Plumes of smoke rise into the sky after fighting between the Taliban and Afghan security personnel in Kandahar, Afghanistan, southwest of Kabul, on Thursday, Aug. 12, 2021. (AP Photo/Sidiqullah Khan)
annonse
annonse

Den afghanske regjeringen har hatt pengene, våpnene, flyene og støtten fra verdens mektigste land. De har hatt valg, en president, en regjering, et parlament. De har hatt skoler for jenter. Taliban har hatt islam.

Taliban har vunnet.

USA alene har brukt omlag 8.000 milliarder kroner i Afghanistan siden 2001. Legger man til resten av NATO-landene blir det enda mye mer. Norge har brukt ca 20 milliarder, ifølge Forsvarets forum.

annonse

Hastigheten i de afghanske sikkerhetsstyrkenes kollaps overrasker både vestlige politikere, observatører og også afghanske allierte i regjeringen. De afghanske sikkerhetsstyrkene har blitt trent opp siden tidlig på 2000-tallet. De har fått moderne utstyr og et flyvåpen. USA og resten av Nato har betalt hele regningen. Ja, 90 prosent av hele Kabul-regjeringens budsjett er betalt fra utlandet. Vesten har hatt offiserer og spesialstyrker som har trent de militære styrkene og politiet i snart 20 år. Det gjelder også norske spesialstyrker.

De afghanske styrkene har angivelig telt mer enn 300.000 mann, mens Taliban har hatt bare en tiendedel, 30.000. Likevel er det de afghanske regjeringsstyrkene som overgir seg. Hvorfor?

Jeg har fulgt med på nyhetssendinger og analyser fra Norge og andre vestlige land de siste ukene. De som ikke er målløse bruker forklaringer som dårlig moral på grunn av korrupsjon, at soldatene ikke har fått lønn, mat og forsyninger på lang tid. At luftstøtten er over på grunn en «forhastet» uttrekning.

annonse

Vi hører at Vesten har forrådt afghanerne, at det som skjer er Vestens skyld. Noen peker på at Pakistan har støttet Taliban.

Det er noe i alt dette. Men noe, det viktigste, mangler i det man kan høre av forklaringer i Vesten over måten «våre folk» rakner. For grunnleggende sett mangler de afghanske regjeringsstyrkene moral og tro på seg selv. De vet heller ikke hva de kjemper for, eller de tror ikke på det sterkt nok. For hva er det regjeringsstyrkene står for? Hva er det vi i Vesten har fortalt dem at de kjemper for?

Jo, for demokrati og menneskerettigheter.

Afghanerne er splittet i mange ulike etniske grupper, og innen den største etniske gruppen, pashtunere, er de også splittet i stammer og klaner. De er også delt mellom sjiamuslimer (hazarer) og sunnimuslimer. De er splittet i urbane, utdannede mennesker og i en stor andel analfabeter på landsbygda. Noen mennesker har blitt steinrike på å samarbeide med USA og Nato, det store flertall er lutfattige.

At de er så splittet i etnisitet og stammer betyr at det ikke finnes noen sterk afghansk identitet som har forent de som har kjempet bak fanen «demokrati og menneskerettigheter». De har i tillegg blitt fortalt av Taliban at det er de som kjemper for den afghanske identiteten og nasjonalfølelsen, fordi de selv har vært løpegutter for vantro styrker fra USA og Europa.

Til tross for sin underlegenhet i antall og utstyr fremstår Taliban som en formidabel styrke.

Det burde ikke kommet overraskende på de som forstår islam og som forstår hvorfor også Muhammed under den islamske fane var i stand til å bekjempe numerisk overlegne styrker på den arabiske halvøy fra 622 til 632 e. Kr. I likhet med Taliban i Afghanistan i 2021, møtte Muhammed motstandere som var splittet i en rekke stammer og klaner, og som (i Muhammeds tilfelle) trodde på ulike guder. Muslimenes motstandere hadde mange faner, de hadde én: «Det finnes bare én gud, og Muhammed er hans profet.»

I en slik tilstand av fragmentering og splittes (og alles kamp mot alle) er islam enormt effektivt i å samle én felles styrke og sette skrekk i fienden.

annonse

Det Vesten ikke klarte, eller engang forsøkte, var å fjerne koranskoler og islamsk undervisning fra den afghanske landsbygda og heller ikke i byene. For det var jo religionsfrihet under det vestliginspirerte systemet. I mange tilfeller har pugging av Koranen og de facto koranskoler vært den eneste undervisning barn i Afghanistan har fått, og det med vestlige bistandspenger. Islam har på ingen måte blitt borte siden 2001, heller ikke i de områdene regjeringen har kontrollert.

Og hva er islam? Islam er fortellingen om Muhammeds liv fra han angivelig fikk den første åpenbaringen fra Allah da han var 40 år i 610 e. Kr og til sin død i 632 e. Kr. I 622 dro han fra sin fødeby Mekka og bosatte seg Medina med sine tilhengere.

I Medina kom han og hans tilhenger nesten umiddelbart i konflikt med de stammene som bodde der fra før. Muhammed krevde lojalitet og underkastelse. Han gikk til krig mot sine slektninger i Mekka, og krevde at de i Medina kjempet ved hans siden.

Koranen gir beskrivelsen av hvordan Muhammed følte seg urettmessig forfulgt og hvordan han mobiliserte til kamp for å vinne over sine fiender. Han ga ordre om at muslimer skulle stå sammen, uansett, også mot sine egne slektninger hvis de ennå ikke hadde gått over til islam.

Koranen og hadithene (som er fortellinger om det Muhammed sa og gjorde) er dominert av instrukser Allah ga muslimene om at de var rettferdiggjort i sin voldelige kamp mot fiender av islam. Og der muslimene sto samme på tvers av de ulike stammene de kom fra, var deres motstandere utsatt for splitt og hersk. De klarte ikke å samle seg under en felles fane.

Koranen og hadithene har fungert «perfekt» som slagord og motivasjon for Taliban i deres kamp mot de «vantro» vestlige soldatene og deres afghanske allierte i regjeringsstyrkene. Og Afghanistan i dag med alle sine stammer og ulike etniske grupper, har mye til felles med situasjonen på den arabiske halvøy for 1400 år siden. Og på samme måte som Muhammed gjorde spektakulære politiske og militære seire på tross av sin antallmessige underlegenhet , ser vi også at Taliban vinner fram og motstanden mot dem forvitrer.

annonse

Det «våre» folk i Afghanistan angivelig har kjempet for er demokrati og kvinners rettigheter. Samtidig har de blitt pålagt valg som i praksis har blitt så korrupte at de har endt opp som en farse. Men dette er abstrakte mål. Man kan ikke skape noen mobilisering bak slike ulne verdier. Skal man ha samhold, spesielt når man er et så splittet samfunn som det afghanske, må man ha en felles fiende. Men fienden til Vesten har jo vært Taliban, og de har stått for islam. Og du finner knapt noen afghanere som stiller seg mot islam.

Prosjektet med å få afghanerene til å kjempe mot islam (Taliban), som de selv (i det minste på landsbygda) er hjernevasket til å tro på, var fånyttes,

Taliban er klare på hva de har som mål. Som en mullah sa til BBC på spørsmål om hva målet er: «Å innføre islamsk lov (sharia) i Afghanistan.» Først da ville de slå seg til ro og feire sin seier.

De sivilkledte krigerne som nå dukker opp og overtar by etter by kalles noen ganger Taliban 2.0 til forskjell fra den gjengen som styrte fra 1996 til 2001. Men de fleste ser ut til å innse at 2.0 versjonen er omtrent identisk med versjon 1.0 av Taliban. Og grunnen er at de baserer seg på den opprinnelige versjonen av islam og profeten Muhammeds eksempel.

Folk i Vesten er overrasket i hovedsak fordi de ikke aner noen ting realistisk om islam. Skoler, media og politikere har ikke lest Koranen eller hadithene eller ærlige bøker om islam. De har simpelthen bare trodd på en versjon om at alle religioner står for noe godt og at det vel ikke kan være noen stor forskjell på Jesus og Muhammed, på kristendommen og islam. Og siden de moderne biskopene våre er tolerante, er sikkert imamer det også. Islam vil ikke krig, den vil fred.

annonse

Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion

Det var for å opplyse om islam som en nødvendig oppvåkning for Norge og Europa at Shurika og jeg for et års tid siden bestemte oss for å skrive en bok om islam og hva det egentlig dreier seg om. For slik det har blitt i Norge, blir de som faktisk kan noe om islam anklaget for å spre løgner fordi majoriteten lever i en illusjon. Det majoriteten har hørt om islam, er en forfalskning, da blir selvfølgelig sannheten (om islam) til en løgn.

Men boken kunne heller ikke være mer relevant i lys av det som ny utspiller seg i Afghanistan etter at USA besluttet å trekke troppene sine ut. For i boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion, er beskrivelsene av Muhammeds «politiske genialitet» og hans evne til å mobilisere samhold og kampvilje hos sine tilhengere og sette skrekk, tvil og indre strid hos sine motstandere sentrale – fordi det er nøkkelaspekter av Muhammeds og senere islams enorme politiske suksess.

Jeg har reist flere ganger til Afghanistan i perioden etter 2008. Det vestlige politikere, militære og akademikere forventet seg av utfall den gang man trappet opp og holdt så mye som 130.000 soldater der på det meste sto for meg som absurd.

Og de vestlige intervensjonistene kastet i praksis blår i øynene på de afghanerne som trodde på dem og som samarbeidet med dem og som nå, med god grunn, er redde for represalier. I sin kunnskapsløshet undervurderte Vesten islam og overvurderte hvor attraktivt vestlig «demokrati og menneskerettigheter» fremsto som et alternativ for afghanere hvis eneste utdannelse var om Muhammed og hans angivelig perfekte eksempel.

Islam har vunnet i Afghanistan. Det er et samfunn så tilbakestående at det enkle budskapet i islam er urokkelig i møte med andre, afghanske aktører. Kun massiv utenlandsk intervensjon kan drive islam tilbake fra Afghanistan, men det krevet uendelig innsats. I det man trapper ned, popper islam tilbake.

Sovjetunionen ga opp etter 10 år (1979-88) og nå har USA og Vesten også gitt opp. Det er nærmeste utenkelig at noen andre kommer til å prøve etter dette. Kina er trolig for pragmatiske til å tro at det er mulig å gjøre i Afghanistan slik de prøver i Xinjiang: Å knuse islam.

Dermed er islam i sin opprinnelig form modellerert på profeten Muhammeds eksempel fremtiden til dette landet som ligger så utsatt til for stedfortrederkriger. Taliban har kommet for å bli. Og det blir umulig for Vesten å samarbeide med regimet. Dermed vil alle milliardene som har blitt pumpet inn i landet forsvinne, folk kommer til å bli fattigere, ikke-islamsk utdanning blir enda mer sparsom enn den allerede er, og migrasjonen kommer til å øke. Allerede prøver de som er mest vestlige av afghanerne å komme seg ut før det er for sent.

Og med Taliban kommer også fremmedkrigere tilbake, sikkert både folk med sympati for al-Qaida og Islamsk stat (IS).

Det som skjer i Afghanistan er tragisk, og det kommer til å få følger for oss i Europa også. På mange måter.

Men det er også forutsigbart og kunne vært håndtert annerledes hvis vi bare hadde latt oss forstå mer om islam.

Tilfeldighetene ville ha det til at Afghanistan faller til Taliban samtidig som boken vår om islam går i trykken. Vi har lagt den ut til forhåndssalg hos Resett forlag. Den ankommer ca. 1. september og kan forhåndsbestilles her.

Det som utspiller seg i Afghanistan nå kommer til å påvirke de neste generasjoner i Europa. Uten å erkjenne realiteten om islam, vil vi aldri kunne forstå det som nå skjer og det afghanerne, og vi, har i vente.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon