AUF og leder Astrid Hoem fikk støtte på Arbeiderpartiets landsmøte for forslaget om en ny 22. juli-kommisjon. Partileder Jonas Gahr Støre mener den politiske siden ved terrorangrepet ikke er blitt godt nok belyst og at en kommisjon kan bidra til å øke kunnskapen om hvordan man kan best kan bekjempe ekstremisme. Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse

Arbeiderpartiet får støtte fra de andre partiene på rødgrønn side for at terrorangrepet 22. juli må følges opp med en ekstremismekommisjon.

– Vi kommer til å foreslå at det nedsettes en kommisjon så snart Stortinget trer sammen til høsten. Og hvis vi vinner valget, vil vi ta det med oss inn i regjeringsforhandlinger, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Forslaget om en ny 22. juli-kommisjon ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i april, etter forslag fra AUF og Akershus Ap.

annonse

Støre bekrefter at nedsettelse av en slik kommisjon vil være en prioritert sak for Arbeiderpartiet i løpet av de nærmeste månedene.

– Gjørv-kommisjonen understreket at de ikke kunne gå inn på gjerningsmannens motiv eller på forebygging av radikalisering og ekstremisme. Vi mener at den siden av 22. juli er for lite belyst, sier Støre.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

En slik kommisjon skal gå dypere inn i hvordan ekstremisme oppstår, og lære mer om hva som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering.

annonse

– Alle er enige om at bare gjerningsmannen kan holdes ansvarlig for forbrytelsene, men som samfunn ser vi at holdningene ikke er borte. Snarere tvert imot, de florerer i sosiale medier. Angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum viser at det er mennesker som kan ta det fra holdninger til handlinger, sier Støre.

Forslaget om en ny 22. juli-kommisjon blir møtt med støtteerklæringer på rødgrønn side.

– Kampen mot ekstremisme er viktig. Senterpartiet er derfor positiv til et slikt forslag, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Det trengs et større oppgjør med den farlige ideologien og rasismen som driver fram høyreekstrem terrorisme. Det skylder vi AUF og de mange er rammet av det farlige hatet vi ser rundt oss, ti år etter terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Det finnes ikke helikoptre eller betongsperringer som kan gjøre oss trygge på at dette aldri skjer igjen hvis vi ikke kommer det rasistiske hatet til livs. Det er et felles politisk ansvar, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.

På spørsmål om hvorvidt en ekstremismekommisjon vil føre til polarisering av debatten, svarer Støre:

– Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei. Debatt og uenighet hører med. Polarisering skal vi klare å unngå.

Utøya-sjefen om 22. juli: – Vi har hatt berøringsangst

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse