Illustrasjonsfoto: Joan Mateu / AP / NTB
annonse
annonse

Mandag 12. juli 2021 ble «Abdulkarim» i Oslo tingrett av politiets utlendingenhet (PU) begjært internert i inntil fire uker hjemlet i utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b første punktum, jf. utlendingsloven § 99.

Utlendingen, som har angitt at han nå er 31 år gammel, søkte asyl hos PU 16. juni 2021. Han kunne da ikke fremlegge eller forevise noen form for reisedokumenter, ei heller andre dokumenter som eventuelt kunne bidra til å sannsynliggjøre utlendingens riktige identitet og statsborgerskap.

Frankrike
PU har avdekket at utlendingen har oppgitt flere forskjellige identiteter til norske og franske myndigheter, og i juni måned 2021 er det fra politiets side brukt ressurser på å avklare utlendingens riktige identitet og statsborgerskap, uten at dette så langt har blitt klarlagt.

annonse

I den anledning har PU også tatt kontakt med franske myndigheter med tanke på nasjonale fingeravtrykkstreff.

Mistenkt
Den foreløpig uidentifiserte utlendingen skal ifølge ansatte i PU tidligere være mistenkt og/eller straffet i Frankrike for identitetskriminalitet, samt på bakgrunn av ubekreftet informasjon fra franske politimyndigheter både ha vært mistenkt og signalert for flere lovbrudd i Frankrike i 2018 og 2019.

Ifølge utlendingens egen asylforklaring, har han oppholdt seg ulovlig i Frankrike og Schengenområdet i mer enn fem år.

annonse

Retten
Retten hevdet at det er grunn til å stille spørsmål om utlendingen har forklart seg sannferdig, relatert til at han kom til Norge som turist.

Samtidig påpeker Oslo tingrett, ved tingrettsdommer Ola Berg Lande, at de asylgrunnene utlendingen fremsatte under selve asylregistreringen, fremsto nærmest som «dårlig egnet som asylbeskyttelse, jf. for så vidt de hensyn som begrunner utlendingsloven § 106d første ledd bokstav 1».

Frankrike
Sett i relasjon til at norsk politi mistenker at utlendingen tidligere har hatt et opphold i Frankrike, er det skikket en anmodning til Frankrike, med tanke på om det egentlig er de franske myndighetene som etter Dublin III – forordningen har ansvaret for å behandle og ferdigstille denne utlendingens asylsøknad.

Relatert til ovennevnte, har franske myndigheter fem ukers svarfrist, men de er fra norsk politi sin side bedt om å prioritere denne forespørselen.

Internert
Retten tok politiets anmodning til følge, hvorpå interneringsfristen ble satt til fire uker, men ikke ut over 9. august 2021.

Utlendingen godtok kjennelsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon