samme trykket på velferdsordningene, det sosiale limet og opplevelsen av trygghet. Ifølge Frp er EUs «New Pact on Migration and Asylum» det diametralt motsatte: En videreføring og forsterking av en allerede mislykket politikk.

– Norge vil stå fritt til selv å kunne tilby bidrag dersom det er ønskelig, sier Mæland og understreker at Pakten vil påvirke Norge både direkte og indirekte.

annonse

Ikke en løsning

I sin kommentar sier hun seg enig i at dagens asylsystem har svakheter.

– Jeg mener det ikke er en løsning å avvikle asylsystemet fordi det har svakheter. Vårt mål må være å forbedre systemet, slik at vi blir stadig sikrere på at vi når dem med et reelt behov for beskyttelse, skriver Mæland og understreker at regjeringen fører en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser.

Frp vil at Stortinget skal si nei til EUs nye migrasjon- og asyl-pakt: – Sp prøver sno seg unna

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon