Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

– Bør vi ha vannmangel tidlig i vårt andre tørrår på rad? Nei. Reservoarene våre ble bygget for å garantere fem års sikker vannforsyning for alle brukere, og de var breddfulle i juni 2019.

Kirsti Diener, kjent vannekspert og en av Californias mange jordbrukere, har i lengre tid vært opptatt av delstatens vannmangel. For henne er ikke årsaken klimaendringer, men dårlig politikk. Demokratene har styrt California i 40 år, og er blitt svært egenmektige.

Nå erklærer guvernør Gavin Newsom igjen tørke, og truer med nødtiltak.

annonse

California har til alle tider vært hjemsøkt av tørke. Den er syklisk, og spenner ofte over flere år i trekk. Derfor gikk både delstaten og føderale myndigheter tidlig i gang med å bygge ut det som skulle bli USAs største vannreservoarsystem.

Det går i grove trekk ut på å kanalisere overskuddsvann fra tidligere ofte flomherjede områder, og over til de store, mer vannfattige jordbruksområdene. Takket være dette systemet utviklet California seg til USAs viktigste jordbruksstat.

I dag dekker jordbrukslandet 42 prosent av delstatens overflate. Her dyrkes en tredel av USAs grønnsaker, og to tredeler av frukten og nøttene. Avlingene høstes stort sett av underbetalte, illegale innvandrere.

annonse

Bare Texas ligger foran i kvegdrift, og meieriindustrien er delstatens største i omsetning.

Shasta Dam er Californias største vannreservoar, og hjørnesteinen i det gigantiske Central Valley Project. I juni 2019 var den fylt opp til 98 prosent. Snaut to år seinere, i mai i år, var den nedtappet til 42 prosent. Det nest største, Oroville, ble tappet ned fra 98 til 37 prosent i samme periode.

Flere mindre reservoar har hatt samme utvikling. Hvor er det blitt av vannet?

Det er nettopp svaret på det spørsmålet som gjør Kristi Diener og mange jordbrukere med henne så forbannet. De har over år sett på at en stadig større del av den livsviktige, dyrebare magasinvaren som skal brukes til mennesker og matproduksjon, går rett i havet – ubrukt.

Demokratenes mer eller mindre vel begrunnede miljøvernpolitikk har de siste 30 år eller så krevd stadig mer vann. Nå begynner det å bli vanskelig for alvor.

Med Central Valley Project Improvement Act i 1992 forsvant vann tilsvarende årsforbruket til 8 millioner mennesker. Siden gikk det slag i slag, og innen 2009 hadde naturvernet ifølge Diener beslaglagt vann tilsvarende hele innholdet i Shasta og Oroville.

I dag sluker miljøtiltak 50 prosent av vannet i systemet, jordbruket 40 prosent og «mennesker og industri» bare 10 prosent. Og det presses på for stadig nye tiltak.

Mye vann brukes til å hindre saltvann i å trenge inn i deltaet som dannes av elvene Sacramento og San Joaquin. En velbrukt begrunnelse er å redde fiskearten Delta Smelt, en 5-7 centimeter lang fisk som ingen har greidd å observere på årevis.  En sjelden lakseart synes parkert på 1100 individer. Vannflommen synes ikke å ha hjulpet.

annonse

Slik er stoda i California i øyeblikket. Regimekontrollerte amerikanske medier har allerede forskriftsmessig fyrt opp under tesen om menneskeskapte klimaendringer. Hakket i plata når vel snart norske filialer.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon