- Resett - https://resett.no -

Mustafa Hasans advokat ville ha svimlende 2,25 millioner fra staten i salær – så mye får han

«Mustafa-saken» – svimlende advokatutgifter som staten nå må betale.

Torsdag 29. juli 2021 ble Utlendingsnemnda (UNE) sitt vedtak om utsendelse av den jordanske statsborgeren Mustafa Fayez Mohamad Hasan kjent ugyldig i Oslo tingrett.

At «Mustafa» fikk medhold i Oslo tingrett, er ikke ensbetydende med at han automatisk vil få opphold i Norge. Men hans sak vil nå bli behandlet på nytt i UNE.

annonse

Asyl
I desember 2008 kom Mustafa til Norge sammen med sin mor og fire brødre. Mor fremsatte deretter en beskyttelsessøknad.

Mustafas mor var gravid da familien ankom Norge, hvorpå «Mustafa» sin lillesøster, «Sara», ble født i februar 2009.

Selve asylfundamentet, som den gangen ble formidlet til Utlendingsdirektoratet (UDI), var at Mustafas mor og hans to eldste brødre på 16 og 13 år oppga at de var statsløse palestinere fra Vestbredden i Israel, og forklarte generelt hvor vanskelig situasjonen var der nede.

annonse

På bakgrunn av fremsatte opplysninger i ankomst- og asylintervjuet, fikk de alle tilkjent midlertidig oppholdstillatelse og flyktningstatus.

Løgn og bedrag
Etter diverse undersøkelser i regi av Den norske ambassaden i Amman i Jordan, ble det konstatert og bekreftet fra jordansk politi og migrasjonsmyndigheter at «Mustafa» sin mor og alle barna var jordanske statsborgere.

I og med at Mustafas mor bevisst hadde holdt tilbake opplysninger om at hun og barna var jordanske statsborgere, ble hennes og barnas oppholdstillatelser varslet tilbakekalt relatert til utlendingsloven § 63.

Ovennevnte er å anse som en grov overtredelse av utlendingsloven.

Resett redegjør ikke ytterligere for rettsbegrunnelsen til Oslo tingrett, og hva tingrettsdommer Bjørn Askim la til grunn da UNEs vedtak av 16. november 2020 og etterfølgende beslutning av 21. mars 2021 ble erkjent ugyldig.

Det bemerkes at dommen ble avsagt under dissens, der mindretallet ikke kunne se at det forelå noen feil ved UNEs tidligere vedtak.

Mer enn 2,4 millioner i saksomkostninger
Når saksøker har vunnet saken, har han i utgangspunktet etter tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning for sine reelle kostnader.

Mustafas advokat og prosessfullmektig, Nicolai Vogt Skjerdal, fremla under hovedforhandlingen en salæroppgave på hele 2 253 687 kroner inklusive merverdiavgift.

annonse

I tillegg ville advokaten ha dekket utgifter på til sammen 160 313  kroner til sakkyndige, advokatfirma i Amman, oversettelsesutgifter til tolk, med mer.

Sluttsummen det her er snakk om er på 2 414 000 kroner!

Statens prosessfullmektig, advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland, ga klar beskjed om at nærværende sakskostnader fra saksøkers advokat var urimelige.

Advokat Skjerdal prøvde å begrunne og skissere sine krav overfor retten med at frem til stevning, hovedforhandling, under hovedforhandling og arbeid mellom rettsdagene under hovedforhandlingen, hadde han følgende utestående økonomiske fordringer:

«Totalkravet på kr. 1.802.950,- eksklusive moms er i oppgaven oppsummert til kr. 932.500,- for advokat Skjerdal (373 timer a 2.500,-), kr. 757.050,- for advokatfullmektig Havrevold (360,5 timer a 2,100,-) og kr. 113.400,- for advokatfullmektig Andre W. Stuhr (54 timer a kr. 2.100). Totalt timeforbruk er 787,5 timer.

Retten reduserte de påståtte «advokatkostnadene» betraktelig
Angående «Mustafa» sine angivelige advokatkostnader med mer, var tingretten samt tingrettsdommer Bjørn Askim krystallklar i sin avgjørelse:

«Retten finner imidlertid at særkravet er for høyt, og avviker vesentlig fra det som anses å være nødvendig for å kunne ivareta partene sine interesser på en forsvarlig måte.»

Dermed besluttet retten at saksomkostninger i sakens anledning ble satt til 1 500 000 kroner inklusive merverdiavgift. Saksomkostningskravet som saksøkte (staten) skal betale og erstatte utgjør 1 660 313. I tillegg kommer rettens gebyr på 19 924 kroner.

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474