Sprøyter med Covid-19 vaksine fra Pfizer Foto: Tone Spieler / NTB.
annonse
annonse

Det etisk-moralske grunnlaget for utøvelsen av legeyrket har siden antikken vært Den hippokratiske ed, som i flere deler av verden avlegges av nyutdannede leger. 

Det er en lang ed som jeg ikke skal gjenta her. Men budskapet er ikke til å misforstå: Legen skal alltid og under alle forhold opptre til den enkelte pasients beste.

I vår tid har Den hippokratiske ed blitt supplert med Nürnbergkodeksen (1949) og Helsinkideklarasjonen (1964) som setter grenser for medisinsk forsøksvirksomhet, blant annet ved å kreve at forsøkspersoner i medisinske eksperimenter skal være fullt informert om hvilke farer de utsetter seg for, og at medisinsk forskning ikke skal utøves på grupper som selv ikke har glede av forskningen.

annonse

Den hippokratiske ed, Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen utgjør hva norske myndigheter hevder er ikke bare det etisk-moralske, men også det juridiske grunnlaget for norsk helsevesen: All medisinsk behandling skal ha den enkelte pasients liv, helse og velvære som mål. All medisinsk behandling skal være basert på informert samtykke. Og ingen skal utsettes for medisinske eksperimenter,vaksiner eller behandlingsformer de selv ikke har glede av.

Lever norske myndigheter opp til disse etisk-moralske og juridiske prinsippene i sin håndtering av korona-situasjonen, ikke minst med sine planer om å vaksinere mesteparten av befolkningen mot korona? Svaret må være nei.

Dersom norske myndigheter skulle etterleve prinsippene de skryter av at norsk helsevesen er basert på, skulle alle før de ble vaksinert mot korona få en oversikt over hvor farlig sykdommen er for ulike befolkningsgrupper og hvor usikre og potensielt farlige de hurtigutviklede korona-vaksinene er. Og denne informasjonen måtte være så ærlig at personer som statistisk sett ikke er truet av korona, for eksempel friske personer under 50 år, måtte skrive under på at de var klar over vaksinen for dem trolig var farligere enn korona, men at de i solidaritet med utsatte grupper like fullt ønsket å vaksinere seg.

annonse

Les også: Hurra, festglade ungdommer har fått korona-diktaturet til å bryte sammen!

En slik ærlighet har norske myndigheter ikke vært villig til. Tvert imot har de og de etablerte massemediene som støtter dem, ved en kombinasjon av fryktpropaganda, erklæringer om at samfunnet ikke kan åpnes før minst 90 prosent av befolkningen er vaksinert, stempling av ikke-vaksinerte som snyltere og samfunnsfiender og trusler om vaksinepass som vil innskrenke ikke-vaksinertes mulighet til å leve et normalt liv, forsøkt å tvinge hele befolkningen til å la seg vaksinere. Opplysninger om dødsfall, alvorlige skader og mulige fremtidige farer knyttet til de hurtigutviklede koronavaksinene formidles bare av såkalte alternative medier.

Resultatet er at friske personer langt under 50 år lar seg skremme eller manipulere til å ta en vaksine de ifølge all verdens statistikk har null bruk for, men som vil kunne resultere i død eller invaliditet. Og norske foreldre som etter skandalen med massevaksineringen mot svineinfluensa i 2009 og de flere hundre unge vaksineofrene det resulterte i, burde gjøre opprør mot myndighetenes vaksineplaner og fysisk blokkere vaksinestasjoner, lar uten å mukke sine sønner og døtre delta i tidenes sannsynligvis mest risikofylte medisinske eksperiment.

Det som forferder meg i denne situasjonen, er at Den norske legeforening og norske leger ikke protesterer.

Nylig kom det en melding om at norske myndigheter har begynt å vaksinere 18-åringer mot korona. Samtidig forteller myndighetenes egne tall at sannsynligheten for at en smittet person under 39 år skal dø av korona, er 0,0022 prosent, altså i praksis lik null. Og i de siste ukene har titusener av ungdommer samlet seg i parker og liknende under forhold som må ha fått ”smitten” til å løpe løpsk, uten at det har blitt innrapportert ett dødsfall eller alvorlig sykdomstilfelle. Ingen kan da hevde at det å vaksinere seg mot korona for friske personer under 39 år er noe annet enn å delta i et medisinsk eksperiment den enkelte selv ikke har noe å tjene på.

Les også: Dersom det blir vaksinepass, vil jeg skaffe meg korona på naturlig vis

annonse

Hvorfor erklærer ikke Den norske legeforening – som selvfølgelig er i besittelse av statistikk som viser at korona er lite farlig for friske personer under 60 år og i praksis ufarlig for personer under 40 år med mindre de har flere underliggende sykdommer – at det å vaksinere friske mennesker under 40 år mot korona er et uetisk medisinsk eksperiment norske leger ikke vil involvere seg i? Eller hvorfor krever ikke legeforeningen at friske unge mennesker som lar seg vaksinere mot korona, skriver under på at de er klar over at de deltar i et potensielt farlig medisinsk eksperiment de selv ikke har noe å tjene på? Eller hvorfor stiller ikke legeforeningen i det minste et krav om at myndighetene må garantere en anstendig erstatning til eventuelle vaksineofre – ikke minst vaksineofre i grupper som statistisk sett ikke har noe å tjene på å vaksinere seg mot korona – som betingelse for at norske leger skal delta i korona-vaksinering?

Jeg skjønner ikke at norske leger våger å involvere seg i korona-vaksinering av unge og friske personer. Det har allerede blitt innrapportert tusenvis av dødsfall og alvorlige bivirkninger knyttet til den globale korona-vaksineringen. Går vaksineringen her i landet bra, vil det ”bare” bli noen titalls døde og invaliserte blant de hundretusener av personer under 40 år myndighetene planlegger å vaksinere mot korona. Går vaksineringen galt, vil vi kunne ende med tusenvis av døde og invalidiserte unge mennesker.

Legen eller sykepleieren som under de betingelsene korona-vaksineringen i dag foregår under setter en sprøyte med korona-vaksine i armen på en frisk 23-åring som dør eller blir invalidisert av vaksinen, vil måtte regne med å bli både sivilrettslig saksøkt og strafferettslig tiltalt for å ha bedrevet et uansvarlig medisinsk eksperiment som drepte eller ødela et ungt menneske.

Eller tror norske leger at vi vil tilgi dem for å utsette oss for et medisinsk eksperiment selv en ungdomsskoleelev forstår at innebærer en fullstendig tilsidesetting av Den hippokratiske ed og prinsippet om at all legevirksomhet skal være basert på hensynet til den enkelte pasients liv, helse og velvære?

Dette er den sjokkerende historien om hvorfor Ivermectin ikke brukes mot Covid-19 (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon