Simen Sandelien. Foto: Privat
annonse

Samfunnsdebattanten og Høyre-medlem, Simen Sandelien, har engasjert seg over flere år med innvandringskritiske innlegg på en Facebook-side som stadig vokser. Det har han fått negative reaksjoner på.

– På en undertråd et annet sted på Facebook har jeg argumentert for at begrensning av ikke-assimilerende innvandring er det desidert viktigste kortsiktige og langsiktige virkemiddelet for å bekjempe fattigdom i Norge. Til svar fikk jeg høre at jeg «ikke vil hjelpe barn med brun hud» og at «Dette høres ut som ekte rasisme.» skriver han i en oppdater på sin Facebook-side.

Foto: Thomas Brun / NTB

Sandelien betegner det som «moralisering og hersketeknikk».

annonse

Høyre-mannen begrunner sin analyse:

«En menneskelig gruppe som skal vise indre solidaritet og samhold må som utgangspunkt representere et reelt og ikke bare et formelt felleskap. Et reelt fellesskap verner om fellesskapets indre integritet og tar vare på de bærende fellesnevnerne i fellesskapet. Et fellesskap med høy grad av indre solidaritet må ha en ganske streng avgrensning av hvem som er innenfor og utenfor fellesskapet. På tilsvarende måte vil et pro forma fellesskap med svak ytre avgrensning ikke skape forutsetningene for solidaritet.»

Han skriver videre at dette ikke handler om at mennesker fra andre deler av verden har en annen hudfarge.

annonse

Artikkelen fortsetter

– Det handler om at de i utgangspunktet tilhører et annet fellesskap og ikke vårt fellesskap, og at våre integrerings- og assimileringserfaringer tyder på at det er en ekstremt lang vei å gå før innvandrere fra veldig fremmede kulturer får bred aksept som norske og før de fungerer like bra som alle andre i vårt økonomiske fellesskap og i kultur- og verdifellesskapet vårt.

– Problemet er mennesker som kommer hit som hele familier eller slekter, og at de henter ytterligere slektninger fra sitt opprinnelige hjemland. Problemet er de som på den måten etablerer separate verdi- og kulturdiasporaer etter helt andre normer enn det som vi anser som bærende for vårt fellesskap her i Norge. De som segregerer seg i egne boområder.

– Desto større disse diasporagruppene blir, med norske statsborgere som egentlig lever utenfor fellesskapet, desto lavere vil også tilbøyeligheten være blant de som tilhører det norskkulturelle fellesskapet til å la den norske staten fungere som overordnet konstruksjon for omfordeling. De vil ønske å endre fordelingsnøkkelen slik at mindre går til fordeling. Det burde egentlig være selvinnlysende at det er slik.

Sandelien mener dermed det handler om «logiske og vitenskapelig dokumenterte sosialpsykologiske gruppemekanismer. Du motvirker ikke dette med å moralisere mot de enkeltpersoner som ikke liker denne utviklingen og ved å forsøke å feste merkelapper på oss. Det er skivebom,» skriver han.

annonse

Sandelien har fått 250 kommentarer på innlegget sitt og det er delt en rekke ganger.

– Uansvarlige og syke folk er de som snur konsekvensene av ikke vestlig innvandring til å handle om hudfarge og rasisme! Disse menneskene jobber aktivt for at Norge skal bli slik det er i muslimske land og Sverige. Voldtekter, drap og en stat som ikke har tillit er resultatet! I tillegg påfører man staten enorme økonomiske kostnader som i praksis er umulig å fjerne igjen. Stå på, Simen, skriver Frp-politiker Andreas Arff

Kronprins Haakon forsøker å håndhilse på Zeliha Acar Zeliha Acar, styremedlem og ungdomskoordinator i Islamsk Råd. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det spiller ingen rolle å spikke fliser på hvor mange fattige barn det finnes i Norge. Poenget som Simen trekker fram er selvinnlysende logisk og demonstrert i virkeligheten et utall ganger: Samfunn som består av mange grupper uten felles overordet identitet som en nasjonal gruppe vil aldri akseptere sterk omfordelende skattlegging. Norge er blant de homogene landene som kjører med maksimal fart mot et heterogent samfunn, de som heier på denne utviklingen kan neppe ha tenkt særlig dypt om hva dette med sikkerhet vil medføre av endringer, relevant i denne tråden avviklingen av velferdsstaten, skriver Christian Aastorp.

Frp-Helgheim anklager finansministeren for å se bort fra fakta om ikke-vestlig innvandring

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse