- Resett - https://resett.no -

«Politiforening» fikk millioner i offentlige midler

Innsyn viser at Norsk Narkotikapolitiforening har mottatt vesentlige pengesummer.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), [1] som er en ideell organisasjon, fikk i perioden 2011-2020 blant annet flere hundre overføringer fra Politidirektoratet (POD), ulike politidistrikt og ulike særorgan i politiet, skriver Nettavisen. [2]

Det er privatpersonen Jonas Ali Ghanizadeh, som etter innsynsbegjæringer hos Politidirektoratet og Tolletaten har funnet disse tallene.

annonse

Pengene gikk i hovedsak til kurs og konferanser i regi av NNPF, som skulle bidra til kompetanseheving i politiet på narkotikafeltet. Organisasjonen har markert seg som motstander av rusreformen som ble nedstemt i Stortinget forrige uke. [5]

Foreningen har et navn som kan få enkelte til å tro at de er en del av politiet. I 2019 [6] omtalte for eksempel Trine Skei Grande (V) dem som «politiet».

Trine Skei Grande. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen fra UiB er kritisk til foreningens opptreden.

– Det er et problem at mange oppfatter NNPF som en del av politiet. De stiller ofte i uniform og opptrer på en måte som gjør det vanskelig å skille, sier han.

NNPFs største bidragsyter hos politiet er POD, direktoratet under justisdepartementet, som har gitt 2,1 millioner til NNPF siden 2011. I tillegg kommer gaven på 100.000 i anledning 25-årsjubileet.

Hans Fredrik Marthinussen stusser over at politiet har brukt offentlige midler på denne måten.

– Jeg lurer på hvordan det ville sett ut hvis jeg startet mitt eget foretak og fikk fri fra jobben for å kurse mine egne kollegaer? spør han seg.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen fra UiB. Foto: (Universitetet i Bergen)

Professoren mener sågar at dette kan ligne på en form for korrupsjon hvis mye av midlene som er brukt i konferansevirksomhet har gått til sosiale aktiviteter og festligheter.

– Jeg vet ikke om det er dette som er tilfellet med NNPF, men dersom det finnes en mistanke om dette, så mener jeg det er all mulig grunn til å undersøke om det er snakk om misbruk av offentlige midler og i verste fall en form for korrupsjon, avslutter han.

Både avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, og generalsekretær, Kristine Olsen Moss, i Norsk Narkotikapolitiforening, avviser at støtten er gitt til annet enn gjennomføring av et konkret tiltak – den årlige Utdanningskonferansen i regi av NNPF.

annonse

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991 og er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3600 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Resett lurte VG: – Greit å statuere et eksempel [7]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474