Landets befolkning må ikke nok en gang bli et offer for de store talls forbannelse, mener Halvor Næss.
annonse
annonse

Det er vanskelig for mange av oss å forholde seg til store tall. De fleste har et forhold til avstanden til nabobyen; de som har kjørt langt kan også forholde seg til avstandene mellom ulike land i for eksempel Europa. Men avstanden til Månen, Sola eller nærmeste stjerne er nesten umulig å forstå.

Statsminister Erna Solberg (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på pressekonferansen om koronasituasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Også små tall er det vanskelig å ha en god formening om. Flere millioner er døde av Covid så langt, men hvis alle coronavirus i verden ble samlet på et sted, ville de få plass i en colaboks med rikelig plass til overs.

Tiltakene mot Covidpandemien er basert på tall om smitte, sykehusinnleggelser og død. Noen tall er empiriske mens andre følger av modeller. Typisk er det at modelltallene ofte er store. Velkjent er beregningen at 500.000 ville komme til å dø i Storbritannia uten nedstengninger. Dette var kanskje den viktigste grunnen til at regjeringen i Storbritannia slo kontra og innførte nedstengning av landet i mars i fjor.

annonse

Les også: Det største eksperimentet i medisinens historie

Selv om dødeligheten av Covid er høyere enn for vanlig influensa, er den lav sammenlignet med mange andre sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. Ifølge FHI er IFR (infection fatality rate) for Covid 1 per 1000 innbyggere for totalbefolkningen i Norge.

Det er min mening at myndighetenes tiltak mot pandemien ikke står i forhold til sykdommens alvorlighet, og jeg tror en viktig grunn til det er manglende evne til å forholde seg til store tall. Jeg vil illustrere det med en tankemodell.

annonse

Anta at Norge er inndelt i enheter på 4000 innbyggere (tilsvarende en liten kommune) med selvstendig ansvar for smittevern. Anta videre at 50% blir smittet (flokkimmunitet på 50%). Ifølge FHI tallene vil to dø av Covid, hvorav en på sykehjem. Det er utenkelig at en slik enhet vil stenge ned skole, bedrifter eller grenser i uker eller måneder for en så lav risiko. Nedstengninger ville være et grovt overgrep.

Les også: Frihet eller nedstengninger på ubestemt tid?

Dersom enheten økes til 40.000 innbyggere (en middel norsk by) vil 20 dø, hvorav nesten 10 på sykehjem. Jeg tror at de fleste med ansvar for smittevern vil fraråde nedstengninger også i et slikt tenkt tilfelle. Når enheten er hele Norge vil 2.800 dø, hvorav nesten halvparten er sykehjemsbeboere. Tallet er nå så høyt at Regjeringen som har ansvaret, ikke tør gjør annet enn å stenge skoler, bedrifter og grenser. Men smittesituasjonen og risikoen for død er nøyaktig lik i alle de tre tilfellene. Forskjellen er bare at jo større tall myndighetene har ansvar for, desto vanskeligere er det å gjøre fornuftige valg. Det som er utenkelig i en liten kommune blir uunngåelig i Norge. I en liten kommune er det mye enklere å gjøre realistiske avveininger fordi nytte/kostnadsvurderinger er lette å se.

Mot ovenstående kan det påpekes at kommuner har et viktig selvstendig ansvar når det gjelder smittevern, og små kommuner har mange steder i landet siden pandemiens start innført strenge tiltak når smittetallet stiger selv om risikoen for at noen skulle dø i kommunen er lav. Grunnen til det er temmelig sikkert at begrunnelsen for tiltakene er drevet av sentrale myndigheters oppfatning av pandemien godt hjulpet av massemedia. Det er ikke en realistisk vurdering av situasjonen i den enkelte kommune som ligger til grunn for tiltakene, men rådene fra sentrale myndigheter fordreid av store tall etter min oppfatning. Ordførerne på Nord-Jæren ber for eksempel nå om råd fra FHI om hvordan de skal håndtere smittesituasjonen der.

Les også: Koronapandemien viser hvor farlig staten er

Nå er det delta-varianten som vekker bekymringer, og det spås ny smittebølge. Mer enn noensinne er det viktig at man forholder seg realistisk til tallene. Ifølge beregninger fra Storbritannia er CFR (case fatality rate) for delta-varianten 0,1% (gitt vaksinesituasjonen i Storbritannia). CFR er minst ti ganger høyere enn IFR som dermed blir 0,01% eller 1 pr 10.000 smittede. Det er derfor viktig at politikerne ikke igjen lar seg forføre av smittetall i store befolkninger. Landets befolkning må ikke nok en gang bli et offer for de store talls forbannelse.

Aldri mer nedstengninger

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon