Illustrasjonsbilde: mjimages/Pixabay
annonse

I USA har bevegelsen Black Lives Matter vokst frem de siste årene. De definerer seg selv som marxister , og jobber for svartes rettigheter, avskaffelse av familien, transpersoners rettigheter og støtte til palestinernes sak. 

De fikk mye oppmerksomhet etter Georges Floyds tragiske død, men tankene de kommer med er ikke nye. Amerikanske studenter har fått denne typen undervisning på universiteter og høyskoler i mange tiår. Biden- administrasjonen krever nå at barneskoler skal undervise «kritisk raseteori».

I New York reagerte en far da sønnen kom gråtende hjem fra skolen. Han gråt fordi han er hvit. På skolen lærer de at alle hvite bærer på en kollektiv skyld i kraft av sin hvithet, fordi hvite hadde gjort så mye ondt imot de svarte. Dette betyr at skolen underviser omvendt rasisme, det vil si rasisme mot hvite. Faren klagde til skolen, men skolen ville ikke innrømme at det var noe galt med undervisningen, så faren tok gutten ut av skolen og hele familien flyttet til Florida. I republikanske stater har skoler et undervisningsopplegg som de fleste av oss vil oppleve som «normalt», fordi det er basert på alminnelige tradisjonelle verdier, og ikke på politisk propaganda.

annonse
Foto: Ed JONES / AFP

Og det er nettopp hva vi opplever som er «normalt» som denne bevegelsen vil angripe. Bevegelsen er større enn BLM, og kalles på amerikansk for «woke»-kultur. De vil ta et oppgjør med hva de opplever som «systemisk rasisme» og «strukturell rasisme». Systemisk rasisme er systematisk diskriminering av etniske grupper i lovverket, mens strukturell rasisme er nedvurdering av visse etniske grupper på det mellommenneskelige nivå.

Problemet med BLM er at de påstår at de blir diskriminert og opplever rasisme i situasjoner der de fleste andre ikke opplever «rasismen» og «diskrimineringen» som reell. Disse fleste andre blir da stemplet som «spesielt hatefulle og diskriminerende». Med Joe Biden ved makten har toleransevinduet for meningsforskjeller blitt ytterst smalt, og faren for sosial utstøtelse er stor for alminnelige mennesker med normale normer.

Dette med diskriminering av svarte har ikke vært aktuelt tema i Norge. Vi elsker alt som er eksotisk. Vi er et land der slaveriet ble opphevet på 1000-tallet gjennom Olav Den Helliges Lov. Det var store klasseskiller i Norge frem til Svartedauen. Hver tredje nordmann døde under Svartedauen, og dette medførte at «strukturell rasisme» forsvant fra Norge, fordi vi erfarte at vi må holde sammen for å overleve. Vi fikk en dugnadsånd, som regjeringen nå appellerer til gjennom Corona-tiltakene. Selv om vi er etterkommere etter stormenn og slaver fra mange etniske grupper, har vi blitt en homogen gruppe.

annonse

Vi har klort oss fast i karrig jord, og kjempet for å overleve gjennom den lille istiden som kom etter vikingtiden. Kristendommen har lært oss å være gode mot hverandre. Nordmenn har levd som «husmenn» under Sverige og Danmark. Så: Hvorfor skal vi gidde å høre på amerikanere som påstår at vi er preget av «white supremacy? Denne ideologien vil kommer til Norge på samme måte som transideologien, som ble prakket på oss av yrkespolitikere og departement. En rekke dramatiske lovendringer ble gjort uten demokratisk prosess. Kilde: «Normløst – hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge» av Kjell Skartveit.

Den svarte poeten Amanda Gorman tillater ikke at hvite oversetter diktene hennes til andre språk. Kun svarte får den æren. Ordføreren i Chicago Lori Lightfoot sier at hun kun vil la seg intervjue av fargede personer. Slik oppførsel kan vel kalles rasistisk tramping i klaveret?

Selv om nordmenn har en historie med lite diskriminering, har vi stort sett innrømmet og bedt om unnskyldning for den diskrimineringen som er blitt begått, og Norge har endret sin politikk. For eksempel når det gjelder samer og tatere. 2. Verdenskrig sjokkerte oss så til de grader at vi ble «vaksinert» mot rasisme.

Illustrasjonsfoto: Feng Yu/Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Feng Yu/Shutterstock

Når det gjelder innvandrere, er trenden at de fleste ønskes varmt velkommen i Norge, de tilbys de samme goder som nordmenn, og får muligheter til å bli inkludert i det norske samfunnet. Noen innvandrere tar imot muligheten og blir gode samfunnsborgere, mens andre har en antisosial holdning og nekter å la seg inkludere.

Denne inkluderende holdningen har de fleste også til jødene. Allikevel utmerker Venstresiden, journalister, biskoper og samfunnstopper seg med holdninger og adferd preget av «strukturell rasisme» rettet mot Israel/jødene, og slik har det vært i årtier.

I Norge har vi nettopp fått hatkriminalitetsloven. Det er pussig at NRK journalist Shaun Henrik Matheson ikke rammes av denne loven, enda hans hatefulle tirade mot Israel førte til massive protester, og krenket allmennhetens rettsfølelse. Vi må anta at statskanalen representerer den norske regjeringens syn på Israel og jødene som folk? Selv etter tiår med mediastyrt hat-propaganda, ser vi at ulike grasrotbevegelser allikevel elsker Israel, jødene og deres Messias, og disse har bred støtte i befolkningen.

USA har også tatt et oppgjør med både slaveri og diskriminering av fargede. Oppgjøret med slaveriet var så voldsomt at folk gikk til krig imot det. Hvorfor er ikke svarte i USA stolte av hvite som sloss for at deres forfedre skulle få sin frihet under borgerkrigen? Hvorfor i huleste river de statuer av Abraham Lincoln?

Foto: John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Som en kontrast har vi muslimske land, som har drevet med slaveri siden 620. Grupper som Boko Haram kidnapper fremdeles medmennesker, som de selger og bruker som slaver i dag. Gruppene legaliserer praksisen med religion. Muslimske land/grupper har aldri innrømmet noen skyld, og aldri bedt om tilgivelse.

annonse

Partiet De Kristne mener at alle mennesker har verdi, fordi de er skapt i Guds bilde. Alle mennesker har lik verdi uansett funksjonsevne og alder, derfor er vi imot abort. Vi mener at alle skal ha muligheter for skolegang og jobb, og at det er den enkeltes prestasjoner som skal telle. Hudfargen og etnisiteten er uvesentlig.

«All Lives Matter». Ikke bare terrorutsatte ungdommer på Utøya, men også terrorutsatte jøder Shderot i Israel.

Formel 1-stjerne mener George Floyd ble drept kun fordi han var svart

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse