Anders Behring Breivik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse

Statsadvokaten vil ikke innvilge en prøveløslatelse. Da er det opp til retten å avgjøre.

– Påtalemyndigheten har nå vurdert at de ikke samtykker i prøveløslatelse og mener at vilkårene for å holde ham i lukket anstalt fortsatt er til stede. Breivik ønsker at jeg skal argumentere så godt som mulig for hans prøveløslatelse, sier Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Storrviks klient har krav på domstolsprøving av prøveløslatelse når minstetiden i forvaringsstraffen er utløpt. Dette er en rett alle har. 

annonse

Breivik ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Retten vil sannsynligvis bli holdt i fengselet av sikkerhetshensyn. Saken er enda ikke berammet.

Begjæringen om løslatelse er er undertegnet med navnene Anders Behring Breivik og Fjotolf Hansen.

Breivik var et sykt, desillusjonert menneske uten virkelighetsforståelse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse