Valgdirektoratet ble opprettet i 2016, holder til i Tønsberg, og har overordnet ansvar for avviklingen av valg i Norge. Arkivbilde. Foto: Valgdirektoratet / Flickr
annonse
annonse

Norske valg preges av integritet og pålitelighet, slo OECD fast i 2017. Men foran stortingsvalget 2021 er ikke alle like fornøyd med avviklingen. Valgdirektoratet avviser stort sett kritikken om uregelmessigheter.

Uavhengig av hverandre har fire politiske partier fortalt Resett at de opplevde vansker med Valgdirektoratets løsning for digital signering av valglister.

Mange kom seg ikke inn da de logget seg på Valgdirektoratets løsning, eller opplevde at systemet hengte seg opp da de skulle godkjenne valglisten med bank-ID.

annonse

Les også: Stortingsvalget 2021: Disse 25 partiene kan du velge blant (+)

Men det fortelles også om digitale signaturer som forsvant eller aldri ble registrert, til tross for at de aktuelle velgerne bekreftet å ha avgitt sin underskrift.

– En person som i e-post til undertegnede uoppfordret viste til å ha signert, var ikke registrert da jeg logget meg inn, forteller en tillitsvalgt i et parti.

annonse

Lederen i et annet parti forteller at signaturene som de hadde samlet i Oslo, falt fra 146 til 126 på en uke – uten noen som helst beskjed om endringen.

– Hvem som endret antall signerte vet jeg fremdeles ikke, sier partilederen.

Problemer med innlogging

Kystpartiet hadde sin storhetstid under Steinar Bastensen, hvalfangeren fra Brønnøysund, kjent for sitt joviale vesen og sin selskinnsvest. Bastesen ble innvalgt på Stortinget i 1997, grunnla Kystpartiet i 1999, og satt som folkevalgt frem til 2005.

Etter medlemsopprøret mot Bastesen har det gått nedover med Kystpartiet, som i 2001 hadde 11 prosent oppslutning i Nordland, 10 prosent i Troms og 6,4 prosent i Finnmark. I stortingsvalget 2017 fikk partiet stakkarslige 0,1 prosent.

Men Kystpartiet er fortsatt aktivt. I forkant av stortingsvalget i 2021 forsøkte de å stille landsdekkende, men de blir likevel bare å finne på stemmesedler i Oslo og Hordaland.

Valgdirektoratet har mye av skylden, mener Erik Strand i Kystpartiet.

Som kjent stilles det visse krav for å delta i stortingsvalg. Politiske partier som ikke fikk 5.000 stemmer i forrige stortingsvalg, må enten samle 5.000 velgerunderskrifter på landsbasis eller 500 underskrifter i hvert fylke.

Vanligvis får innsamling av velgerunderskrifter bare skje på papir. Men på grunn av COVID-19-pandemien ble det foretatt en lovendring som lar politiske partier samle underskrifter via Valg.no, som er Valgdirektoratets nettsted.

annonse

Frem til 31. mars kunne man gå inn på Valg.no, finne frem til ønsket valgliste og signere ved å fylle inn persondata og godkjenne med bank-ID.

Men Valgdirektoratets løsning har vært belemret med feil, mener flere partier.

Valgdirektoratets løsning for digital signering av valglister ble lansert oktober i fjor. Men løsningen beskrives som krevende, både av de politiske partiene og deres velgere.

– Oktober kom, og den digitale løsningen måtte utsettes noen dager på grunn av tekniske problemer. Da den var klar, forsøkte jeg å registrere Kystpartiets liste i Oslo på Valgdirektoratets sider, skriver Erik Strand i Kystpartiet i sin blogg.

– Det viste seg at når man forsøkte å legge inn et større antall kandidater med fødselsår og bosted samtidig, ville ikke systemet lagre det. Det ble på en måte som om man var inaktiv for lenge i nettbanken, og det ble «timeout». Derfor måtte vi lagre rundt tre kandidater av gangen, trykke på «neste» og så gå tilbake, forklarer han videre.

Og da Kystpartiets valglister endelig var klare, skal flere digitale signaturer ikke ha blitt registrert.

– En person, bosatt i Oslo, som i e-post til undertegnede uoppfordret viste til å ha signert, var ikke registrert da jeg logget meg inn. På oppfølgende spørsmål fra meg bekreftet vedkommende igjen at vedkommende vitterlig hadde signert elektronisk.

– Over telefon nevnte Kystpartiets nestleder i Oslo, Morten Netteland, overfor meg navn på et par personer han hadde overtalt til å signere – og som hadde sagt til ham at de hadde signert. Når jeg ved senere anledninger logget meg inn for å se antall signaturer, så jeg aldri at disse to hadde signert, heter det i Strands blogg.

Kystpartiet klarte å få listene godkjent i Oslo og Hordaland. Men med en bedre elektronisk løsning kunne det ha vært flere fylker, mener Strand i samtale med Resett.

Les også: Antall valglister til stortingsvalget når ny rekord

Mener du at Kystpartiet, uten disse tekniske problemene hos Valgdirektoratet, kunne ha stilt i flere fylker enn Oslo og Hordaland, Erik Strand i Kystpartiet?

annonse

– Ja, jeg vil påstå at Kystpartiet hadde fått til flere valglister uten de tekniske problemene.

Dette begrunner Strand blant annet med at han betalte 8.000 kroner for to annonser på Facebook. Annonsene ble kun vist for Facebook-brukere i Oslo, og hadde klikkbar lenke som gikk rett til Kystpartiets valglisteforslag på Valg.no, forteller Strand.

– I Oslo var det 700 mennesker som klikket seg inn på lenken for å signere. Det blir ren gjetning hvor mange av dem som faktisk signerte. Som et litt forsiktig estimat kan vi anta det var 40 prosent. Da ville vi fått 280 signaturer ved hjelp av en Facebook-annonse, resonnerer Strand.

Men det kom bare inn fire signaturer fra Facebook-kampanjen.

Det opplyser Strand til Resett. At bare fire av 700 personer fant anledning til å signere, får Strand til å mistenke at flere av dem opplevde tekniske problemer.

I alt fikk Kystpartiet bare inn 15 digitale signaturer i Oslo. Men Kystpartiet samlet også inn underskrifter på papir parallelt med Valgdirektoratets løsning, og oppfylte dermed kravet om minst 500 underskrifter for å få Oslo-valglisten godkjent.

– Vi samlet inn et stort antall signaturer på papir. Det ble også samlet inn en del i Akershus og Sogn og Fjordane uten at man kom i mål, forteller Strand.

Også fra andre fylkeslag i Kystpartiet strømte bekymringsmeldingene inn.

Flere velgere har logget inn utallige ganger uten å få signere. I noen tilfeller skal folk ha prøvd tre-fire ganger før de endelig lykkes, skrev fylkesleder Anne Hilleren i Vestland 24. februar.

Samtidig hevdet Hilleren at det var avvik mellom antallet digitale signaturer som er inngitt og antallet signaturer som står på den endelige underskriftslisten.

31. mai skrev Terje Røberg, partiets valgansvarlige for Akershus, at Kystpartiet Viken har fått endel henvendelser fra folk som ville signere elektronisk, men som ikke kunne logge inn.

– Jeg har også opplevd det samme, i sammenheng med at jeg prøvde å logge inn. Det gikk ikke, skrev Røberg.

Resett spør Erik Strand i Kystpartiet om han har sett inngitte underskrifter forsvinne fra Valgdirektoratets elektroniske løsning. Det svarer Strand avkreftende på.

– Jeg har aldri sett underskrifter forsvinne. Det har jeg heller ikke skrevet om. Det jeg skriver om, er delvis at folk har meldt at de har skrevet under, uten at underskriften har blitt registrert, samt at flere har meldt at de ikke har klart å skrive under.

– En pussighet er at vi i Oslo har registrert at folk som har sagt de har skrevet under, ikke har blitt registrert. I Hordaland og/eller Sogn og Fjordane kom det mange tilbakemeldinger om at folk ikke klarte å logge seg inn i Valgdirektoratets løsning. Noe av det samme gjelder Akershus. Slike tilbakemeldinger har vi imidlertid ikke fått i Oslo.

Strand understreker at han ikke har grunnlag til å hevde at det foregår eller ikke foregår valgfusk i stortingsvalget 2021.

– Jeg har ingen beviser for, eller grunnlag for å hevde, at det har foregått bevisst fusk. I dette tilfellet vil jeg vokte meg vel for å hevde mere enn jeg har dekning for, sier Strand til Resett.

Strand understreker at han ikke uttaler seg på vegne av Kystpartiet, men individuelt som tillitsvalgt. Beskyldningene om signaturkaos er ikke Kystpartiets offisielle ståsted.

Underskrifter som plutselig forsvant

Resett har snakket med en person som forsøkte å stille med valgliste i et fylke, men som ikke kom i mål med underskriftene. Vedkommende mener, i likhet med Strand i Kystpartiet, at løsningen med digitale signaturer må ta litt av skylden.

– På grunn av sitt vanskelige tekniske oppsett har det virket ekskluderende og mot sin hensikt på store velgergrupper, særlig de eldste velgerne, cirka en million pensjonister, sier vedkommende til Resett.

For ordens skyld har vedkommende kun beklaget seg over brukervennligheten ved det tekniske oppsettet, og har ikke sagt noe om innloggingsproblemer eller forsvunne underskrifter. Resett har derfor valgt å ikke navngi vedkommende.

Erfaringene fra Kystpartiet kjenner partisjef Kim Steinar Kjærner-Strømberg i Nye Borgerlige seg igjen i. Det nasjonalkonservative partiet forsøkte å stille i stortingsvalget 2021, men klarte ikke å skaffe nok velgerunderskrifter.

Uavhengig av Strand i Kystpartiet forteller Kjærner-Strømberg om samme problemer som Kystpartiet opplevde.

– Løsningen ble forsinket med over en måned på grunn av tekniske utfordringer. November var løsningen på plass, men med store utfordringer for dem som skulle legge inn navn og dem som ville signere, forteller Kjærner-Strømberg til Resett.

– Flere brukere av løsningen fikk ikke signert da systemet «hengte seg opp» (lang ventetid uten at noe skjer, red.anm.), og de gav da opp, påstår han.

Som kjent kom Nye Borgerlige ikke i mål med alle underskriftene, ikke engang i hovedstaden. Partiet blir dermed stående på sidelinjen under årets stortingsvalg.

Les også: Slik gikk det med nasjonalkonservativ utfordrer (+)

Og i likhet med flere fylkeslag i Kystpartiet opplevde Kjærner-Strømberg at digitale signaturer som var blitt inngitt, ikke ble registrert. Rettere sagt var det noen i Valgdirektoratet som fjernet signaturene, mener Strømberg.

– «Korrigering» av listene ble utført av systemansvarlige i Valgdirektoratet. Underskrifter forsvant, og vi som hadde ført opp listene på valgdistriktene hadde ingen muligheter til å få korrigert dette tilbake, utdyper han.

– Listeansvarlige i Nye Borgerlige hadde ingen kontrollfunksjon om hvem som kom inn og endret antall signaturer fra myndighetenes side.

Kjærner-Strømberg forteller at han henvendte seg til Valgdirektoratet om problemene, men at lite skal ha skjedd når det gjelder å endre eller gjøre løsningen mer brukervennlig.

– I ettertid kan jeg vel hevde at dette var det minst demokratiske løsningen vi har sett etter andre verdenskrig. Hvem som endret antall signerte vet jeg fremdeles ikke, avrunder Kjærner-Strømberg i Nye Borgerlige, som altså må skyte en hvit pil etter valgdeltakelse i år.

Kjærner-Strømberg har delt skjermbilder av partiets korrespondanse med Valgdirektoratet. Resett gjengir bildene her:

Skjermbilde som skal vise e-post 11. oktober 2020 fra Kjærner-Strømberg til Valgdirektoratet om at det er teknisk vanskelig å legge inn kandidater i valglistene. Foto: Nye Borgerlige
Skjermbilde som skal vise e-post 26. januar 2021 fra Kjærner-Strømberg til Valgdirektoratet om at antallet digitale signaturer i Oslo skal ha blitt endret fra 146 til 126 på en uke. Foto: Nye Borgerlige

I tillegg har Resett fått se en e-post 14. oktober 2020 hvor en velger i Trøndelag forteller om problemer med innlogging.

– Forsøkte å signere liste for Sør-Trøndelag i dag. La inn opplysninger og kom til knappen med «Signer med ID-porten». Der ble bildet stående med «roterende piler», men kom ikke videre, skrev vedkommende.

Resett har dessuten spurt Generasjonspartiet om de har opplevd tekniske problemer, vanskeligheter eller uregelmessigheter av noe slag.

Det svarer sekretær Cayza Del Carmen bekreftende på.

– Vi samlet inn både via Valg.no og for hånd, og ja, vi opplevede en del problemer hvor folk sa de hadde signert uten at de kom opp i systemet samt at de fikk «prøv igjen senere», forteller Del Carmen til Resett.

– Vi rapporterte dette inn, men Valgdirektoratet hadde vanskelig med å forstå problemet, da vi ikke fikk logget inn for å se om vi faktisk hadde nok signaturer, og vi følte vel at de ikke forstod viktigheten av å løse problemet, mener Del Carmen.

Del Carmen tror de tekniske problemene gjorde at Generasjonspartiet mistet «viktige uker». Hvis de hadde hatt tilgang til Valg.no og kunne se hvor mange underskrifter de egentlig manglet, ville de nok ha jobbet mer iherdig.

Les også: Han vil hjelpe flyktninger i deres nærområder: – Da kan de lettere ivareta egne kulturer og religioner (+)

– Det tok over to uker før siste frist og hvor vi nærmest daglig bad om at de (Valgdirektoratet, red.anm.) rettet opp feilen så vi fikk logget oss inn, og det kan absolutt ha bidratt til at vi ikke klarte det i Oslo, sier Del Carmen.

Generasjonspartiet klarte bare å få valglister godkjent i Akershus og Hordaland. De forsøkte det samme i Oslo, men ble avvist på grunn av formalkrav.

– I lovverket tolket vi at kandidatlista skulle være et vedlegg som de som signerte kunne se, men Oslo kommune godtok ikke vedlegget på de håndskrevne, og mente de skulle være på baksiden av signeringsskjemaet, forklarer Del Carmen.

Tilsvar fra Valgdirektoratet

Resett har forelagt Valgdirektoratet denne artikkelteksten og tilbudt samtidig imøtegåelse av de delvis alvorlige påstandene som er fremsatt.

Valgdirektoratet ved seniorrådgiver Bård Solvik har gitt et omfattende tilsvar. Dette velger Resett å gjengi ordrett og uten avkortninger.

Resett spurte: Flere politiske partier og lister melder om at digitale signaturer plutselig har forsvunnet fra valglisteforslagene. Er det medarbeidere i Valgdirektoratet som manuelt har fjernet disse signaturene? Hva er grunnen til fjerningen? Hvem har utført fjerningen? Har dere gitt de valglisteansvarlige beskjed ved endring i listene?

Dette svarer Valgdirektoratet:

 • Det har ikke blitt fjernet signaturer fra løsningen. Endringen i antall signaturer skyldes at duplikate underskrifter er filtrert bort. Ved lansering var det bygget inn en funksjon i løsningen som filtrerte bort duplikate underskrifter gjort av samme individ.
 • Dette innebærer at dersom samme person skriver under på ett listeforslag flere ganger, så vises bare en underskrift.
 • Dette filteret sørger derfor for at løsningen gir listestillerne et reelt bilde av hvor mange underskrifter de har samlet inn, og hvor mange som gjenstår.
 • Duplikate underskrifter ville ikke blitt godkjent av fylkesvalgstyret. Uten denne filtreringen hadde mange listeforslag fått underkjent langt flere underskrifter enn det som ble tilfelle ved fylkesvalgstyrenes behandling, og listestillerne kunne da opplevd at en liste de trodde hadde nok underskrifter endte opp med å ikke bli godkjent.
 • Ved en oppdatering av løsningen falt denne filtreringen ut. Da dette ble oppdaget ble filtreringen gjenopprettet etter kort tid.
 • En gjennomgang eller utskrift av listen i perioden filteret var borte, ville vist flere underskrifter fra samme individ.
 • Vi beklager at listestilleren med den aktuelle problemstillingen bare ble fulgt opp innledningsvis og ikke fikk en tilbakemelding etter at saken hadde blitt undersøkt, men merker oss at listestiller ikke etterlyste en slik tilbakemelding.

Resett spurte: Flere politiske partier og lister samt deres velgere melder om at det lenge var problemer med å logge inn og deretter problemer med å godkjenne signeringen med bank-ID. Hva er Valgdirektoratets kommentar til dette?

Dette svarer Valgdirektoratet:

 • Alle henvendelser som kom inn til Valgdirektoratet på tekniske problemer med løsningen ble undersøkt. Totalt mottok Valgdirektoratet 9 skriftlige henvendelser på tekniske problemer med innlogging, signering eller opprettelse av lister i løsningen fra lansering 09.10.2020 og til og med 31.03.2021. Fem av disse var fra Kystpartiet og omhandler samme saksfelt.
 • I flere tilfeller fikk vi tilbakemeldinger på at å gjennomføre enkle grep som å tømme historikk og informasjonskapsler var tilstrekkelig for å kunne komme inn i løsningen og signere. Dette er kjente feil og løsninger knyttet til bruk av ID-porten og står videre beskrevet på Digdir sine hjelpesider: https://eid.difi.no/nb/kjente-feil-og-losninger
 • Det ble også gjennomført tester hver gang feil ble meldt inn uten at utviklerne har klart å gjenskape problemet, dvs. at samme feil oppstår når de utfører handlinger for å fremprovosere en slik feil. Slik fremprovosering ble forsøkt både i testmiljøet til løsningen og i den reelle løsningen ved flere anledninger.
 • Ut over dette har noen listestillere tatt kontakt over telefon at de ikke fikk fullført listeforslaget. Det viste seg i disse tilfellene at brukerne hadde oppholdt seg såpass lenge i løsningen at det ble et tidsavbrudd. Dette er en velkjent problemstilling for løsninger som bruker ID-porten og er en innebygget sikkerhetsmekanisme i applikasjonen. Tilsvarende mekanisme finnes for eksempel i alle nettbanker. Brukere som meldte inn dette fikk veiledning om hvordan sikre at listen ble opprettet uten tidsavbrudd. Alle innmeldte saker om dette har blitt løst.

Resett spurte: Valgdirektoratets løsning for digitale signaturer kom i stand på kort tid, og etter lansering skal det ha vært tekniske problemer. Hvor lenge varte disse problemene før de ble utbedret? Var løsningen basert på et eksisterende datasystem/-plattform (i så fall hvilket), eller ble det bygget opp fra bunnen av? Hvem står bak utviklingen av løsningen, inkludert eventuelle basisplattformer som løsningen er videreutviklet oppå?

Dette svarer Valgdirektoratet:

 • Ved lansering 9. oktober var ikke underskriftene synlig i løsningen for listestillerne. Dette ble meldt inn av en liststiller 13. oktober og løst 14. oktober. Underskriftene lå hele tiden i systemet, men en bug hindret visning av disse. Listestiller bekreftet overfor Valgdirektoratet at alle underskriftene han hadde samlet inn var synlig i løsningen etter denne feilrettingen.
 • 11. februar 2021 meldte en listestiller at løsningen fremsto som ustabil. Undersøkelser avdekte da driftsproblemer med løsningen grunnet en nylig oppdatering av sikkerhetssystemet Cloudflare. Tiltak ble iverksatt og løsningen fungerte som normalt igjen den 17. februar.
 • Løsningen ble bygget opp fra bunnen av innenfor det samme publiseringsverktøyet som valg.no bruker: (EPI) av Making Waves (nå NoA Ignite).

Resett spurte: Ut fra tilbakemeldingene fra brukere kan det synes som at innloggings- og godkjenningsproblemene har vært systematiske og vedvarende. Kan dette ha skapt en ubalanse mellom de registrerte politiske partiene (med minst 5.000 stemmers oppslutning i 2017) og de underskriftspliktige listene?

Dette svarer Valgdirektoratet:

 • Muligheten til å samle inn underskrifter digitalt var et resultat av en midlertidig endring i loven for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19. Løsningen har også hele tiden vært frivillig å bruke. Den har heller ikke stått i veien for å samle inn underskrifter fysisk, ei heller å kombinere digital og fysisk innsamling av underskrifter.
 • Per 31.03.2021 hadde listene samlet inn totalt 7.173 underskrifter ved bruk av løsningen. Dette hadde økt til 9.184 per 01.06.2021, som er fristen fylkesvalgstyrene har til å godkjenne eller avvise listeforslag.
 • Flere lister klarte å levere de 500 underskriftene som trengs for å stille liste i et valgdistrikt, enten utelukkende digitalt eller ved å kombinere digitalt innsamlede underskrifter med fysisk innsamlede underskrifter.
 • Gitt disse tallene mener Valgdirektoratet at løsningen har fungert godt etter hensikten, som var «å avhjelpe konsekvensene av Covid-19 hadde for listestilleres mulighet til å samle underskrifter til sine listeforslag».

Erik Strand i Kystpartiet mener at «Valgdirektoratets digitale løsning ikke har fungert etter den intensjonen som ble uttrykt i Stortinget, og at den ikke har bidratt til frie og rettferdige valg».

I en kommentar til dette understreker Valgdirektoratet at digital signering var et supplement til signering på papir.

– Vi er kjent med at det har kommet klager til Riksvalgstyret knyttet til løsningen for å levere listeforslag. Disse er behandlet, og ingen fikk medhold, avrunder Bård Solvik i Valgdirektoratet.

Kent Andersen vil ikke stramme inn: – Får være måte på sosialisme (+)

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon