- Resett - https://resett.no -

PDK-leder kritisk til at KrF vil kutte støtten til HRS: – Tror de faller under sperregrensen

Erik Selle, partileder for Partiet De Kristne. Foto: Privat

Erik Selle i Partiet De Kristne vil øke støtten til HRS, ikke kutte.

Rekken av politiske partier og samfunnsdebattanter, samt redaktører, som vil kutte støtten til Hege Storhaugs tenketank HRS, vokser og vokser. Denne uken var KrF og Venstre ute med det samme «kravet».

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG [1] at han vil ha HRS ut av statsbudsjettet dersom KrF får fortsette i regjering etter valget.

annonse

– KrF har aldri hatt det som en prioritet. KrF sitt utgangspunkt er at støtten skal avsluttes, sier Ropstad.

Les også: Venstre og KrF vil avvikle statsstøtten til Human Rights Service [2]

PDK-leder Erik Selle sier til Resett at han er skuffet over KrF. Han vil heller øke støtten til HRS og mener de driver viktig opplysningsarbeid.

annonse

– Hva tenker du om den massive kritikken mot at HRS får statsstøtte?

– Den kritikken viser etablissementets demokratiske underskudd og overlagte vilje til politisk ensretting hvor debatten skal styres gjennom hvem som kommer til orde.

– Hvilken nytte har vi av HRS?

– HRS bringer perspektiv og informasjon som de etablerte mediene ikke vil formidle og som politikerne vil feie under teppet, sier Selle.

– HRS er spesielt kritisk til islam. Hva er PDKs bekymring for i så måte?

– PDK er opptatt av at trosfriheten skal være reell i Norge også for muslimer. Islam har tre komponenter som underkommuniseres: Politisk islam, juridisk islam og troslære.

Selle mener menneskerettigheter «ikke er godt ivaretatt i muslimske land» og han sier til Resett at «sentrale islamske dogmer som sharia er i strid med de samfunnsbærende verdiene i et land basert på vestlig tankegang, og muslimer kommer generelt fra en bakgrunn som er kulturelt langt fra norsk kultur».

– Multikulturalisme vil fort skape verdirelativisme som er en kortsiktig tilstand før man får segregering, sier han og legger til at PDK er særskilt bekymret for demokratiunderskuddet i islam.

annonse

– Islam er mer enn en religion. Islam er en sivilisasjon som kommer inn i Europa gjennom migrasjon som innebærer et demografisk skifte i en hastighet uten presedens i fredstid. Hvis ikke dette skjer gjennom en åpen debatt, hvor HRS har en viktig rolle, kan og vil dette kunne gå veldig galt. En god fremtid for alle er avhengig av en åpen debatt i dag.

– Hvor mye foreslår dere at HRS skal få og hvilken budsjettpost vil dere ta det fra?

– HRS bør i utgangspunktet likestilles med andre tenketanker og aktivistorganisasjoner. Så lenge staten driver med utdeling av skattepenger til gode formål bør støtten til HRS økes kraftig. Vi kan begynne med å likestille HRS med Antirasistisk Senter. Utjevningen kan begynne der.

Antirasistisk senter fikk på budsjettet for 2020 tildelt 5,075 millioner kroner ifølge IMDi [3].

– PDK vil forøvrig kutte kraftig på andre områder i statsbudsjettet, så dette skal vi få til, sier Selle selvsikkert.

Han ønsker også å kommentere saken der en imam i Drammen er avslørt med sterkt antijødiske kommentarer på Facebook [4] og har blitt anmeldt av en privatperson.

– PDK er bekymret for den dominerende antisemittismen i Islam, men likevel  optimistisk og håpefull gitt utviklingen i sunni-arabiske land og blant kurderne, slik vi ser blant annet gjennom Abraham-avtalen som President Trump fremforhandlet, sier Selle.

KrF går ut og vil kutte støtten til HRS. Hvordan tror du dette blir mottatt i kristne miljøer?

– Jeg tror KrF skal slite hardt for ikke å gå under sperregrensen i dette valget, avslutter han.

Stortingsvalget 2021: Disse 25 partiene kan du velge blant (+) [5]

Tegn abonnement [6] eller støtt oss på andre måter [7] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474