Vidar Kleppe (t.v.) og Geir Ugland Jacobsen i partiet Demokratene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB. Fredrik Hagen
annonse

Innsidere har fortalt om turbulens og bråk innad de siste ukene og valgkomiteens to medlemmer greide ikke å bli enige om innstilling til nytt sentralstyre før landsmøtet.

Men på selve valgmøtedagen trakk Makvan Kasheikal seg som leder, til tross for at han ikke var på valg før i 2022. Det banet vei for Geir Ugland Jacobsen, den tidligere fylkeslederen i Oslo Frp, som ble ekskludert i desember 2020.

Og nå er hele partiledelsen blitt byttet ut på landsmøtet. Partileder ble Geir Ugland Jacobsen, mens den tidligere Frp-eren Kent Andersen er blitt politisk nestleder. I et trekk som muntre tunger kaller «nordkoreansk» ble Kent Andersens samboer, Ina K. Thorsen, valgt til partiets nye organisatoriske nestleder.

annonse

Makvan Kaheikal fortsetter i sentralstyret, det samme gjør grunnlegger og «ansikt utad», Vidar Kleppe.

Her er det nye sentralstyret. Det er fortsatt tung representasjon fra Agder.

  • Geir Ugland Jacobsen – leder, Oslo
  • Kent Andersen – politisk nestleder -Oslo
  • Ina K. Thorsen – org nestleder – Oslo
  • Tove Merethe Johansen – studieleder – Vestfold og Telemark
  • Makvan Kasheikal- styremedlem – Agder
  • Vidar Kleppe – styremedlem – Agder
  • Grete Hansen – styremedlem – Agder
  • Terje Larssen – sekretær (var ikke på valg) – Agder
  • Kasserer: Tor Andre Hopen fra Trøndelag.

Hva sier så den nye lederen

annonse

– Dette gikk jo smertefritt, Ugland Jacobsen, føler du Demokratene nå er forent og enige om kursen videre?

– Takk for det. Ja, kursen videre er det lite diskusjon om. Vi er veldig samstemte om politikken, med bakteppet fornuft og Norge Først.

– Hvordan skal dere gjøre Demokratene mer synlige?

– Det er to hovedelementer for synlighet. Fortsatt en offensiv politikk som tar tak i de sakene som våre velgere forventer, som ofte gjelder områder som er kraftig forsømt eller feilhåndtert av de etablerte partiene, med tanke på Norges beste. Dette skal frem i valgkampen. Det andre er videre organisasjonsbygging, der mye fortsatt gjenstår, svarer Ugland Jacobsen

–Hva blir hovedsakene fremover mot valget?

Ugland Jacobsen lister opp: «Norsk suverenitet, herunder oppsigelse eller reforhandling av en rekke internasjonale avtaler der Norge er forpliktet. Styrking av det det norske demokratiet, objektiv og åpen informasjon og meningsdannelse, og mer respekt for velgerne fra folkevalgte organer og byråkrati. Energipolitikk og naturvern, herunder avvikling av all vindkraft. Bekjempe offentlig sløsing», og videre:

«Omprioriteringer av offentlige budsjetter, til fordel for det norske folk, herunder styrking av velferden på mange forsømte områder. Vi vil blant annet regulere norske pensjoner til realnivået de lå på før AP vedtok årlig underregulering i 2013. Nei til klimahysteri, herunder klimabegrunnede investeringer, skatter, avgifter og subsidier. Full stopp i uintegrerbar innvandring til Norge, og krav til assimilering av eksisterende subkulturer, basert på felles kulturforståelse, språk, verdier lover og regler.»

– Hvem skal dere stjele stemmer fra?

annonse

– Vi ser at vi henter velgere fra alle partier, men mest har vi nok foreløpig hentet fra FrP.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse