Anker hotel i Oslo blir brukt som karantenehotell da hotellene ved Oslo lufthavn er fulle. Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse

– Ja, jeg mener det er lovbrudd.

Bruk av reiserestriksjoner og karantenehotell blir ett av flere hovedtema for den nye Koronakommisjonen.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen, er en av de som mener noen av innreiserestriksjonene har vært ulovlige, skriver NRK.

annonse
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er et av karantenehotellene ved Gardemoen for innreisende til Norge. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg og mange andre mener man har gått altfor langt, og holdt folk innesperret uten tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag i strid med menneskerettighetene, sier han.

– Jeg tror de mest alvorlige lovbruddene under koronaen er ulovlig frihetsberøvelse og at man har brutt opp familie- og kjæresterelasjoner, sier han.

– Du mener det er lovbrudd?

annonse

– Ja, jeg mener det er lovbrudd.

Over 50 tusen mennesker har måttet være på karantenehotell etter innreise til Norge, viser tall fra DSB.

Helserettsekspert Anne Kjersti Befring derimot, mener at dette er helt innenfor lovverket.

– Koronahotell og innreiserestriksjoner er jo ikke nytt. Det er det man har benyttet i tidligere epidemier og pandemier for å begrense smittespredning. Så det er nok kommet for å bli, sier hun.

Koronakommisjonen skal trolig legge frem sin neste rapport utpå våren neste år. Blant annet skal den se på:

annonse

• Dokumenter om samarbeidet med karantenehoteller og vaktselskaper.

• Beslutningsgrunnlagene for innreiserestriksjoner, testing, isolasjon, bortvising, og karantenebestemmelser, inkludert krav til karantenehotell.

• Risikovurderinger knyttet til å bevare åpne grenser versus å innføre ulike former for innreiserestriksjoner.

• Utredninger og vurderinger av tiltak (som for eksempel karantenehotell) opp mot både nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse