Illustrasjonsfoto: REUTERS/Paul Hackett
annonse
annonse

St. Thomas Aquinas har sagt at det er løgn også om man forteller sannhet, men med hensikt å forlede. Politikere og massemedia forleder oss hele tiden.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Jeg har for lengst sluttet å tro på noe som helst i massemedia. Tidligere slo jeg i hvert fall opp i kilder når jeg leste påstander som virket som det rene vås; her tenkes «klimakrisen». Nå som jeg vet at alt som serveres er løgn etter definisjonen St. Thomas Aquinas, så bruker jeg ikke tid på det.

Sola som «strømkilde»

annonse

Her om dagen ble jeg imidlertid spurt om en overskrift fra Teknisk Ukeblad (TU), dette engang så stolte sivilingeniørmagasin som for mange år siden ble okkupert av klimafanatikere.

Utsagnet var at nå er sol den største strømkilden av alle i Tyskland.

Hva om vi nå faktisk leser overskriften til TU?

annonse

1) Hva menes med ‘Nå’? Det er jo åpenbart at det ikke kan være midt på natten da dette ble skrevet?

2) ‘er’ er nåtid. Er sol som strømkilde konstant størst siden det står ‘er’? Dette er heller ikke mulig, sol er ikke konstant ’på’ som strømkilde.

3) ‘største’ er et relativt ord. Hva er det som er størst? Vindturbiner er jo større enn solpaneler. Vannkraftverk er større enn vindturbiner.

4) ‘strømkilden’ er et unøyaktig ord. Det riktige er egentlig ‘energikilde’. Hvor mye strøm som produseres er forøvrig omvendt proporsjonal med spenningen. Er det produksjon over tid det er snakk om, eller er det effekt-toppen på de enkelte produsentgruppene det er snakk om?

Leser man artikkelen finner man at solpaneler har levert mest energi forrige måned til energimiksen i Tyskland. Men hvorfor?

1) Folk flest anlegger solpaneler på takene fordi de får svindyrt betalt for det av politikerne. Denne utgiften må alle andre betale over strømregningen. Solkraft uten absurde subsidier vil aldri bli noen betydningsfull energikilde.

2) Midt på sommeren skjer det da en hemningsløs produksjon hos de enkelte solcelle-eiere, som mates inn i kraftnettet. Da må de andre energiprodusentene regulere ned sin produksjon, for ellers vil kraftnettet kollapse med utkoblinger.

3) Disse subsidiene som du og jeg betaler over strømregningen fører til helt unødvendig dyr energi. Ikke uventet har strømregningene skutt i været.

annonse

4) I hele Europa har det de siste hundre år eller så funnet sted en god regulering mellom vannkraft, kullkraft og kjernekraft, fordi vannkraft er hurtig regulert og kullkraft sakte regulert. Når solkraft og vindkraft kommer inn i nettet med sin ustabile og svingende produksjon, må det mye kraftigere regulering til. Blackouts som man tidligere prøvde å unngå, er helt vanlige der man har fått ustabile produsenter. Denne ustabile produksjonen sliter også voldsomt på utstyret både hos de andre produsentene og i overføringsnettet.

5) Det som virkelig står, er at dersom man hadde forbudt å mate solkraft inn i kraftnettet hadde alle fått mye billigere energi.

Teknisk Ukeblad fremstiller solenergi som en «vinner» i kampen om beste kraftprodusent. Det er som om et fotballag fra 7. divisjon vinner en kamp mot lederen av Eliteserien fordi alle spillerne på det andre laget har fått et strykejern bundet om den ene ankelen mens det andre benet er bundet til et spett.

Det er dette jeg mener med at man ikke leser hva som faktisk står. Solenergi blir største produsent fordi de andre hindres i å delta. Da er det greit å bruke for eksempel kullkraft om natten når sola, pussig nok, ikke produserer kraft.

Overskriften burde heller være: «Nå er sol den dyreste strømkilden av alle i Tyskland!»

Les også: Det absurde klimasøksmålet

annonse

Løgn og usannheter

Slik forledes man hele tiden med villedende løse påstander. Teknisk Ukeblad ble for over ti år siden overtatt av sjarlatanene som skulle bevise global oppvarming og det som de har endret katastrofeprofetiene til senere. Da jeg var medlem av Tekna ba jeg om å slippe å få Teknisk Ukeblad i postkassen for jeg anså bladet som søppel, etter at jeg forgjeves skrev leserbrev etter leserbrev til dem for å peke på åpenbare usannheter.

Forskjellen på løgn og usannhet er at det første er en bevisst handling og det andre er noe som fortelles fordi vedkommende tror på det selv. Media farer konstant med løgn. Overskriften til TU skal forlede oss til å tro at solenergi har blitt mer og mer fordelaktig og er den mest foretrukne, hvilket er alt annet enn sant for det overveldende flertall av befolkningen.

«Klimakrisen»

I dag messes det om den såkalte «klimakrisen» dag ut og dag inn. Om noen protesterer, henviser man til «klimarapporten» til FNs klimapanel som sannhetsvitnet.

annonse

Så jeg tok for meg klimarapporten som finnes søkbar på nettet. Der finnes ikke ordet «klimakrise» i det hele tatt. Ikke i det hele tatt.

Les også: FNs bærekraftsmål – den ultimate stupiditet

Dyrelivet som skal dø ut

Det var påstanden i VG i sin tid om at 30 prosent av verdens dyreliv ville stå i fare for å dø ut, som jeg fant var så absurd at jeg måtte sjekke grunnlaget for det. Det var selvsagt heller ikke sant. Teknisk Ukeblad serverte denne påstanden som overskrift i fete typer i 2010, fortalt av selve direktrisen for Direktoratet for Naturforvaltning (som det het den gangen, for hver gang ledere ikke har nok å gjøre, så starter de en prosess med å skifte navn og logo). Brev til TU om hvor de hadde dette fra, ble ikke besvart og brev til direktoratet førte heller ikke til noen som helst oppklaring.

Hva står i klimarapporten da?

I klimarapporten står det: «Omlag 20-30 prosent av plante- og dyrearter vurdert til nå (i et objektivt utvalg) vil sannsynligvis oppleve økende høy risiko for utryddelse når global middeltemperatur overskrider en oppvarming på 2-3°C over førindustrielle nivå (middels konfidens).»

Og når du prøver å finne grunnen til denne uttalelsen, finner du: «Basert på alle ovennevnte funn og vår sammenstilling (figur 4.4, tabell 4.1) anslår vi at i gjennomsnitt 20 prosent til prosent av de vurderte artene sannsynligvis vil få øket høy risiko for utryddelse på grunn av konsekvenser av klimaendringer muligens i løpet av dette århundret hvis global gjennomsnittstemperatur overstiger 2°C til 3°C i forhold til førindustrielle nivåer. Usikkerhetsmomentene er imidlertid fortsatt store, siden prosentandelen ved cirka 2°C temperaturøkning kan være så lav som 10 prosent eller for omtrent 3°C så høy som 40 prosent, og avhengig av biota (biologisk region), er området mellom 1 prosent og 80 prosent».

Les også: CO2-rensing – bokstavelig talt en dråpe i havet

Hva skjønner vi av dette?

1. Tallet er ikke 30 prosent, men 20-30 prosent.
2. Tallet er et ’anslag’ (estimat), og det er overhodet ikke beregnet. Grunnlaget for anslaget er synsing basert på tall i forskjellige datamodellkjøringer i utvalgte og svært begrensede studier.
3. Et område fra 1 prosent til 80 prosent er ganske enkelt absurd.
4. Disse prosentene står faktisk ikke i fare for å dø ut, som det ble hevdet i media, men har en høyere risiko for å dø ut i forhold til tidligere dersom temperaturen stiger.
5. Risikoen gjelder kun 20-30 prosent av dyre- og planteartene.
6. ’Sannsynligvis’ og ’muligens’ i samme setning er absurd latterlig. Smak litt på den: at noe muligens er sannsynlig. Det er det samme som at noe muligens er usannsynlig.
7. Temperaturen skulle forøvrig ikke stige 1-2 grader som media fortalte, men 2-3 grader.
8. Synsingen var gitt et sannsynlighetsnivå på middels konfidens, også mulig å oversette som tillit. Det er ikke helt enkelt ut fra klimarapportens egen forklaring av sannsynlighet og konfidens å forstå hva de mener, for ordet ’sannsynlig’ (likely) gir en sannsynlighet på 66-100 prosent og ordet ’middels’ (medium) gir en tillit på 50 prosent til utsagnet.

Vi kan altså oppsummere: Her har vi et i utgangspunktet omtrentlig utsagn som er pakket inn i så mange modererende omtrentligheter som vel går an.

1. Dersom temperaturen øker to-tre grader er likevel 70-80 prosent av artene sikre og ingenting å bry seg om.
2. 20-30 prosent av artene vil muligens få en øket risiko, men kun ’muligens’. Hvor stor denne økningen er, sies ikke.
3. De begynner ikke av den grunn å dø ut.
4. Dette er uttalt med ’medium konfidens’ (middels tillit), som betyr at det er like sannsynlig at dette ikke skjer som at det skjer.
5. I tillegg er usikkerhetsmomentene store, som om de ikke var store nok fra før.
6. Anslaget er bare, som de selv sier, et anslag.

Her ser vi hvordan klimarapporten helgarderer seg. Gitt at temperaturen stiger kan det ha en konsekvens for noen arter, eller det har ikke noen konsekvens for noen som helst. Goddag mann økseskaft.

Det er ingen sammenheng mellom påstandene i media og innholdet i klimarapporten.

Les også: Hvordan klimapropagandaen lyver med sannhet

Rasjonalisering

Jeg opplever ofte at om jeg snakker med folk som er overbeviste om «klima» nekter å forholde seg til virkeligheten. Istedenfor å se på de fremlagte fakta dikter de opp noe selv som skal holde som forklaring. Det er som når media skal bevise at verden blir varmere med å vise bilder av isbreer som kalver, til tross for: Jo kaldere, desto mer is, og jo mer is, desto mer kalving.

Folk flest rasjonaliserer det de ikke tar inn over seg ved utsagn som disse:

1. Jeg må jo tro på media, for de kan jo ikke lyve, kan de vel?
2. Jeg må jo tro på politikerne, for de kan jo ikke lyve, kan de vel?
3. Jeg må jo tro på forskerne og vitenskapen!
4. Men jeg mener jo at vi må bekjempe forurensning!
5. Men jeg mener jo at vi må ta vare på naturen!
6. Dette har andre funnet ut som vet mer om dette enn meg!
7. Du er ikke klimaforsker!
8. Mener ikke du også at det er altfor mye plast i havet?
9. osv. i det uendelige.

Dette er ansvarsfraskrivelse. Dette er å skyve problemene fra seg. Vesten befinner seg i en sekterisk massepsykose. Politikerne kan deles inn i skurkokratiet, de som villig vekk høster fordeler av skatter og avgifter, karbonkvoter og den enorme økonomiske utbyttingen av befolkningen, og panikkokratiet, de som gjør det de kan fordi de simpelthen tror på profetiene, skrekkvisjonene og at jorda virkelig er i ferd med å gå under.

Merk at skurkokratiet er immune mot fakta og resonnementer. De går etter profitt (også kjent som bærekraft) og det eneste som teller er å ha godt betalte advokater på sin side. Merk at panikkokratiet også er immune mot fakta og resonnementer, De har bare panikk som når noen roper «Brann!» i et trangt underholdningslokale og tenker ikke et øyeblikk på om symbolhandlingene deres har noen virkning.

Det pussigste er at disse kjemper mot selve det som har gitt muligheten til livet, karbondioksid. De er besatte av tanken på å bekjempe livets gass, og gjennom det kan handlingene deres bare defineres som utøvelse av den rene ondskap.

CO2-fangst og andre måter å redusere CO2-nivået på planeten vil aldri lykkes. Det er som å prøve å tømme en norsk fjord med en bøtte og se bort fra at nytt vann renner inn fra havet for å fylle plassen for det gamle. Det er bare å slå opp Henrys lov på nettet. Alle klimatiltak er rent Sisyfosarbeid. Men Sisyfos hadde i hvert fall gleden av å se steinen rulle ned fra fjellet hver gang han hadde rullet den opp til toppen.

Det «grønne skiftet» kan bare skje ved å myrde alle menneskene i verden. Her er hvorfor

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon