Foto: Privat
annonse
annonse

– Vi hjelper langt flere ved å bruke pengene i nærområdene.

Frps toppkandidat i Østfold, Erlend Wiborg, ønsker full stans i mottak av flyktninger i Østfold. Han har sett nærmere på SSBs tall over utbetalt sosialhjelp i 2019, og han reagerer på at hele 66,6 prosent av den utbetalte sosialhjelpen i Fredrikstad gikk til personer med innvandrerbakgrunn.

– Dette viser hvor dårlig integreringen fungerer i kommunene i Østfold. Innvandrerne står for en økende andel av sosialhjelpen. Derfor kan ikke kommunene i Østfold ta imot flere flyktninger de neste ti årene. Vi må i stedet sørge for å integrere dem som er her, sier han til Fredrikstad Blad (bak betalingsmur).

annonse

Wiborg vil gå inn for å forby sekundærbosetting til Østfold de neste ti årene for dem som ikke er selvforsørgende. Dette vil bety at flyktninger som er bosatt i en kommune i en annen del av landet, ikke kan flytte til Østfold dersom vedkommende mottar støtte til livsopphold fra NAV.

Krav om selvforsørgelse

– Men har ikke alle rett til å bo hvor de vil i landet?

annonse

– Nei, flyktninger som er bosatt i en kommune skal ikke få velge hvor de skal motta offentlige ytelser. Jeg vil gjøre et unntak for barn og alvorlige syke. Kravet for å kunne flytte innenlands for ikke-norske statsborgere skal være at de er selvforsørgende, sier Wiborg.

Vil prioritere nærområdene

Wiborg, som i fire år har vært leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, ser ingen grunn til at situasjonen i Afghanistan skal medføre større flyktninginnvandring til Norge.

– Nei, vi hjelper langt flere ved å bruke pengene i nærområdene. Flyktningene skal kunne få hjelp, slik at de kan stå bedre rustet når forholdene blir bedre. Vi er villige til å ta imot et begrenset antall kvoteflyktninger, men er restriktive til asylsøkere. Erfaringer viser at det ikke er dem som trenger hjelpen mest som flykter. Ofte er det unge menn som har muligheten til å reise til Norge, sier han.

Fredrikstad Blads journalist spør Frp-toppen om Norge ikke trenger flere innvandrere, for å kompensere for den såkalte «eldrebølgen».

– Da snakker vi om arbeidsmigrasjon, ikke om flyktninger og asylsøkere. Vi har behov for flere arbeidstagere i eldreomsorgen, forutsetningen er at de lærer seg norsk, sier Wiborg.

Frp vil ikke gi pensjon til innvandrere, om de ikke har jobbet eller bodd her lenge nok

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon