Statsminister Erna Solberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse

Og hvis du tror de skjems, Så tar du feil! 

Høyres leder og statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

De mener tvert i mot at de er i det godes tjeneste. At de gjør det riktige. At de har monopol på moral, etikk og politikk. At de er på parti med Gud, Allah og Buddha.

De mener at de gjør oss andre en tjeneste. Med liten eller ingen yrkeserfaring, mener de seg av en eller annen grunn, spesielt godt egnet og utvalgt til å forvalte vårt pund på våre vegne.

annonse

Mange mener rett og slett at vi er for dumme til å ivareta våre egne interesser. Arrogansen deres er godt skjult. Men de ser oss som valgkveg. Noen av dem forakter oss til og med.

Jeg vet det, for jeg har tilbrakt en del tid sammen med flere av dem. I de sene nattetimer etter det offisielle programmet. Når garden er nede etter noen gin tonics, sniker Hybris seg frem.

De er i hvert fall flinke til å gjøre seg selv tjenester. De fremste bygger seg lukrative internasjonale karrierer ved å gi bort skattepengene våre som om det var deres egne.

annonse

En kjent stortingspolitiker, hvis navn skal forbli ukjent, sendte meg denne for noen dager siden;

«UD preges av kjennskap og vennskap og mange som bedriver privatpraktiserende diplomati gjerne til egen vinning. Målet er å holde seg inne med ledelsen og ledelsens mål er å holde seg inne med utenlandske statsledere (særlig FN). Og med 40 milliarder bistandskroner i sekken åpnes de fleste dører. Resultatet er internasjonale toppstillinger på rekke og rad. For å få dette til kan man ikke tråkke utenlandske ledere på tærne… Ap og H veksler på å inneha vervet som utenriksminister og begge partiene er tjent med at alt fortsetter som før. I andre land har vi et ord for slikt. Skal for øvrig bli interessant å se hvor dagens utenriksminister og statsminister ender opp dersom det skulle bli en ny regjering.»

Les også: Hva i helsike er det regjeringen driver på med?

Jeg tror det er en nokså presis beskrivelse fra en innsider som vet hva han snakker om, og som kjenner de tverrpolitiske nettverkene og hestehandlene mellom Ap og H om posisjoner.

De gir bort landet

annonse

Ikke bare sløser de bort 40 milliarder årlig i resultatløs bistand. De gir bort landet vårt! De gjør det stykkevis og delt, bit for bit og nesten umerkelig over tid og uten diskusjon.

Det begynte med EØS-avtalen i 1994. 13.000 EU-rettsakter siden, er realiteten at vi har overgitt en betydelig del av rettsgrunnlaget og rettsutviklingen i Norge til EU i Brussel.

Den dømmende makt, domstolene, er sterkt svekket. Det samme gjelder den lovgivende makt. Stortinget er stort sett blitt et forvaltningsorgan. Makta ligger i Brussel, ikke ‘i denne sal’.

Det er i stor grad EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet i Brussel som bestemmer vår energi-, industri-, arbeidsmarkeds- og befolkningspolitikk. Ikke det Stortinget vi tror vi har valgt.

Det samme gjelder den utøvende makt. Regjeringen styrer ikke etter nasjonale strategier for å ivareta landets interesser. Norge styres ad hoc, tilfeldig og gjennom direktiver fra Brussel.

Og med Schengen-avtalen ga de bort kontrollen med grensene våre og åpnet for internasjonal kriminalitet og illegal innvandring. Vi vet ikke lenger hvem som befinner seg i landet vårt.

De gir bort våre komparative fortrinn. Gassdirektivet gir EU billig norsk gass og den norske stat tapte eksportinntekter. Acer-avtalen gir EU billigere og norske forbrukere dyrere strøm.

De gir bort våre fellesgoder. De lukrative havbrukskonsesjonene er i stor grad havnet på utenlandske hender. Vindkraftkonsesjonene gir EU-land avkastning og Norge rasert natur.

Den sivile beredskapen tok det indre marked knekken på ved å kreve Statens Kornforretning og Norsk Medisinaldepot nedlagt. Det siste har vi fått svi for nå under koronapandemien.

annonse

Selv vår militære sikkerhet er overlatt til andre. Med Forsvarsreform 2000 ble vår nasjonale forsvarsevne avviklet. Den er nå i sin helhet overlatt til NATO, det vil i realiteten si USA.

Og det til et USA som viser oppløsningstendenser og som vil ha nok med kineserne i Gulehavet, iranerne i Gulfen og med russerne i Svartehavet, Baltikum og Barentshavet.

Les også: Oljeprisen kan stige til over 100 dollar – men SV hevder olje er ulønnsomt

Med en befolkningspolitikk prakket på oss av EU, FN og politikere som ikke skjønner elementær demografi, blir landet vårt i realiteten gitt bort til etterkommere fra helt andre land.

At så mange så lett aksepterer det omfattende misbruket av asylinstituttet og at ‘alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett’ for blir gitt bort til andre, er vanskelig å forstå.

Pay for play

Jeg tør vedde på at Erna og Ine kommer til å tape valget. Men at de har sikret seg retretten. At de begge har hver sin lukrative internasjonale toppstilling i sikte.

Jeg er faktisk så sikker i min sak at jeg er villig til å vedde skyggelua mi på det selv om jeg etter hvert er blitt usedvanlig nært knyttet til den skyggelua.

Jeg tror til og med at jeg vet hvilke jobber de har øremerket seg. Det er bare å følge penga. Det er bare å se hvem de har gitt oljepengene våre til. ‘Pay for play’ kaller de det.

Erna har gitt flere milliarder til vaksiner i utviklingsland. Og enda flere som leder for FNs bærekraftsmål. Og som om det ikke er nok, er hun blitt ‘verdenshavenes høye beskytter’.

Det er lett å være raus på andres bekostning. I skrivende stund har hun nettopp forpliktet Norge til å bidra med ytterligere 10 milliarder til klimainvesteringer i uland.

Erna går til en ledende stilling i FN. Bankers! Det vil ikke forbause om hun følger i Gros fotspor, og overtar som Generalsekretær i WHO når Tedros Ghebreysus fratrer 1.6. 2022.

Eller kanskje hun blir Generalsekretær for hvalene i verdenshavene eller klimaet i ulandene eller fattige barn i Afrika eller noe annet som er bedre betalt enn statsminister i Norge.

Ine kommer til å gå til en internasjonal NGO, helst en i New York. Clinton Foundation og IPI er imidlertid ikke lenger aktuelle etter at alle uhumskhetene er kommet offentligheten for øret.

De hhv. 650 og de 130 millionene av våre skattepenger som UD sendte dit kunne de like gjerne kastet rett i dass. Ingen kan si hva de ble brukt til. Ikke UD og ikke Riksrevisjonen.

Det ble mye ‘pay’ og lite ‘play’. Og selv om det er de som får leke, er det vi som må betale. Oljepengene og skattepengene våre forsvinner bare ned i et stort svart hull.

I andre land, vi helst ikke liker å sammenlikne oss med, har de ord for sånt som dette. I Iran kaller de det ‘pishkesh’. Du behøver ikke google translate for å skjønne hva det betyr.

Gir enda mer penger til utlandet: Nytt klimafond skal «investere» milliarder i utviklingsland

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse