Koronavaksine. Foto: Tone Spieler / NTB
annonse
annonse

Dagsrevyen torsdag 8. juli forteller oss at mange nå ikke møter opp til avtalt vaksinering.

Antatt årsak: Folk er på ferie. Men NRK intervjuer også tre unge voksne som er skeptiske: Aida Reiten Haugland, Stine Moen og Charlotte Hørsrud. De mener at korona neppe er særlig farlig for dem, og at mulige bivirkninger gjør at de ikke ønsker å ta vaksinen. Hørsrud sier at «jeg vet jo ikke hvordan dette virker på meg om 5 år».

NRK presenterer altså tre unge mennesker med sterk rygg, som til tross for en massiv og langvarig vaksine-propaganda fra politikere og msm – og kanskje også venner og bekjente – tenker selv. Og ikke bare tenker de, men de tenker kritisk.

annonse

Jeg ble oppriktig overrasket og glad, og håpet at NRK kanskje også ville bruke to minutter til å følge opp de unges refleksjoner. Hvorfor tenker de som de gjør? Kan det stemme at hun ikke kan vite hva som skjer med kroppen sin om 5 år? Er dette en rasjonell innvending?

NRK logo.

Rasjonell er mildt sagt. Ingen vet hvordan innsiden av kroppen til vaksinerte ser ut om 5 år. Ikke én eneste person blant jordens 7,7 milliarder mennesker kan i dag vite noe om dette. Altså er de unge tilsynelatende langt mer reflekterte enn våre politikere og helsemyndigheter.

Men NRK lar heller Frode Forland, fagdirektør i FHI, oppsummere og konkludere. Jeg gjengir hans korte og misvisende uttalelse i sin helhet:

annonse

«Vi må oppfordre alle til å stole på vitenskapen og ikke på rykter. Det er godt dokumentert at vaksinene er effektive, og de er eneste vei ut av pandemien» (3:43 – 3:54).

Fagdirektørens uttalelse er så full av feilslutninger at det ikke ble plass til én eneste sannhet. Det er ganske imponerende.

Forland 1: «Det er godt dokumentert at vaksinene er effektive»

Nei, det er ikke godt dokumentert. Vaksinene er fremdeles i en eksperimentell fase, og det empiriske grunnlaget for å hevde «godt dokumentert» eksisterer derfor foreløpig ikke. Vaksinene er hastegodkjent, og har ikke gjennomgått en vanlig utprøvingsfase, som andre vaksiner.

Det som imidlertid er dokumentert, er at vaksinene ikke har spesielt god effekt, og vi hører stadig historier om vaksinerte som allikevel blir covid-syke, f.eks. fra USA.

I The Lancet, Volume 2, Issue 7, July 01, 2021, skriver forfatterne av COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room (Piero Olliaro, Els Torreele og Michel Vaillant) at produsentene ikke oppgir absolutt – men relativ risikoreduksjon, fordi det alltid ser mest imponerende ut. Et velbrukt triks i legemiddelindustrien.

Før vi ser nærmere på The Lancet-kommentaren, la oss konkretisere forskjellen på absolutt og relativ risikoreduksjon:

I en utprøving av eksempelvis kolesterolmedikamenter (som flere og flere forøvrig argumenterer for å slutte med) får 100 personer medikamentet, og 100 personer placebo. Tre personer får hjerteinfarkt i placebo-gruppen, to personer i medikament-gruppen. Når produsenten markedsfører sitt preparat, oppgir de at preparatet reduserer risiko for hjerteinfarkt med 33,3%. Dette er den relative risikoreduksjon. Den absolutte reduksjon er 1%, fordi det var 100 personer i hver gruppe, og to med symptomer i medikament-gruppen, mot tre i placeno-gruppen.

annonse

Hva forteller The Lancet om COVID-vaksinenes relative og absolutte effektivitet?

«resultatene har blitt heftig kommunisert og debattert gjennom pressemeldinger og media, av og til på misvisende måter (…) Vaksineeffektivitet er vanligvis oppgitt som relativ risikoreduksjon (…) den er 95% for Pfizer-BioNTech, 94% for Moderna-NIH (…) Absolutt risikoreduksjon blir vanligvis ignorert fordi den gir et langt mindre imponerende inntrykk (…) Absolutt risikoreduksjon er 0,84% for Pfizer-BioNTech, og 1,2% for Moderna-NIH».(Min oversettelse.)

Fagdirektør Forlands «godt dokumentert at vaksinene er effektive» er positivt feil. I tillegg til problemene med relativ versus absolutt, ser vi også økt dødelighet blant koronavaksinerte i flere land, blant annet i Danmark, og USA.

Forland 2: «Vi må oppfordre alle til å stole på vitenskapen og ikke på rykter»

I vitenskapelig metode (i) definerer man et problem, (ii) lager en hypotese, (iii) tester hypotesen, og (iv) konkluderer, og definerer et nytt problem i forlengelsen av konklusjonen. I vitenskapen slutter man ALDRI å stille spørsmål. Man konkluderer for eksempel ikke at «nå er vi ferdig med den saken» midt i en eksperimentell fase av en nyutviklet vaksine. Henger du med, Forland?

Fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De unge jentene (i) ser et potensielt problem (nyutviklet vaksine inn i min kropp), de (ii) lager en hypotese (den kan være uheldig for meg) – og velger deretter å ikke gå videre i en testing på egen kropp. Mener virkelig Forland at den som stiller et slikt kritisk spørsmål – kan disse nyutviklede vaksinene være farlige? – driver med ryktespredning? Hvorfor nevner han i det hele tatt «rykter» i forbindelse med jentenes uttalelser? Det er mildt sagt svært usaklig, og svært lite vitenskapelig.

annonse

Forland forstår åpenbart ikke at jentenes logiske og rasjonelle innvendinger faktisk er helt i tråd med den vitenskapelige metode, og han begår en generaltabbe når han insinuerer at jentene driver med ryktespredning. Dette er elendig hersketeknikk, og det er fristende å spekulere i Forlands hensikter.

Forland 3: «De (vaksinene) er eneste vei ut av pandemien»

Eneste vei ut?

Da jeg gikk på skolen lærte vi at naturlig immunitet, utviklet ved hjelp av vårt fantastiske immunforsvar, stort sett var å foretrekke. Det finnes sykdommer hvor (legevitenskapen hevder) vaksiner er svært nyttig, f.eks. polio, meslinger, røde hunder, men vårt immunforsvar har hjulpet oss i minst 200 000 år, og kan vel ikke uten videre avfeies som uten betydning selv om Covid-19, en luftveisinfeksjon, dukker opp?

Den nederlandske vaksine-eksperten Bossche hevder at kroppens egne antistoffer vanligvis utkonkurrerer antistoffer utviklet ved vaksiner, i tillegg til at immunforsvaret også inneholder T-celler, som er ekstremt mye sterkere i bekjempelsen av virus og bakterier. Han, blant flere medisinske eksperter, frykter også at vaksinering midt i en pandemi kan føre til at viruset muterer både raskere og annerledes enn ved vanlig spredning gjennom en befolkning – og på den måten kan utvikle seg på mer smittsomme og farlige måter.

Naturlig immunitet mot Covid-19 kan vare livet ut, ifølge nye studier og kan være minst like bra som vaksine-indusert immunitet. 

Når Forland hevder at vaksinasjon er ENESTE vei ut av pandemien, så er dette også, som de andre to momentene, positivt feil. Tiden vil vise om naturlig immunitet er å foretrekke for de fleste av oss.

Avslutning

De unges innvendinger består av to premisser; (i) vi regner med et mildt korona-forløp ved eventuell sykdom, og (ii) vi frykter mulige bivirkninger av vaksinene. Kommentaren Forland gir, er god-dag-mann-økseskaft: «Vi må stole på vitenskapen og ikke på rykter. Vaksinene er effektive, og de er eneste vei ut av pandemien».

Han kommenterer ikke de unges premisser med ett eneste ord, men insinuerer at de sprer rykter. Jeg lurer på om NRKs utsendte la merke til fagdirektørens inkongruens?

Til slutt vil jeg ønske både Forland, FHI og resten av helsemyndighetene lykke til i arbeidet med å stole på vitenskapen. Mye tyder på at de trenger det.

Tysk lege: Uvaksinerte burde nektes å reise eller ta del i andre aktiviteter

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon