AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
annonse

EØS er en husmanns-avtale det norske folk ble påtvunget etter å ha sagt nei til EU to ganger.

Denne avtalen legger enorme føringer på det norske samfunn, og Norge kan ikke sies å være et fritt og uavhengig rike så lenge denne avtalen står. Det er en kjent sak at Demokratene vil melde Norge ut av EØS og være den sterkeste stemmen mot norsk EU-medlemskap av partiene i Norge. 

Da EØS-avtalen i sin tid ble behandlet i Stortinget den 16. oktober i 1992, stemte jeg som sittende stortingsrepresentant for FrP, imot denne “husmannsavtalen”. En av flere grunner var at EØS-avtalen og senere Schengen åpnet norske grenser for fri flyt av arbeidskraft fra en rekke fattige land. Resultatet er selvfølgelig svekkede lønns- og arbeidsvilkår for norske arbeidstagere. 

annonse

Forutsetningen for de som forsvarer EØS-avtalen og EU, er at handel trenger overnasjonalitet. Dette er kort og godt ikke sant. Det meste av handel reguleres i andre avtaler som WTO og andre underliggende avtaler. EU har utviklet seg til en harmoniseringsavtale, og sterke krefter søker å gjøre lovene og reguleringene i landene i Europa like. EØS legger også begrensninger på hvilke avtaler Norge kan inngå med land utenfor EØS sonen. Videre legger EØS-avtalen store føringer på hvem vi kan tillate og ikke tillate inn i landet. 

Nei til EF demonstrerer mot EØS-avtalen i 1992. Demonstrasjonstoget gikk i karl Johans gate. NTB arkivfoto Morten Holm / NTB

LO har delvis sett denne faren og forsøkt å demme opp for problemet med å innføre ulike reguleringer. En av disse reguleringene var kravet som slår fast at firmaer som får offentlige oppdrag, skal betale tarifflønn. Alle vet at det er svært vanskelig å regulere seg bort fra et fall i lønningene når tilbudet av billig arbeidskraft først har økt. Reguleringer vil bli omgått når det står noen klare til å jobbe for halv lønn. 

Vi i Demokratene har derfor en langt enklere og bedre løsning på disse problemene: Si opp hele EØS-avtalen, Marrakesh, Asylinstituttet, Schengen og Acer, på de første 100-dagene. Schengen-regelverket er et regelverk som har som formål å erstatte grensepostene og grensekontrollene mellom landene i traktaten med bare eksterne grensekontroller inn mot Schengen landene.  

annonse

Dessverre gir det også åpne grenser med tanke på smugling av varer og personer; med liten kontroll med hva som kommer inn eller går ut. Det vil alltid være land ved Schengens yttergrense som holder porten til Europa åpen, og globalistene har latt EU land fylles opp med innvandrere med uavklart identitet, tilhørighet og intensjon, særlig under Schengen-sammenbrudet i 2015. 

Norge er en fri og selvstendig stat med suverene grenser og makt over eget territorium. Husk at overnasjonale avtaler rammer vår selvstendighet og folk flest i Norge sin lommebok. Og bare så det også er sagt: NATO-medlemskapet skal etter min menig klare mening bestå! 

 

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse