Oslo fagottkor synger i hagen til regjeringens representasjonsbolig i Oslo i forbindelse med Oslo Pride, mens regnbueflagget foldes ut av kultur- og likestillingsminister Abid Raja (f.v.), organisatorisk leder i Salam, Hasti Hamidi og Nils-Erik Aasen Flatø leder av FRI Oslo og Viken. Foto: Berit Roald / NTB
annonse

Utgangspunktet til denne teksten er at mennesker har like høy verdi, men at ikke alle ideer er like gode. Regnbuebevegelsens politiske agenda bygger på en ideologisk overbevisning som inneholder flere ideer som er problematisk både moralsk og vitenskapelig sett.

Det første vi må legge til grunn er at bevegelsen er ideologisk motivert og har til hensikt å påvirke politikk, penger og lovverk for oss alle andre i samfunnet ved å erklære definisjonsmakten på kjønn og seksualitet. FRI-foreningen ønsker derfor eierskap til Pride-festivalene fordi paraden er “(…) en mulig plattform for å sette lys på de kampene vi fortsatt kjemper” og FRI fremmer sin politiske agenda bredt gjennom å “(…) drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet, blant annet politikere, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og massemedier.”

Videre bruker FRI-foreningen ungdomspolitikere som influencere med nasjonalpolitisk påvirkning. Dette bekreftes av Advokat Vaar AS og Skeiv Ungdom i et dokument som formidler hvordan man best kan lobbyere for å endre lovverket ved endring av juridisk kjønn. Resultatet finner vi på Folkeregisteret, der kan du nå endre kjønn om du føler for det – ingen utredning eller betenkningstid er påkrevet, kun din signatur på et at du “opplever å tilhøre et annet kjønn”. Visste du at det er en større prosess å skifte navn enn kjønn i Norge?

annonse

Hva betyr skeiv ideologi?

Mange velger å gå i Pride av selvvalgte årsaker og ofte hører man fra politikere som poserer med et flagg at for dem handler pride og regnbueflagget om kjærlighet, mangfold og inkludering. Men når man nå vet at det å flagge og gå i pride er å gi sin stemme og støtte til en bevegelse som hevder å sitte på definisjonsmakta over seksualitet og kjønn, da er det i beste fall naivt å gå i paraden for å fremstå mest mulig politisk korrekt. Tar man synlig avstand kan det føre til uthenging i media og stempling som bakstreversk og mørkemann.

Foto: Lise Åserud / NTB

Paraden representerer bare toppen av isberget på en ideologisk retning som er radikal på flere måter. Helhetsbildet kan beskrives som “skeiv ideologi” – og fremmer teorier og språklig dekonstruksjon av samlivsrelasjoner og begreper. Kjønn blir nedgradert til en følelse, og en tredje kjønnskategori introduseres. Flere parti vil atter forsøke å innføre dette i lovverket. Barn skal lære om “kjønnsmangfold” i barneskolen, et begrep som omhandler en realitet som ikke finnes i artsmangfoldet på jorden – det er bare to kjønn. – Kjønnsmangfold eksisterer ikke, stadfester en norsk professor i evolusjonsbiologi i en populærvitenskapelig film.

annonse

Det skeive prosjektet krever kursing for å forstå
For skattebetalernes penger tilbys barn og ungdom kurs i normkritikk med gratis reiser og opphold. Skeivt virkelighetsbilde dyttes på barn i læreplaner fra barnehage til videregående, og gjennom kurs i Rosa kompetanse til de fleste offentlige arbeidsplasser. Få tør å stille kritiske spørsmål, de fleste marsjerer i takt til det opplærte mantraet at ingen er trygge før alle er trygg. Og for at alle skal bli trygg må alle bli lært opp i skeiv forståelse av kjønn og seksualitet. Nå kan bedrifter og organisasjoner få hedersmerket, regnbuetårn, et bevis på deres ansatte har fått skeiv opplæring og arbeidsplassen er således blitt trygg.

Hva bør vi vite om Pride som samfunnspåvirker?

Organisasjonen FRI bekrefter at paraden handler om politikk og lovendring for friere seksualitet og radikal kjønnsforståelse. Det handler ikke lenger om kjærlighet. På den politiske agendaen til FRI er ordet “kjærlighet” nevnt én eneste gang, mens kjønn og seksualitet er omtalt over 400 ganger. Det er ikke uvanlig å tro at det Pride og regnbuen står for er å støtte kjærligheten, men det er heller blitt en støtteerklæring til ideologiske idéer som bryter med manges verdier og faktabasert vitenskap. Her er noen utdrag fra FRIs agenda og konsekvenser ved å fronte skeiv politikk:

  • Fjerne sexkjøploven – blir hallikvirksomhet en ny industri? (§6.7)
  • Alle i barnehager og skoler bør få seksualundervisning med spesielt fokus på blant annet (…) normkritikk og nytelse (§3.3)
  • Innføre et tredje kjønnsalternativ i tillegg til mann og kvinne (§7)
  • Polygami – flere enn to kan gifte seg og alle skal ha lik juridisk foreldrerett til barn
  • Ungdom med forbigående kjønnsdysfori blir kjemisk kastrert med pubertetsblokkere og hormoner knyttet til kjønnskorrigerende behandling
  • Loven om sterilisering krever 25-årsgrense, mens 16-åringer blir steril og infertil med nåværende behandlingsform for ungdom med kjønnsdysfori
  • Barnevernsavdelinger kurset i Rosa kompetanse anser det som omsorgssvikt dersom foreldre nekter sine barn å sette i gang slik uvitenskapelig eksperimentell behandling.
  • Ungdom får dårlige råd av Ung.no om hvordan de selv kan gjennomføre irreversibel behandling utenfor statens retningslinjer. Som brystfjerning og hormonbehandling.

Regnbuens toleranse har begrensninger
Toleranse overfor en annen virkelighetsforståelse kan man se langt etter. Lesbiske og homofile bryter ut av regnbuebevegelsen over hele verden da kampen ikke lenger handler om kjærlighet, men om relativistisk idealisme som ikke har rom for biologisk kjønnsforståelse og kategoriserte legninger. I begynnelse handlet bevegelsen om aksept, deretter likestilling og nå ser vi klare tegn på dominans. Under regnbueflagget krever aktivister og organisasjoner definisjonsmakt på vår alles forståelse av kjønn og seksualitet, kamuflert som kjærlighet, toleranse og inkludering. Man presenteres ofte to valg: følg deres ideologi og uvitenskapelige teorier så blir man lykkelig fordi da kan alle være seg selv sånn som de er, eller så blir trusselen om selvmord neste argument.

Foto: NTB scanpix.

På bakgrunn av dette går ikke jeg lenger i paraden eller sympatiserer med regnbueflagg. Det norske flagg på den andre siden symboliserer verdier som likeverd, frihet og stolthet (pride). Den siste endring i flaggloven liberaliserer flagging. Nå kan vi forvente en heksejakt etter de få kommunene som ikke automatisk flagger med regnbuen. De fleste vet at det innebærer sosial risiko for seg selv å si at Pride representerer saker som bryter med egne verdier og forståelser. Bedrifter som ikke endrer sin logo med regnbuefarger risikerer å bli mistenkeliggjort og tape inntekt, det tryggeste forretningsmessig er å bytte til regnbuelogo. Frykt for bli urettmessig stemplet som å være “i mot mangfold og toleranse” er stor.

annonse

I den voksende skyggen av av selvsensur og cancel culture endres vår kultur, lover og virkelighetsoppfatning i identitetspolitikkens ideal: Et samfunn uten sannhet og moral, der vitenskap defineres etter frykten for å tråkke på noens følelser.

Ta en syretest: Spør din foretrukne stortingskandidat hvor mange kjønn kandidaten mener at det finnes, eller om noen kan være født i feil kropp og hvilken familiesammensetning som er best for barna.

Nei til ny flagglov

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse