Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud / NTB
annonse

Pro-israelsk samfunnsdebattant kaster brannfakkel og mener Ap ikke tar oppgjør med egen ekstremisme i form at antiisraelsk boikott som i flere europeiske land er definert som antisemittisme.

Det er debatten om hvem som skal ta ansvar for ideologien bak Breiviks og annen høyreekstrem terror som har sporet utspillet «Tajik kaster sten i glasshus» av Martin Gellein, som skriver for norsk avdeling av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Sylvi Listhaug mener Frp urettmessig blir pålagt å ta avstand til høyreekstremisme. På NRK Dagsnytt 18 var det debatt med Ap-nestleder Hadia Tajik.

annonse

– Det som er uakseptabelt er denne insinuasjonen om at Frp har ansvar for denne gjerningen som ble begått i 2011, sa Listhaug.

– Når det blir begått terrorangrep av høyreekstreme som har skjedd to ganger de siste ti årene, så er det naturlig å forvente at også høyresiden deltar i debattene om dette, sa Tajik og fortsatte:

– Vi vet at konservative muslimske autoriteter kan ha en særlig rolle i å avradikalisere islamister, fordi de blir lyttet til på en annen måte i de miljøene. Da er det naturlig å forvente at autoriteter på høyresiden kan ta en lignende rolle.

annonse

Mediene har gjennom hele juli hatt fokus på «høyreekstremisme» i forbindelse med 10-årsdagen for drapene 22. juli 2011.

– Hva med ekstremisme på venstresiden, Hadia Tajik? spør Martin Gellein og fortsetter:

«I hvilken grad Hadia Tajiks kritikk av høyresiden treffer, er ikke tema i denne kommentaren, men Arbeiderpartiets nestleder kaster sten i glasshus når hun anklager høyresiden for å ikke ta et oppgjør med ekstremisme. Ledere i Arbeiderpartiet, AUF, SV og Rødt, og deres ungdomspartier, er fremstående medlemmer i Palestinakomiteen – sammen med biskoper og prester i Den norske kirke. Som LO, Norges største arbeidstakerorganisasjon, krever Palestinakomiteen full boikott av Israel: Økonomisk, kulturell og akademisk boikott av jødene i Israel. Det innebærer all handel med Israel, alt samarbeid knyttet til utdanning og forskning, boikott av alle jødiske kunstnere og musikere fra Israel, og boikott av jødiske israeleres deltagelse i alle internasjonale idrettsarrangementer. Til sammenligning: Adolf Hitler ville nekte jøder deltagelse under OL i Munchen i 1936, men han måtte gi seg, da IOC truet med å stoppe lekene», skriver han og refererer fra Palestinakomiteens egen nettside:

«Palestinakomiteens BDS-utvalg arbeider for økonomisk, faglig, akademisk og kulturell boikott av staten Israel. … Dette arbeidet går også ut på å videreføre de initiativ som kommer fra det palestinske samfunnet gjennom BDS-kampanjen» (fra Palestinakomiteens nettside).

Gellein viser til at den den tyske nasjonalforsamlingen i 2019 vedtok en resolusjon som definerer boikott av Israel som antisemittisme.

annonse

– Tyskland la ned et forbud mot offentlig støtte til organisasjoner som fremmer boikott av den jødiske staten. Østerrikes nasjonalforsamling vedtok året etter enstemmig å definere boikott av Israel som antisemittisme. Men i Norge er det fritt frem å boikotte verdens eneste jødiske stat og Midtøstens eneste demokrati, uten at man samtidig fremmer liknende boikott av noe diktatur eller regime på kloden. Det er antisemittisme, skriver han.

Han mener Aps posisjon mot Israel er «hjerteskjærende og himmelropende urettferdig».

Gellein avslutter med en «oppfordring til Jonas Gahr Støte og Hadia Tajik om å ta et oppgjør med ekstremisme på venstresiden».

Oppfordringen lyder som følger:

Denne uken hyllet Palestinakomiteen to muslimske idrettsutøvere som trakk seg fra OL i Tokyo fordi de nektet å konkurrere mot jøder fra Israel. Vi vil ikke anerkjenne det israelske flagget og vi vil ikke skitne til våre hender med det, uttalte den algeriske judoutøveren Fethie Nourine.

Palestinakomiteen er kjent for å trekke sammenligninger mellom jødene i Israel og de tyske nazistene – noe en biskop i Den norske kirke gjorde senest i sommer. Det er internasjonalt anerkjent å definere slike sammenligninger som antisemittisme.

«Idretten har flere ganger boikottet sentrale arrangementer. I 1936 boikottet Arbeidernes Idrettsforbund (1924-46) OL i Tyskland for å rette oppmerksomheten mot Hitlers rasediskriminering og fengsling av jøder og kommunister» (fra Palestinakomiteens nettside).

Palestinakomiteen kritiserer norske myndigheter for å definere Hamas som en terrorgruppe, og krever at norske myndigheter at de anerkjenner Hamas som palestinernes valgte lederskap.

«Etter at Hamas vann det demokratiske valet i dei okkuperte områda i 2006, har … Israel  … provosert fram ein intern strid mellom palestinske grupper. … Vi støttar det palestinske folket og deira rett til å velje sine eigne leiarar, og vi tek avstand frå USA, Israel og Vesten si stempling av den demokratisk valde leiinga som terroristar. Splittinga i det palestinske folket, særskilt splittinga mellom Fatah og Hamas, tener berre okkupantmakta» (fra Palestinakomiteens Prinsipprogram).

annonse

Palestinakomiteen legitimerer Hamas’ terrorisme mot sivile jøder som motstandskamp på linje med nordmenns motstand mot de tyske nazistene under andre verdenskrig.

“Så lenge Israel sin okkupasjon blir akseptert av det internasjonale samfunnet kan det palestinske folket ikkje vente seg rettferd utan at dei sjølv gjer opprør (intifada). Palestinakomiteen støttar det palestinske folket sin rett til væpna motstand i samsvar med folkeretten” (fra Palestinakomiteens Prinsipprogram).

Palestinerne har etter folkeretten rett til å forsvare seg og å drive motstandskamp mot okkupasjon, på samme måte som nordmenn gjorde under den tyske okkupasjonen” (fra Palestinakomiteens Prinsipprogram).

Om ikke det er ekstremistisk å boikotte jødene i Israel eller å sammenligne dem med de tyske nazistene som myrdet over 6 millioner jøder, så må det vel være ekstremistisk å påstå at Hamas ikke er en terrorgruppe, og å definere terrorisme mot sivile jøder i Israel som legitim måte å yte seg på?

Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik gjør rett i å tale høyt om ekstremisme. Men hvorfor tar de ikke selv et oppgjør med ekstremisme på sin venstreside? Den er utbredt!

Når vi også vet at det i muslimske miljøer finnes mye ekstremistisk antisemittisme, også i Norge, og at denne gruppen velgere sokner til Arbeiderpartiet, SV, Rødt og deres ungdomspartier, bør det ikke være for mye å forlange at ledere i Norges største og mektigste politiske parti også reflekterer kritisk over hvordan deler av venstresidens politiske agenda samsvarer med islamistisk ekstremisme, og faktisk, i denne sammenheng, nettopp nazisme.

Ærlig talt. Israels 22 arabiske naboland er så godt som etnisk renset for jøder. De samme gjelder de palestinske områder, og i alle klodens stater og samfunn for øvrig med en muslimsk majoritetsbefolkning. DET er rasisme.

Israel er et bitte lite land, en nødhavn for etterkommere av jøder fordrevet fra de arabiske nasjonene, som flyktet fra kommunismen eller overlevet nazismen. Hvordan kan ideen om en jødisk stat være rasisme?

Det er Palestinakomiteens klare og tydelige budskap. Og det stiller altså ledere i Arbeiderpartiet, SV og Rødt, og deres ungdomspartier seg bak – sammen med biskoper og prester i Den norske kirke.

Hvordan kan Støre og Tajik lukke øynene og toe sine hender, og allikevel oppfordre Høyre og Frp til å ta et oppgjør med ekstremisme, på bakgrunn av en sinnsyk morders vrangforestillinger?

Gellein henter deretter sitater fra avisene Aftenposten, Nationen og Arbeiderbladet (Dagsavisen):

Fra “Leder” i Aftenposten 4. April 1933 (kilde: HL-senteret):

Jødehat
Det kan ikke være tvil om at tyskernes aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket jødesympati ute i verden, som disse Israels sønner neppe fortjener. Imidlertid mangler vi her i landet forutsetninger for å kunne dømme rettferdig om aksjonen mot jødene. Vi vet ikke noe om i hvilken utstrekning det tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og mentalitet. Vi vet bare at de er blitt forhatt, og vi får gå ut fra at dette ikke skyldes bare mindreverdighetsfølelse og misunnelse, men har reelle årsaker. […] Å dømme etter de mange innlegg vi har mottatt om dette spørsmål, er der også her i landet adskillig jødehat. Man beskylder dem bl.a. for å være flinke til å lage fordelaktige konkurser. Men etter at gjeldsnedskriving er blitt et legitimt politisk krav, kan vi ikke på den hvite rases vegne anstille oss særlig moralsk indignert i den anledning. Derimot kan vi innrømme at en tusenårig kamp mot allverdens vanskeligheter har gitt jødene en spesiell smidighet og en særlig begavelse i å øyne muligheter og utveier i alle situasjoner – egenskaper som vi på vår side burde møte med solide lover, med germansk dyktighet og med forsterket årvåkenhet. Vi kan ikke befri oss fra den tanke, at det også skyldes svakheter hos oss selv, når jødene så ofte trekker det lengste strå.

Fra Nationen 3. april 1933 (kilde: HL-senteret)

[…] Den nasjonalsosialistiske landsleder for propaganda, SchulzeWechsungen, talte i går i Berlin kringkasting om boikottaksjonen. Han erklærte at boikotten var blitt gjennomført med glimrende disiplin. Jødene fikk nå tre dagers betenkningstid, og de hadde sin skjebne i sin egen hånd. Hvis redselsetterretningene ikke stanset ville man ”ta jødene om deres hjerte” – nemlig om deres pengepung. […]

Fra Arbeiderbladet (Dagsavisen) 1. april 1933 (Kilde: HL-senteret):

[…] I byen Arensberg i Sachsen marsjerte i [går] formiddag sterke nasjonalsosialistiske avdelinger gjennom gatene, og nasjonalsosialistiske stormavdelingsfolk stilte seg som
vaktposter foran alle forretninger hvis innehavere er jøder. Alle kunder som gikk ut av slike forretninger fikk et stempel påtrykt følgende innskrift i ansiktet: ” Vi er forrædere som kjøper hos jøder”. […]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse