- Resett - https://resett.no -

Esa: Norge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger ved utenlandsopphold

EØS-tilsynet Esa mener at Norge bryter EØS-reglene ved å begrense sykepenger fra å bli utbetalt når mottakere drar til andre EØS-land.

For å kunne motta visse ytelser, må man oppholde seg Nore. Mottakere av kontantytelser ved sykdom kan gis tillatelse til å reise utenlands ved enkelte anledninger, men dette krever forhåndsgodkjenning fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav).

Slik godkjenning er underlagt flere strenge vilkår, inkludert en maksimumsgrense for hvor lenge mottakere kan oppholde seg i andre EØS-land.

annonse

Slike regler er i strid med EØS-retten, skriver Esa i en pressemelding.

Esa konkluderer med at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som omfattes av de aktuelle reglene.

Les også: Esa: Norges innreisebegrensninger strider mot EØS-avtalen [1]

annonse

Innvendingene dreier seg også om en angivelig manglende klarhet og forutsigbarhet til reglene i Norge.

– Alle borgere har rett til et klart, presist og forutsigbart rammeverk som gjør det enkelt å forstå og navigere EØS-reglene, skriver Esa.

Dagens uttalelse er andre steg i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på å fremme sitt syn og å endre regler og praksis.

Esa kan deretter velge å ta saken til EFTA-domstolen.

– Vi vil følge opp og se dette blant annet i forbindelse med utredningen fra Trygdekoordineringsutvalget, som blir lagt fram om svært kort tid, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474