PSTs lokaler i Nydalen i Oslo. Vegard Grøtt / NTB scanpix
annonse
annonse

Rapporten kommer to dager før den symboltunge 22. juli-markeringen. Ap-leder Jonas Gahr Støre har allerede brukt rapporten i sin tale på Utøya 21. juli.

– Brutal tekst, er hans konklusjon ifølge NTB.

– Vi kommer til å trenge mer forskning om dette, fastslo Støre på en pressekonferanse på Utøya onsdag.

annonse

Han mener det bør være mer internasjonalt samarbeid mot slike lukkede miljøer, og etterlyser også mer ressurser til politiet for å drive slik etterforskning.

Rapporten

PST skriver de høyreekstreme i Norge lå med «brukket rygg» etter fordømmelser i etterkant av drapet på Benjamin Hermansen, men at det nå har gjenoppstått i noen grad og høyreekstremismen er blitt et «transnasjonalt fenomen».

annonse

– Høyreekstremister fremhever i større grad enn før en vestlig, fremfor nasjonal identitet, skriver PST.

Høyreekstremister skal være opptatt av «konspirasjonen om at det pågår et hvitt folkemord gjennom den såkalte «store utskiftningen». Dette begrunnes i lave fødselsrater blant hvite og en innvandring som på sikt, ifølge tilhengere av konspirasjonen, vil føre til en demografisk utskiftning der hvite etter hvert vil utgjøre et demografisk mindretall i Vesten.»

De høyreekstreme er «mangfoldige», heter det i rapporten

«Til tross for skiftende narrativ over tid, har høyreekstreme alltid hatt et bredt og mangfoldig fiendebilde. Det går et skille mellom det som defineres som ytre og indre fiender. Ytre fiender inkluderer jøder, muslim er og ikke-vestlige innvandrere, som anses å true eksistensen til den hvite kultur og rase. Indre fiender inkluderer LHBT+ , politiske partier på venstresiden samt tradisjonelle medier. Disse aktørene er sentrale i fiendebildet fordi de styrer samfunnet i en retning som fraviker fra høyreekstremes oppfatning av en
idealverden, der likestilling og innvandring ikke har noen plass.»

– Trekkes mot grenseoverskridende humor og det politisk ukorrekte

«Grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser som dehumaniserer grupper i fiendebildet er et særskilt kulturelt trekk ved de digitale [høyreekstreme red. anm] nettverkene. Det er ikke nødvendigvis slik at alle i subkulturen er ekstreme i ideologisk forstand, men de kan trekkes mot grenseoverskridende humor og det politisk ukorrekte. Det er en bekymring knyttet til radikaliseringspotensialet hos enkelte av disse, da innholdet og gruppedynamikken bidrar til å senke voldsterskelen blant mottakerne. De digitale subkulturene gir en følelse av sosial tilhørighet.»

annonse

Opptatte av kjønn

«Høyreekstremismen fremmer et budskap hvor biologiske forskjeller er sentralt, og dette gjelder også kjønnsforskjeller. Stereotypiske kjønnsroller fremmes, hvor menn skal være maskuline og kvinner skal være feminine. Dette perspektivet på kjønn gjør at liberalistiske prinsipper som likestilling, og rettigheter for LHBT+ utgjør en trussel mot det høyreekstrem  idealsamfunnet. I en tid hvor tradisjonelle kjønnsnormer blir mer flytende ser man en stadig sterkere reaksjon fra høyreekstrem ister, og dette har medført et økt fokus på blant annet transpersoner i høyreekstremisters fiendebilde.»

Om strategien til ekstremistene sier PST følgende:

«Metapolitikk har blitt en sentral strategi for flere høyreekstreme miljøer som har en langsiktig målsetning om samfunnsendring. Metapolitikkens strategi er å påvirke befolkningen kulturelt og intellektuelt i den hensikt å skape oppslutning i befolkningen om å motvirke multikulturalisme. Metapolitikken bruker demokratiske prosesser for å fremme illiberale og antidemokratiske verdier. Således utgjør strategien en trussel mot det liberale demokratiets sentrale verdier som kulturelt og religiøst mangfold.»

«Det andre ytterpunktet er akselerasjonismen, som forfekter behovet for en øyeblikkelig endring av det politiske styresettet gjennom en altomfattende samfunnskollaps fremtvunget av terrorhandlinger. Akselerasjonismen har fått oppslutning blant yngre høyreekstremister på nett.»

– Høyreekstreme digitale nettverk vil prege trusselbildet frem over. Nye terrorangrep vil sannsynlig utføres av enkeltstående aktører som har vært delaktig i de digitale nettverkene, konkluderer PST.

I en fotnote skriver sikkerhetstjenesten følgende:

«Det som hovedsakelig skiller de høyreekstreme fra de høyreradikale, er deres syn på demokratiet, og deres aksept av vold for å skape politisk endring. De høyreekstreme avviser demokratiet og aksepterer voldsbruk for å nå politiske mål. De høyreradikale er motstandere av å bruke vold og forkaster ikke demokratiet.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon