- Resett - https://resett.no -

22. juli-terroristen tar prøveløslatelse til retten

Statsadvokaten vil ikke innvilge en prøveløslatelse. Da er det opp til retten å avgjøre.

– Påtalemyndigheten har nå vurdert at de ikke samtykker i prøveløslatelse og mener at vilkårene for å holde ham i lukket anstalt fortsatt er til stede. Breivik ønsker at jeg skal argumentere så godt som mulig for hans prøveløslatelse, sier Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG. [1]

Storrviks klient har krav på domstolsprøving av prøveløslatelse når minstetiden i forvaringsstraffen er utløpt. Dette er en rett alle har. 

annonse

Breivik ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Retten vil sannsynligvis bli holdt i fengselet av sikkerhetshensyn. Saken er enda ikke berammet.

Begjæringen om løslatelse er er undertegnet med navnene Anders Behring Breivik og Fjotolf Hansen.

Breivik var et sykt, desillusjonert menneske uten virkelighetsforståelse [2]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474