- Resett - https://resett.no -

Gir enda mer penger til utlandet: Nytt klimafond skal «investere» milliarder i utviklingsland

Regjeringen setter av 10 milliarder kroner over fem år til et nytt klimafond.

– Klimainvesteringsfondet er et betydelig bidrag til å nå Parisavtalen og de globale bærekraftmålene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Over tid vil fondet kunne bidra til omtrent 100 milliarder kroner i investeringer i fornybar energi, ifølge regjeringen. De påstår at «investeringene» – som i realiteten er subsidier til utlandet – skal bli lønnsomme

annonse

– Dette er vinn-vinn for klimaet og for å øke tilgangen på fornybar energi i land som trenger bærekraftige energiløsninger, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Fornybar energi krever store investeringer og prisen på kapital er høyere i markeder med større risiko. Mangel på både kapital, risikoavlastende elementer og vilje til å investere forsinker overgangen, skriver NTB

– For å fremskynde overgangen til ren energi i disse markedene har det stor betydning at land som Norge går inn med investeringskapital og risikoavlastning, sier daglig leder Dagfrid Forberg i Zero til NTB.

annonse

Hun er storfornøyd med pengene Norge gir bort.

– Dette er noe av det viktigste Norge kan gjøre for klimaet i tillegg til å redusere egne utslipp.

Oppstart neste år

Klimainvesteringsfondet vil bli tilført 2 milliarder kroner årlig i fem år, med oppstart neste år. Halvparten av midlene kommer direkte fra statsbudsjettet og den andre halvparten fra Norfund, som er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Det er også Norfund som skal forvalte fondet.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, særlig i Asia, må vi få med annen kommersiell kapital. Min oppfordring til investorer er å gå sammen med Klimainvesteringsfondet når dette blir operativt, sier Solberg.

Kullkraft

Mens Norge subsidierer såkalt grønn energi, investerer landene selv i kullkraft. Som Resett rapporterte tirsdag planlegger Kina, India, Indonesia, Japan og Vietnam å bygge 600 nye kullkraftverk de neste årene. Kina alene står for mer enn halvparten, 368 kraftverk.

Disse fem landene vil stå for 80 prosent av de planlagte kullkraftverkene i verden, skriver nyhetsbyrået AFP ifølge France24 [1]. Samlet vil dette generere 300 Gigawatt årlig, tilsvarende hele Japans forbruk. Ifølge seg selv skal Kina bli karbonnøytral innen 2060.

Asia-Stillehavsregionen konsumerte mer enn 75 prosent av alt kull i verden i 2019.

annonse

Norges utslipp av CO2 er ca. 0,15 prosent av totalen av alle land.

Hundrevis av nye kullkraftanlegg under planlegging i Asia – mens Norge subsidierer vind og sol [2]

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474