NTNU og Øyvind Eikrem. Foto: Scanpix/Wikipedia.
annonse
annonse

LO-advokat Karl Inge Rotmo sier at avskjedigelsen bør prøves i retten. 

Øyvind Eikrem: Foto: Privat

– Jeg må få minne om at også når det gjelder beskyldninger om etiske overtramp og tilsvarende så gjelder kravet om klar sannsynlighetsovervekt, uttaler LO-advokaten til Universitetsavisa, og legger til:

– Det kan ikke herske tvil om at styrets medlemmer må over en terskel om de skal konkludere i denne saken.

annonse

– Jeg vil mene at denne saken bør avgjøres av en domstol, sier Rotmo.

Les også: Øyvind Eikrem angrer ikke Resett-intervju

Det var et intervju med Resett i september 2018 som utløste konflikten mellom Eikrem og ledelsen på sitt eget institutt og fakultet på NTNU.

annonse

Nå er han altså avskjediget. Kun to ganger tidligere har det skjedd med akademisk ansatte i Norge.

Intervjuet dreide seg om et dobbeltdrap i Trondheim utført av en ung, afghansk asylsøker. Ingen medier hadde gitt en analyse av drapene og dets årsaker.

Eikrem sa blant annet at «fremstillingen av hendelsen (dobbeltdrapet, red.anm.) som bare en tragedie, er naiv. Her finnes en nødvendig kontekst å ta med i betraktningen; Norge lar en masse unge menn komme hit, man fremstiller mennene som hjelpeløse stakkarer, som små barn som trenger omsorg, og at man bare må behandle dem godt, så kommer det til å gå bra.»

Eikrem pekte videre på at risikoen forbundet med slike unge menns tilpasning til det norske samfunn «er tabubelagt».

Neste morgen fikk Eikrem en epost fra instituttstyrer Riina Kiik, hvor hun kaller ham inn til møte umiddelbart. I eposten skrev Kiik at «hele instituttets omdømme har blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA.»

Les også: Filter Nyheter tapte i PFU mot Øyvind Eikrem: – Med dagens dom er punktum satt, i alle fall for min del

LO-advokat Karl Inge Rotmo presiserer at han kun kjenner saken fra medieomtale.

– Men ut fra framstillingen av avskjedigelsesgrunnlaget som er gjengitt blant annet i Universitetsavisa, framstår mye som uklart, sier Rotmo.

annonse

Grunnlaget for avskjedigelsen av Eikrem er at han «grovt har krenket sine tjenesteplikter», samt «ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten». Disse utgjør punktene b og d i Statsansattloven § 26.

Hvor sannsynlig

Punkt d går på Eikrems tilknytning til en anonym Facebook-konto som har bidratt til å spre rasistisk tankegods, slik det framkom i en artikkel i Filter Nyheter. Ansettelsesutvalget mener det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem disponerte den anonyme profilen som avisa viste til i sin artikkel. Granskningsrapporten greide ikke å dokumentere at det var Eikrem selv som sto bak ytringene.

Forskerforbundets advokat sier at hvilket beviskrav man anvender har stor betydning. I retten er det vanlig med sannsynlighetsovervekt. Men ansettelsesutvalget har anvendt beviskravet i sivile saker: «alminnelig sannsynlighetsovervekt».

Det burde ha vært anvendt et strengere beviskrav, sier Eikrems advokat. Denne vurderingen støttes av LO-advokat Rotmo.

– Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for forhold som utgjør grunnlaget for å gå til avskjedigelse. Her er ikke alminnelig sannsynlighetsovervekt tilstrekkelig. 

Snakket med Resett om risikoen ved traumatiserte asylsøkere – nå er Eikrem avskjediget

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon