Heidi Greni stemte først mot Frps forslag i komiteen, men snudde da saken kom til Stortinget. Foto: NTB Scanpix
Heidi Greni stemte først mot Frps forslag i komiteen, men snudde da saken kom til Stortinget. Foto: NTB Scanpix
annonse
annonse

– Norge skal selvsagt bidra også i framtiden, men det er en soleklar forutsetning for Senterpartiet at Norge beholder nasjonal råderett og kontroll.

Stortinget behandlet 31. mai Fremskrittspartiets forslag om ikke å slutte seg til EUs nye asylpakt.  Frp mener Norge bør arbeide for å få Europa med på et helt nytt asylsystem, fordi de fleste landene opplever det samme trykket på velferdsordningene, det sosiale limet og opplevelsen av trygghet. Ifølge Frp er EUs «New Pact on Migration and Asylum» det diametralt motsatte, en videreføring og forsterking, av en allerede mislykket politikk.

Da saken ble behandlet av kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, fikk forslaget kun støtte fra FrPs to representanter Jon-Engen Helgheim og Christian Tybring-Gjedde.

annonse

I stedet stemte Senterpartiet for sitt eget forslag om ikke å overføre makt til EU over asyl- og innvandringspolitikken i Norge.

Bakgrunn: Dette må du vite om EUs nye og omstridte asylpakt (+)

Snudde

annonse

Men da saken ble behandlet i Stortinget snudde Senterpartiet. Heidi Greni understreket at Senterpartiet vil føre en «ansvarlig og anstendig flyktning- og innvandringspolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner, anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger og vår nasjonale kapasitet»

– Norge skal selvsagt bidra også i framtiden, men det er en soleklar forutsetning for Senterpartiet at Norge beholder nasjonal råderett og kontroll, sa hun og kunngjorde at SP derfor ville stemme for Frps forslag, da hun og partiet mener det er uklart om EUs asylpakt vil ivareta nasjonal kontroll.

– Det betyr ikke at Norge ikke skal delta i diskusjoner om rettferdige byrdefordelingsmekanismer, men at Norge skal beholde den nasjonale kontrollen. Det er Stortinget som skal vedta vårt bidrag ut fra nasjonal kapasitet.

Les også disse sakene: 

Forpliktet

Hun understreket samtidig at Senterpartiet mener at Norge er forpliktet til å gi beskyttelse til personer på flukt, og at dagens asylsystem ivaretar rettssikkerheten og myndighetenes behov for å undersøke om vilkårene for asyl er oppfylt.

– Selv om vi innser at det er rom for forbedringer, er avvikling av asylsystemet ikke veien å gå.

Åtte Sp-representanter endte med å stemme sammen med Frp for forslaget, mens Nils T. Bjørke fra Senterpartiet stemte mot sammen med resten av Stortinget. 

annonse

Frp vil at Stortinget skal si nei til EUs nye migrasjon- og asyl-pakt: – Sp prøver sno seg unna

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon