Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

Hva mener Resetts lesere?

En norsk ung mann (21) måtte 9. august 2021 møte i Haugaland og Sunnhordaland tingrett, tiltalt for å ha kjørt i en hastighet av 118 km/t. til tross for at høyeste hastighet på stedet var 70 km/t.

Tiltaltes forklaring
Til rettens administrator, dommerfullmektig Per Kristian Lundqvist, opplyste tiltalte at han fortrinnsvis holder fartsgrensen.

annonse

Når det gjelder nærværende forhold, som skjedde i Haugesundområdet, fortalte tiltalte retten at mot «Aksdal» var hans hastighet ca. 65-70 km/t.

Bilen han en stund hadde foran seg, kjørte ikke i jevn lovlig hastighet, hvorpå denne flere ganger reduserte sin hastighet ca. 10 km/t under lovlig fartsgrense.

I det tiltalte kom til et forbikjøringsfelt, akselererte han, da han ønsket å passere.

annonse

Men, når tiltalte var på høyde med bilen, økte denne sin hastighet. I tillegg, ifølge tiltalte, kom det en motorsykkel bak som presset på, og blendet tiltalte i speilet.

Tiltalte besluttet da at han på bakgrunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn, fortest mulig måtte komme seg foran bilen han var i ferd med å kjøre forbi, da denne økte hastigheten betraktelig.

Han vurderte dette til å være den tryggeste vurderingen, kontra det å igjen legge seg bak den aktuelle bilen.

Etter forbikjøringen, ifølge tiltalte, kjørt han i samsvar med fartsgrensen. Han ble tatt i en fartskontroll.

I tingretten erkjente tiltalte seg straffskyldig i henhold til siktelsen, samt at han samtykket til at saken ble avgjort ved en tilståelsesdom.

Påtalemyndigheten
Foreslått straff settes til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 12 500 kroner. Videre er det innstilt at tiltalte fradømmes retten til å føre førekortpliktig motorvogn for en periode av 11 måneder.

Domsslutning
– 1. Tiltalte dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 «Fartsgrense» til fengsel i 15 – femten – dager. Fullbyrding av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på 2 – to – år i henhold til straffeloven § 34.

Han dømmes videre til en bot på 12 500 – tolvtusenfemhundre – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue dager jf. straffeloven § 54.

annonse

– 2. Tiltalte fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 11 – elleve – måneder, jf. forskriftene om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-2 nr. 5 jf. § 2-9 annet ledd.

Den perioden hans førerkort har vært midlertidig beslaglagt kommer i fradrag til tapstiden. Han pålegges å ta ny delvis (praktisk) prøve dersom han skal få førerretten tilbake, jf. forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv § 8-3.

Tiltalte erklært at han godtok dommen.

Til ettertanke
Hvor mange av oss har ikke irritert seg over sjåfører som ikke makter å holde jevn hastighet? Campingvogner og bobiler som i mange år har vært en pest og plage for oss øvrige trafikanter.

Helt ærlig, hvor mange av Resetts lesere har i så måte gitt full gass – slik at ovennevnte irriterende hindringer ble «parkert» eventuelt i et «forbikjøringsfelt» eller på en lang oversiktlig strekning – hvorpå der og da du/dere i noen få sekunder har vært langt over grensen for førerkortbeslag?

MEN DER STO POLITIET

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse