Øyvind Eikrem. Foto: Wikipedia.
annonse
annonse

Det var et intervju med Resett i september 2018 som utløste konflikten mellom Eikrem og ledelsen på sitt eget institutt og fakultet på NTNU. Nå er han avskjediget, det vil si sparket på dagen. Kun to ganger tidligere har det skjedd med akademisk ansatte i Norge.

Intervjuet dreide seg om et dobbeltdrap i Trondheim utført av en ung, afghansk asylsøker. Ingen medier hadde gitt en analyse av drapene og dets årsaker.

Eikrem sa blant annet at «fremstillingen av hendelsen (dobbeltdrapet, red.anm.) som bare en tragedie, er naiv. Her finnes en nødvendig kontekst å ta med i betraktningen; Norge lar en masse unge menn komme hit, man fremstiller mennene som hjelpeløse stakkarer, som små barn som trenger omsorg, og at man bare må behandle dem godt, så kommer det til å gå bra.»

annonse

Eikrem pekte videre på at risikoen forbundet med slike unge menns tilpasning til det norske samfunn «er tabubelagt».

«Det er ikke en urimelig forventning at yngre menn med oppvekst og bakgrunn fra krigssoner vil kunne involveres i groteske voldsepisoder, også etter ankomst til Norge,» sa Eikrem til Resett.

Neste morgen fikk Eikrem en epost fra instituttstyrer Riina Kiik, hvor hun kaller ham inn til møte umiddelbart. I eposten skrev Kiik at «hele instituttets omdømme blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA.»

annonse

Kort tid etter mottar Eikrem enda en epost fra instituttets ledelse, denne fra nestleder Edgar Martinsen, hvor han blant annet skriver at «som kollega og ansvarlig for forskning reagerer jeg på din kommentar på Resett.» I eposten anklager ISAs nestleder Eikrem for ikke å overholde instituttets verdinormer, og han oppfordrer Eikrem til å «gå i deg selv», fordi uttalelsene hans etter nestlederens konklusjon «harmonerer ikke med et av våre viktigste standpunkter; respekt og anerkjennelse.»

Deretter drar Eikrem til instituttet og møter på instituttlederens kontor. Eikrem forteller at han opplevde lederen som svært sint, og hele seansen som ubehagelig.

– Jeg opplevde ingen interesse for å diskutere sakens innhold, nemlig mine uttalelser, men derimot at fokuset var på instituttets omdømme og posisjon, sa Eikrem til Universitetsavisa.

Eikrem ble sykmeldt. Men konflikten stoppet ikke til tross for at NTNU-rektor Gunnar Bovim uttalte om saken at «Det skal være rom for de fleste synspunkter, så lenge de er innenfor norsk lov. Det gjelder også for vitenskapelig ansatte.»

Rektoren ble også spurt om det å uttale seg til Resett var innenfor det rektoren mente var akseptabelt.

– Jeg kan ikke se at man ikke skal kunne la seg intervjue av Resett. Alle nettsteder som holder seg innenfor loven må kunne være tillatte samtalepartnere for NTNU-ansatte, svarte han.

– Fikk støtte

En som uttrykt støtte til Eikrems synspunkter slik de ble presentert i Resett var Pål Kraft, leder for Psykologisk institutt, UiO. I en epost til Universitetsavisa skrev Kraft følgende:

annonse

«Mindreårige gutter med erfaring fra krig eller alvorlige konflikter, oppvokst i samfunn hvor vold er utbredt blant annet i oppdragelse av barn, reiser uten penger alene i månedsvis gjennom et titalls europeiske land. På reisen omgås de kriminelle, menneskesmuglere og annet. De kommer uten sin familie til et land der de ikke kan språket, bor sammen med gutter i samme situasjon, og er i stor grad utenfor det ordinære samfunnet. Dette er åpenbare risikofaktorer for traumeerfaringer, dårlig psykisk helse, frustrasjoner, og så videre.

De samme risikofaktorene gjør seg også gjeldende i forhold til utvikling av rusmiddelavhengighet, aggresjon, kriminell atferd og andre avvik. I blant vil dette hos enkelte personer med særskilte egenskaper, kunne gi økt risiko for alvorlig kriminalitet, selv om drap selvfølgelig og heldigvis er svært sjelden forekommende. Dette er faglig helt ukontroversielt å påpeke.»

Kraft fortsatte:

«Det finnes masse forskning på betydningen av slike risikofaktorer. At en ansatt ved et universitet kritiseres for å fastslå dette er oppsiktsvekkende. Det vitner om at vi er i ferd med å skape et offentlig ordskifte der politisk korrekthet hemmer ytringsfrihet og formidling av faglig kunnskap. Det er i så fall ikke oppløftende for vår evne til å forebygge eller løse slike problemstillinger.»

En føljetong

Det har skjedde flere ting i Eikrems forhold til NTNU etter intervjuet med Resett og det umiddelbare etterspillet. Blant annet var det kontroverser rundt en Facebook-konto NTNU mente tilhørte Eikrem og som angivelig skulle ha inneholdt hatefulle ytringer. Filter Nyheter ble nylig dømt i PFU for den artikkelen («NTNU-Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter») som innledet saken om denne Facebook-kontoen.

I avgjørelsen om avskjedigelsen skriver Universitetsavisa at etter hva de erfarer «har NTNU vurdert om det holdt å gå til oppsigelse. Vurderingen er at saken er for alvorlig til det. Det anføres at Eikrem skal ha opptrådt utilbørlig overfor kolleger. Dessuten har Eikrem sagt klart og tydelig at han ikke har tillit til ledelsens representanter, det har gjort at man ikke har fått i stand et konstruktivt samarbeid. Det hevdes også at han har opptrådt illojalt.»

NTNU mener angivelig også at Øyvind Eikrem opptrer på en måte som «skader studentenes læringsmiljø.» Dette reagerer Eikrem på.

– De påstår at jeg har vært slem mot sjefene mine og folk omkring meg på jobben. Dette gjør de, uten å ha gitt meg mulighet til kontradiksjon, sier Eikrem.

– Har du oppført deg utilbørlig mot kolleger eller leder?

– Selvsagt ikke. Dette er en ren hevnaksjon fra SU-ledelsen for mine uttalelser til Resett for tre år siden. Alt annet er spillfekteri.

annonse

Kommentar

Det er umulig for utenforstående å vite sikkert hva som har skjedd i en slik personalkonflikt. Folk har sine ulike perspektiver og dette er en sak med mange elementer og personer som har vært involvert. Prosessen mot Eikrem virket helt utilbørlig slik den startet ut. Det er liten tvil om at reaksjonene mot ham fra instituttledelsen etter intervjuet vitner om intoleranse for politisk ukorrekte meninger. Kanskje var det en faglig, og muligens personlig, spenning som lå der forut også, men det vil vi ikke som utenforstående kunne vite.

Eikrem har stått på sitt og ikke gitt seg. Dette vitner om en mann som tør å krige og som tør å stå alene. Det faller ikke i like god jord hos alle. Eikrem har slått til tilbake skal vi tro beskrivelsen i Universitetsavisa. Andre ansatte har reagert og det er de som nå skal beskyttes ved at NTNU kvitter seg med Eikrem.

Uansett hva som faktisk har utspilt seg og hvor mye kritikkverdig oppførsel det eventuelt har vært fra flere av de involverte her, så vil avskjedigelsen bli forstått som en sak som viser konsekvensene av at folk uttaler seg om forhold knyttet til innvandring og innvandrere som en utfordring for samfunnet. Det er rimelig sikkert at Eikrem-saken kommer til å gjøre dissidenter i norsk akademia enda reddere for å gå mot konsensus enn de var tidligere.

Og siste ord er nok heller ikke sagt. Eikrem har sagt at han «kommer til å slåss» for jobben sin. Det er ingen grunn til ikke å ta ham på hans ord.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon