Her lyver Jonas Gahr Støre om sine samtaler med Hamas. Nå lyver han igjen. Foto: Skjermdump fra YouTube
annonse
annonse

Støre mener Breiviks holdninger er mer fremtredende i dag enn hva de var i 2011. Ap-lederen understreker sågar at det er sannheten. Men stemmer det?

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, er opprørt over at noen har tagget ned statuen av Benjamin Hermansen med det motbydelige budskapet «Breivik fikk rett».

Dette tror jeg de aller fleste vil være enig med ham i. Det er både opprørende og særdeles vemmelig at noen kan få seg til å gjøre noe slikt. Vi håper at uansett hvem det er som har begått denne skjendingen, blir vedkommende tatt og straffet for dette. Men å ta denne hendelsen og sette den i sammenheng med en fremvoksende høyreekstremisme i Norge, slik Støre gjør på sin Facebook-side, er jeg mer i tvil om er riktig å gjøre.

annonse

«Sannheten er at høyreekstreme krefter har styrket seg, i Norge og ute i verden. Sannheten er at høyreekstreme miljøer er arnested for vold og drap», skriver Støre. Men er det sant?

Artikkelen fortsetter.

https://www.facebook.com/jonasgahrstore/posts/10159593203979238?__cft__[0]=AZXY4q2Aqb5wTV9TDZ8PiPbkXbcFTor3cVra6CBU7RsAxb1WFBlsBp_QuH57nA6V9N1f1tDWHeR09d9LAoEtiBpfmQZFhOOogUa91c3zH9WlQ6b9ZGZEjjmZLDtEdATlIUYdCJ6Y92mDRCorh7ofWNWh&__tn__=%2CO%2CP-R

annonse

 

Tore Bjørgo, professor ved C-REX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, er av en annen oppfatning. I slutten av 2018 sa han følgende om Den nordiske motstandsbevegelsen, som er den største grupperingen av høyreekstremister i Norge, til Stavanger Aftenblad:

– Vi regner med bevegelsen vil oppleve en viss vekst, men vi tror ikke på et stort rekrutteringspotensial i Norge. Vi regner med at det er et 40-talls aktivister per nå, der graden av aktivisme varierer. Vi tror ikke de har potensial til å bli flere hundre i Norge.

Fritt Ord viser filmen “JIHAD : A story of the others” med påfølgende debatt om ekstremisme og radikalisering. Fra v. regissøren av filmen Deeyah Khan, britiske imam Alyas Karmani og professor Tore Bjørgo (Politihøgskolen og NUPI). Foto: Berit Roald / NTB

Når det gjelder Støres uttalelse om at høyreekstreme miljøer er arnested for vold og drap, var Bjørgo av en annen oppfatning.

– Så vidt vi vet har DNM ikke begått noe voldelig i Norge, sa han.

Bjørgo gjentok i juli i år til Vårt Land, at høyreekstremister er en større trussel mot demokratiet enn de er en voldstrussel.

– Det er større skadepotensial på lang sikt, enn volden. Det er en annen type fare, sier han.

Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Norge, teller veldig få tilhengere og utgjør ingen voldstrussel. Foto: Ørn Borgen / NTB

Store norske leksikon støtter også opp under dette. De skriver:

annonse

«I årene etter 2000 har det i Vest-Europa vært mindre enn ti høyreekstreme voldshendelser med dødelig utfall per år. I USA er det høyreekstreme voldsnivået noe høyere.»

Hvis vi beveger oss over til religiøs ekstremisme, hvor jihadisme er en sentral del, så finner vi fort andre tall.

Vi husker alle terrorangrepet mot USA den 11. september 2001, Madrid-bombene i 2004 der 191 mennesker ble drept, og London-bombene i 2005 der 52 ble drept. I 2015 begynte IS å ta i bruk internasjonal terror mot Europa. Den 13. november angrep et IS-tilknyttet nettverk flere mål i Paris, der til sammen 129 personer ble drept, som bare det første i en lang rekke terrorangrep.

Taliban har siden vært verdens mest dødbringende terrorgruppe.

Det uavhengige forskningsinstituttet NUPI, skriver at omfanget av organisert terror utført av høyreekstreme har vært på retur i Europa over tid. En viktig forklaring er trolig at høyreekstreme i dag ikke er part i væpnete konflikter på samme måte som jihadister, mener de og avslutter med følgende i en rapport fra 2017:

«I lys av dette er det liten tvil om at jihadismen utgjør den største terrortrusselen i Europa nå. Det er derfor et akutt behov for å begrense den. De mange dødelige angrepene rammer Europa hardt og bidrar til stadig sterkere polarisering rundt innvandring og Islam. I verste fall kan dette utarte til politisk ustabilitet. Jihadismen er trolig en større, farligere og mer seiglivet terrortrussel enn vi har stått overfor noen gang i Europa.»

Skjermdump fra NUPI
annonse

Vet Støre noe disse ekspertene ikke vet, mon tro?

Jonas Gahr Støre som Pinocchio

Islam Net-leder Fahad Qureshi spurte de 1500 tilhørerne under organisasjonens Skandinaviske «fredskonferanse» i 2013 om «Hvor mange av dere er enige i at straffen som er beskrevet i Koranen og sunna – hvorvidt det er død, hvorvidt det er steining for utroskap, uansett hva det er, så lenge det er fra Allah og hans profet – er den best mulige straffen for menneskeheten – og at det er den vi burde praktisere i verden? Hvor mange er enige i det?»

Omtrent samtlige i salen rakk opp hånda og var enige.

Selv om man i aller høyeste grad skal ta den trusselen som kommer fra høyreekstremister på det største alvor, så burde Støre kanskje heller bruke tid og engasjement på å bekjempe den virkelige trusselen, heller enn å komme med propaganda i et valgår.

Forsker mener Frp kan ha forhindret høyreekstremisme i Norge

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon