- Resett - https://resett.no -

Faktisk.no mangler anstendighet

Og det er ikke noe nytt.

Torsdag publiserte Faktisk.no en artikkel med tittel «Her er ekkokammeret som gjør alternative medier til virale vinnere [1]».

Artikkelen er fordømmende og har en klar slagside. Inntrykket de prøver å skape, er at folk som leser alternative medier, som Resett, er Norges svar på Hillary Clintons «deplorables». Dette er mennesker som «de anstendige» ikke vil ha noe med å gjøre. I disse «ekkokamrene» deler de dumme og uvitende menneskene artikler fra Rights.no, Document, Steigan.no og Resett.

annonse

Jeg registrere at verken Rights, Document eller Steigan har svart Faktisk.no på henvendelsene deres. Men jeg svarte på vegne av Resett etter at de tok kontakt på tirsdag, og de har tatt med et fåttall korte sitater fra svaret mitt.

Vi har klaget på måten de har avkortet mitt tilsvar, men Faktisk.no ønsker av grunner de selv får kommentere ikke å publisere mitt svar i sin helhet. Muligens passet det ikke inn i budskapet de ønsket å formidle. Vi tar derfor med hele eposten fra Faktisk.no pluss mitt svar i sin helhet her, så kan folk bedømme selv.


Henvendelse fra Faktisk.no Tirsdag 15. juni kl 14:03.

annonse

Hei,

Jeg er journalist i Faktisk.no og jobber med et sett av saker om spredningen av innhold fra såkalte «alternative medier» på sosiale medier i Norge, inkludert Resett.no.

Vi har analysert spredningen av artiklene fra blant annet Resett.no fra lanseringen i 2017 frem til desember 2020 (andre deler av analysen strekker seg lenger tilbake i tid). Denne analysen viser at et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og systemkritiske Facebook-grupper står for en stor andel av engasjementet alternative medier, inkludert Resett.no, skaper i sosiale medier.

Merk at nettverk i denne sammenhengen ikke impliserer noen koordinert aktivitet. Det dreier seg om et nettverk som er knyttet sammen gjennom å dele lenker til de samme mediene, ikke ved at de samarbeider aktivt eller lignende.

Analysen viser også at:

Vi lurer på om dere ønsker å kommentere disse opplysningene. I så fall trenger vi svar innen kl 10 i morgen (onsdag). Ta kontakt om noe er uklart.


Mitt (Helge Lurås’) svar tirsdag 15. juni kl 14:43:

Hei,

annonse

Du kan sitere meg på følgende:

Ut fra konklusjonene som formidles til meg per epost virker dette å være en sak hvor Faktisk.no vil skape «guilt by association». Det vil si at man vil sverte Resett gjennom å vise hvem som deler artikler fra Resett og at dette er mennesker som gis merkelapper som har en negativ klang. Slike typer “drittpakker” har Faktisk.no gjort tidligere. Det vitner om et tvilsomt menneskesyn hos Faktisk.no å aktivt stemple noen typer mennesker som mindre verdt og slik sett forklare vekk Resetts popularitet med at det er en type lesere som andre medier ikke ønsker. Man får assosiasjoner til Hillary Clintons famøse uttalelser om «the deplorables».

Det er videre påfallende at Faktisk.no fortsatt får seg til å konkludere om hva som er «konspirasjonsteorier» og feilinformasjon om Covid-19. Vi har nettopp erfart hvordan hovedstrømsmedienes iver etter å stemple hypotesen om en lekkasje fra et laboratorium som en konspirasjonsteori viser manglende ved de tradisjonelle mediene servilitet overfor etablerte maktstrukturer.

Resett kan stå inne for alle deler av vår dekning av coronapandemien. Vi har ikke spredd konspirasjonsteorier eller latt oss rive med. Tvert imot var vi tidligst ute i Norge med analyser av alvoret i situasjonen. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig eller knyttes til det mennesker som deler våre artikler ellers måtte mene. Hvis de holder konspirasjonsteorier vil de si så fall få disse korrigert i de artiklene som deles fra Resett, og det er en bra ting.

Vi som jobber i Resett kjenner oss ikke igjen i karakteristikken «ytre høyre». Høyre- og venstreaksen har ikke den samme relevans som under den kalde krigen. At man finner mer dekning av konsekvensene av innvandring og forhold rundt islam på Resett enn for eksempel i Aftenposten kan man like gjerne betrakte som utslag for at Aftenposten underrapporterer om det som at Resett har et «oppheng» i det. En grundig innholdsanalyse av Resett ville nok trolig også funnet at vi skriver mindre om innvandring og islam enn mange antar.

At vi skriver kritisk om «eliten» og de andre mediene finner jeg helt naturlig at vi som et medium gjør. Maktkritikk er en del av medienes rolle, og mediene er definitivt tettere integrert med de øvrige maktstrukturene enn de selv gjerne formidler. Derfor er mediekritikk et spesielt viktig fokus for Resett.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474