Anders Behring Breivik i egenekomponert uniform. Hentet fra YouTube. AFP PHOTO / NTB
annonse
annonse

22. juli hører ikke hjemme i den politiske debatten.

Mens de største politiske bølgene etter 22. juli-markeringen synes å ha lagt seg noe, står nasjonen splittet i synet på hvorvidt terroraksjonen var ideologisk og politisk motivert, eller om massemorderen var sinnssyk – med den følge at Arbeiderpartiet må snakke om psykiatri i stedet for politikk.

I tiden fremover vil det  trolig avtegne seg et klarere bilde  –  en splittet nasjon der den politiske venstresiden hevder at ABBs handlinger var politisk motivert og forankret til «høyreekstremt tankegods » – mens høyresiden hevder: Ingen tvil – terroristen var og er sinnssyk. Spørsmålet blir da – hvem har de mest troverdige argumentene?  Denne meningsytringen baserer seg på at det er det «høyre-siden»  som har.

annonse

Anders Behring Breivik ble av Oslo tingrett vurdert som strafferettslig tilregnelig. Den 24. august 2012 ble han dømt til 21 års forvaring, men var han rammet av sinnssykdom? Var det en gal dom  – burde drapsmannen ha blitt dømt til forvaring og tvungen medisinsk behandling?

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim mener fortsatt at Anders Behring Breivik lider av psykose-sykdommen paranoid schizofreni, og var strafferettslig utilregnelig etter 22.juli.

Var og er Anders Behring Breivik gal – besatt av sine vrangforestillinger i sin egen uvirkelige livsboble?

annonse

Anders iførte seg en hjemmelaget Knights Templar uniform med medaljer og utmerkelser. Han var overbevist om at han var kommandør av en europeisk orden som viste seg å eksistere kun i hans eget  hode. Da han ble pågrepet på Utøya erklærte han at dette var et statskupp.

I hans «kompendium» beskrives de mest absurde forbrytelser. Breivik fantaserte om å angripe vestlige mål med kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen. Han brettet ut sin galskap – sitt hjernespinn om å drepe hundretusenvis av mennesker. I politiavhør sa han at han ønsket å drepe minst tusen mennesker, ikke 77 som han gjorde den 22. juli 2011.

Vrangforestillingene og drapsfantasiene, som er hinsides all virkelighet, hans uniform og medaljer, samt omtalen av gravsteiner til riddere av Knights Templar, burde i seg selv være tilstrekkelig til å ha dekning for utsagnet at denne mannen må være gal.

Det var den samme konklusjon Geir Lippestad, forsvareren til ABB, først kom frem til. Den 26.juli 2011 uttalte han til den internasjonale presse: «Hele denne saken indikerer at han er sinnssyk – han har sin egen planet i eget solsystem.»

Lippestad var ikke den eneste som konkluderte med at ABB var gal. Hans mor, Wenche Behring Breivik, fortalte at Anders sa at det kom edderkopper ut av veggene. Hun mente han var sinnssyk. Trygve Hegnar skrev: «Breiviks uttalelser og tanker er så sykt at det kvalifiserer til det mer folkelige sprøyte gal.»

Psykiaterne Husby og Sørheim som la frem sin rapport den 29. november 2011, konkluderte med det samme. Det som skjedde den 22. juli var en gal manns handlinger.

Konklusjonen ble en kalddusj og prompte avvist av de politisk toneangivende miljøer. Media-folket blåste i basunene: Dette kan vi ikke leve med, skrev VG. Oslo tingrett var heller ikke fornøyd. Uten sidestykke i norsk rettshistorie oppnevnte dommer Wenche Elisabeth i januar 2012 to nye rettspsykiatriske sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen.

Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett den 6. februar 2012 fremsatte «Kommandøren» av Knights Templar krav om at han måtte bli tildelt Norges høyeste utmerkelse i krig, Krigskorset med tre sverd.

annonse

Noen (Freddy Lie, Line Oma og Hermann Heggertveit) som var til stede under fengslingsmøtet kommenterte: Breivik virket helt forstyrret. Han fremsto som et sykt, et desillusjonert menneske uten virkelighetsforståelse. Anders Behring Breivik pratet seg over i sinnssykdom og utilregnelighet.

Psykiatri-rapport nr. 2 ble lagt frem i april 2012 og konkluderte med at massemorderen var strafferettslig tilregnelig. Mens den rettsmedisinske kommisjon ikke hadde noen innsigelser mot rapport nr. 1, ble det påpekt klare mangler ved rapport nr. 2.

Både av ABB og pressen ble rapport nr. 2 mottatt med tilfredshet. Advokat Lippestad og hans forsvarsteam kom imidlertid i en kattepine. Til nå hadde de basert sitt forsvar på at terroristen var utilregnelig, og plutselig hadde de en sakkyndig rapport som sa det motsatte! Lippestad & Co. gjorde baklengs saltomortale og gikk nå inn for at Breivik var tilregnelig.

Les også: Føler seg trakassert etter at familien ble oppsøkt 22. juli – nå er ikke lenger mannen «pri» for PST (+)

I de ca. 10 år Brevik har sittet i fengsel har han skrevet omkring 3 500 brev – ca. 600 er blitt stoppet av fengselsmyndighetene. Av det som er kommet frem for offentligheten bekrefter deler av brevene at drapsmannen, etter manges mening, er mentalt ute av virkelighetens verden. Hans nye advokat, Øystein Storrvik, har fortalt at Breivik «snakker om ting som vanlige folk finner helt absurd.»

Av brevene og «manifestet» fra Breivik fremgår:

annonse

– Justisminister Anders Anundsen dømte ham til døden.

– Hans medaljer beskrives i detalj side opp og side ned.

– Han bretter ut om sin søsters kjønnsorganer og hennes påståtte kjønnssykdommer.

– Hans strategi med angrepene 22.juli var, ifølge ABB selv, å skape en heksejakt på fredelige antiislamister.

– Breivik vil samarbeide med islamske terrorister for å gjennomføre massedrap på europeere.

– ABB mottar personlige beskjeder fra guden Odin.

I sum bekrefter brevene det som kanskje vil bli historiens fasit: Dommen mot Anders Behring Breivik var feil – han burde ha blitt erklært som en sinnssyk og strafferettslig utilregnelig person – dømt til forvaring og tvungen medisinsk behandling.

Det nye og oppsiktsvekkende i debatten etter 22. juli-markeringen er det massemorderens første oppnevnte forsvarer, Geir Lippestad, som står for. I et intervju med Dagbladets magasin 17. juli 2021 peker han på at det var to oppfatninger blant de sakkyndige. Det ene sakkyndige teamet mente at han var sinnssyk, det andre konkluderte med at Breivik ble drevet av politiske holdninger. Deretter føyer Lippestad til: «Sannheten ligger vel midt imellom».

ABB har mange «normale» på sin side når han hevder at islam er en trussel mot vår sivilisasjon. Innholdet i denne «normale holdningen» er det mange som beskriver og visualiserer. Bøker i hopetall informerer om, også på en skremmende måte, hva vi har i vente. Det som skjer i Sverige er en forsmak. Det er knapt en dag nyhetskanalene ikke melder om islamske terroraksjoner ett eller annet sted i verden.

I Breiviks univers var imidlertid vrangforestillingene og vanviddet hinsides det normale – han mente å være i sin fulle rett til å drepe alle som bidro til invasjonsstrømmen fra islamske land.

Ingen «høyreekstreme» var delaktig i eller tilhenger av massemorderens handlinger. Forskere ved universitetet i Bergen er ikke alene om å påpeke at det er en slående mangel på støtte til terrorisme på høyresiden.

Folk flest vil mene at intet normalt menneske er i stand til å støtte, medvirke til eller utføre massemord. Under rettssaken hevdet Breivik at han hadde hentet mye inspirasjon fra det islamske terror-nettverket al-Qaida som angivelig var et eksempel til etterfølgelse.

Når vi på «høyresiden» spør: Hva er det for hat Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre snakker  om? Hvor og hvordan vil de ha «et oppgjør med tankegodset på høyresiden»?  Hva slags «høyreekstremistisk tankegods» er det? – er ikke Ap-folkene i stand til å svare. Forvirringen er total.

Typisk er det stortingsrepresentant Marianne Marthinsen fra Ap som skriver i Aftenposten 25. juli 2021: «Jeg har ikke noe svar på hvordan dette oppgjøret skal se ut.»

Selv Støre erkjenner at noen i dette land mener at terrorhandlingen ble utført av en sinnssyk person. I en kronikk i Aftenposten 16. juli skriver han: «Dersom vi tror på at terroristen var gal, må konsekvensen av 22. juli være større bevilgninger til psykiatrien og helsevesenet.»

Den venstreorienterte samfunnseliten støtter seg til rettens dom: Breivik var drevet av politiske holdninger. Et unntak er kommentator Therese Sollien som skriver i Aftenposten 28. juli 2021 at det ikke kan herske tvil om at Breivik var «splitter pine gal».

Lippestad er opptatt av hvordan det hadde gått med Anders dersom han i de tidligste leveår hadde fått den hjelp han åpenbart trengte. Som 3-åring ble han observert i barnehagen – han smilte aldri, lekte aldri og gråt ikke. Heller ikke dommerne i Oslo tingrett henviste ham til psykiatrisk behandling, slik at han om mulig kunne ha blitt tilnærmet frisk.

Oslo tingrett ble satt under press fra samfunnseliten og fremkom med en dom som samsvarte med venstresidens krav. ABB var strafferettslig tilregnelig – terroristen hadde angivelig sitt tankegods knyttet til høyreekstremisme som var rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og demokratiet.  Dermed åpnet det seg en politisk arena der Ap og multikulturalistene for øvrig bare kunne gyve løs på politiske motstandere.

Les også: Mente restaurantgjest bør «kle seg anstendig». NRK omtaler det som «massiv netthets» (+)

Høyreekstremismen finner Raymond Johansen hos alle som angriper islam og muslimer.  Et angrep på muslimer er et angrep på meg og hele det norske folk, sier han. Johansen fordømmer anslag mot islam, men fortier islamske terrorhandlinger. Det nevnes heller ikke at islam-diktaturet skaper splittelse og krig og destabiliserer stater over hele verden.

Arbeiderbevegelsen tar ikke innover seg at uten islam i Norge hadde vi ikke hatt 22. juli og vi her i Kristiansand hadde beholdt tegningen av grisen på barneavdelingen til Sørlandet sykehus. Uten det dødelige muslimhatet mot vantro hadde amerikanerne blitt spart for «9/11».

På Aps landsmøte i 2011 spurte partisekretær Johansen: Hvem er det dere islam-motstandere er så redde for – han nevnte opp muslimske delegater – «er det Hadia? Abdullah? Mounir? Lubna? Saera?»

Nei, men kanskje frykt for typer som Burhan Ahmed Abdule som i 2014 sprengte seg selv i biter og tok mange med seg i døden. Han hadde bodd i Norge i åtte år og ble beskrevet som godt integrert. I 2010 hadde han et hyggelig møte med Jens Stoltenberg.

Eller kanskje vi hadde vært redd for Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik som plaffet ned sammen med tre andre muslimske terrorister 63 mennesker på et kjøpesenter i Kenya i 2014.

Selv regjeringens medlemmer er redde – de kjører rundt i skuddsikre biler. De er ikke alene om frykten – nesten femti prosent av Norges befolkning ser islam som en trussel, ifølge siste meningsmåling.

Ap og AUF, med hele informasjonsindustrien på slep, kobler sammen Breiviks sinnssyke vanvidd til politisk høyreekstremisme – for deretter å stille de «høyreekstreme» indirekte medansvarlige for 22.juli-massakren. Hadde Oslo tingrett fulgt opp den første psykiatri-sakkyndige konklusjonen, at ABB var sinnssyk, ville Ap ikke kunnet bruke 22. juli i den politiske debatten.

Derfor unnlot lokalavis å omtale alvorlig overgrepssak (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon