USD sedler. Foto AP Photo/Mark Lennihan/NTB
annonse
annonse

I vårt pengesystem er renten verdens viktigste pris. Den nominelle renten er sammensatt en realrente og inflasjon. For å få en korrekt priset rente må inflasjonselementet reflektere et korrekt tap av kjøpekraft.

Inflasjonstoppen rundt 1980 endte på ca. 15% inflasjon i USA og renter på over 20% per år. Den gang målte man inflasjon som en fast kurv av varer og tjenester. Så kom det et ønske fra politikere og sentralmakt om en «snillere» metode for måling av inflasjon med det formål å få lavere tall. Mange endringer fulgte og i dag måles CPI i USA ved at man foretar utallige justeringer med hensyn til det man betegner som «weighting, substitution and hedonics». Endringene er så store at inflasjonen i dag målt med 1980-metoden viser 13% mot 5% for den offisielle aktuelle CPI.

Sentralmakten bruker inflasjon til skjult beskatning og den ideelle situasjonen er at offisielle inflasjonstall er lave mens reelt tap av kjøpekraft er høyere. Ingen protesterer fordi de tror på de offisielle tallene og sentralmakten kan drive sin skjulte beskatning i fred og ro med stor effektivitet.

annonse

Inflasjon er et svært viktig element i mange sammenhenger. Investeringsbeslutninger blir feil hvis for lav inflasjon legges inn i beregningene. Videre blir realvekst i BNP for høy hvis lave falske inflasjonstall benyttes. Lønns- og pensjonsforhandlinger baseres likeledes på for lave inflasjonstall. Realavkastning på sparing blir også for høy hvis inflasjonen er kunstig lav.

Inflasjonen er i dag på vei opp og i USA viser 1980-metoden 13% inflasjon mens CPI med dagens metode viser 5%. Dette er en enorm differanse og hvis mennesker og bedrifter tar beslutninger basert på grovt manipulerte tall så forsterkes problemene. Bare i Norge er det NOK 4 000 milliarder i bankinnskudd. Årlig tap av kjøpekraft kan beløpe seg til NOK 400 milliarder.

Inflasjon er som en farlig gass som er uten lukt og som dreper over tid. Måler man dagens fiat valutaer mot gull som er «inflasjonsresistent», så har fiat tapt 98% siden systemet ble introdusert i 1971. Dommen er nådeløs, men til tross for varselsignaler om høyere inflasjon så er debatten fraværende.

Slår tilbake mot Resett-redaktørs «primitive argumenter»: – Bitcoin er et humanitært prosjekt (+)

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon