annonse
annonse

Resett har i gjentatte artikler blottlagt asylinstituttets daglige vanvittige misbruk, hvor personer fullstendig grunnløst vandrer rundt omkring i Europa og søker om beskyttelse i de mest «populære» Schengenlandene.

I dag er det ei heller ingen som vet hvor mange titusener asylsøkere med uriktig identitet og statsborgerskap som har fått opphold eller søkt om opphold i Europa.

Det er også bemerkelsesverdig at det heller ikke finnes noen oversikt over hvor mange som befinner seg ulovlig innenfor Schengenområdet.

annonse

Ingen reaksjon
Hvorfor er det ingen på Stortinget, bortsett fra Carl I. Hagen, som gjennom flere tiår har reagert eller forsøkt å gjøre noe med denne «galskapen»?

Dette asylmisbruket har vedvart i alle fall de siste 20 årene, og våre folkevalgte har stilltiende sittet på sidelinjen, lukket øynene og holdt kjeft!

Det er ikke mange dagene siden Resett avdekket at en angivelig statsborger fra Etiopia i løpet av en tiårsperiode hadde søkt asyl i hele ti europeiske land.

annonse

Nye eksempler

Eksempel 1
28. juli 2021 ble «Omar» (26), heretter benevnt som utlendingen, pågrepet på Svinesund av norsk politi i forbindelse med en grensekontroll.

I anledningen utlendingskontrollen, kunne utlendingen ikke vise frem noen form for gyldige legitimasjonspapirer.

Etter litt frem og tilbake fremsatte han en asylsøknad. Han ble deretter overført til Politiets utlendingsenhet (PU), og innsatt på politiets utlendingsinternat.

Fingeravtrykk
Utlendingens fingeravtrykk avdekket at han 4. oktober 2018 hadde søkt asyl i Sveits, 21. september 2020 i Danmark og 19. juli 2021 i Tyskland. Alle fingeravtrykkene var avgitt i forbindelse med asylsøknader. I tillegg opplyste utlendingen til politiet at han har hatt ulovlig opphold og arbeid i Frankrike.

Retur
PU vil returnere utlendingen til Sveits relatert til Dublin III forordningen, så snart det eventuelt foreligger et effektuerbart vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Politiets representant i retten opplyste at en retur til Sveits normalt vil kunne gjennomføres innen fire uker.

Internert
2. august 2021 tok Oslo tingrett politiets begjæring om fire ukers internering til følge.

Retten bemerket at utlendingen tidligere har unndratt seg oppfølging av asylsøknader, og at det i så henseende var fare for at han vil undra seg uttransport til Sveits om han ikke ble holdt internert i påvente av asylsøknaden.

annonse

Eksempel 2
26. juli 2021 ble en angivelig utlending (38) fra Nord-Afrika pågrepet i Oslo i forbindelse med et tyveri av sko.

Beskyttelse
Da utlendingen ble anholdt i tilknytning til straffesaken, ønsket han å søke asyl i Norge. Han ble derfor etter hvert overført til Råde nasjonale ankomstsenter.

1. august 2021 ble utlendingen asylregistrert hos Politiets utlendingsenhet (PU). Overfor politiet kunne utlendingen ikke fremlegge noen identitetspapirer eller noen form for reisedokumentasjon.

Utlendingen hevdet at han tidligere hadde søkt asyl i Danmark med den samme identiteten han nå hadde meddelt norske myndigheter.

Da politiet søkte opp utlendingens fingeravtrykk i Eurodac, var det dog ingen treff.

Ifølge utlendingens asylregistrering, tilbrakte han to år i Danmark før han reiste videre til Tyskland. Fra Tyskland bega han seg til Norge via Danmark og Sverige. Han har følgelig vært ulovlig i Schengenområdet siden 2018.

annonse

Internert
2. august mente Oslo tingrett at det blant annet var konkrete holdepunkter for at utlendingen hadde oppgitt uriktig identitet.

Retten tok politiets begjæring til følge, og besluttet at utlendingen i første omgang kan holdes internert på politiets utlendingsinternat til og med 30. august 2021.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon