Lan Marie Berg fordreier fakta og tyr til konspirasjonsteorier for å overbevise

Klimautfordringene løses best med realisme, ikke drømmer, mener Jonny Hesthammer, CEO for M Vest Energy. I en kommentar i Dagsavisen 30. juni, tar Lan Marie Berg et oppgjør med Norges innsats i klimapolitikken. – Hun er tydelig frustrert over innsatsen til Norge, og forklarer hva som må til for å skape en ny, grønn og … Fortsett å lese Lan Marie Berg fordreier fakta og tyr til konspirasjonsteorier for å overbevise