En ødelagt UNRWA-bygning i flyktningleiren Yarmouk i Damaskus, som ble totalødelagt som følge av den syriske borgerkrigen. Foto: AFP / NTB Scanpix
En ødelagt UNRWA-bygning i flyktningleiren Yarmouk i Damaskus, som ble totalødelagt som følge av den syriske borgerkrigen. Foto: AFP / NTB Scanpix
annonse
annonse

Norge er ikke bundet av EU-domstolens avgjørelser, men følger likevel etter.

I et nytt utkast til instruks for behandling av saker der statsløse palestinere søker asyl i Norge, går det frem at regelverket er i ferd med å liberaliseres.

I dokumentet Resett har fått innsyn i, refereres det her til statsløse palestinere i Jordan, Libanon, Syria, samt på Vestbredden og på Gazastripen. Dette er flyktninger og etterkommere etter krigen i 1948 og opprettelsen av staten Israel.

Får beskyttelse

annonse

Disse flyktningene får i dag som hovedregel beskyttelse fra  FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten , et byrå underlagt FN som arbeider med å bedre forholdene til palestinske flyktninger som bor i Jordan, Libanon, Syria, samt på Vestbredden og på Gazastripen.

Hvis UNRWAs beskyttelse eller bistand har opphørt, skal asylsøkeren automatisk gis flyktningstatus. Det vil blant annet kunne få konsekvenser for palestinske asylsøkere fra Syria, der UNRWA ikke lenger opererer som før som følge av borgerkrigen i landet. 

Ikke bundet

Utkastet til regelendirng kommer som følge av flere nyere dommer i EU-domstolen.  Her har man blant annet konkludert med at søkeren automatisk har rett til flyktningstatus dersom beskyttelsen eller bistanden har bortfalt, og domstolen har også kommet med flere avgjørelser som gir retningslinjer for når beskyttelsen/bistanden kan anses bortfalt.

annonse

«Norge er ikke bundet av EUs statusdirektiv eller EU-domstolens avgjørelser, men dette er relevante rettskilder ved fortolkningen av våre internasjonale forpliktelser. Videre sammenfaller EU-domstolens tolkninger i stor grad med anbefalingene fra UNHCR», heter det i det nye utkastet.

I dokumentet presiseres det at for at UNRWAs beskyttelse eller bistand skal anses opphørt, må det være forhold utenfor asylsøkerens kontroll og vilje som gjør at søkeren ikke lenger kan benytte seg av UNRWAs beskyttelse eller bistand.

Dette må du vite om EUs nye og omstridte asylpakt (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon