- Resett - https://resett.no -

Hvorfor offentliggjør Politidirektoratet at politiet igjen skal være ubevæpnet?

Mandag 21. juni kl. 1500 skal norsk politi nok en gang «avvæpnes» og låse tjenestepistolene ned i våpenskrinene rundt omkring i landets politibiler. En «opplysningsgave» til eventuelle jihadister?

Relatert til en pressemelding sier politidirektør, Benedicte Bjørnland, følgende:

– I den siste trusselvurderingen vi har mottatt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fremgår det at den skjerpende terrortrusselen har avtatt. Med en redusert terrortrussel bortfaller også politiets hjemmelsgrunnlag til å opprettholde en midlertidig bevæpning av mannskapene våre.

annonse

Midlertidig bevæpning
I november 2020 fremla PST en skjerpet trusselvurdering på bakgrunn av både en omfattende nasjonal og internasjonal etterretningsinnsamling om at muligens ytterliggående islamister utgjorde en terrortrussel overfor Kongeriket Norge.

Norsk politi ble derfor midlertidig bevæpnet i en periode av åtte uker. Nærværende bevæpningsordre har i ettertid blitt forlenget flere ganger, og frem til i dag har politiet så langt vært midlertidig bevæpnet i om lag sju og en halv måned.

Samtidig, i den samme pressemelding, presiserte Politidirektøren:

annonse

– Det er vanskelig å forutse hvordan trusselbildet vil utvikle seg, men når det ikke lenger anses som en skjerpet trusselsituasjon må tiltaket med midlertidig bevæpning opphøre. Situasjonen kan imidlertid endre seg på kort tid, og politiet er forberedt på å raskt tilpasse seg endringer i trusselbildet.

Kommentar
Det synes spesielt at PST tar ned jihadist-trusselen nå, kun få dager etter egen rapport om barneterrorister og ikke mange ukene etter at det kurdiske selvstyret i Syria utviser IS-konene.

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474