Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
annonse

Ja, Resett kommer til å søke på ordningen «produksjonsstøtte» i 2022. Det vil si pressestøtte. Vi er imot hele ordningen, men Resett, våre lesere og det vi står for vil stå igjen tapende om vi inntar en prinsipiell posisjon og nekter å motta flere millioner kroner hvert år. 

Per nå mottar Klassekampen 43 millioner, Bergensavisen 37 millioner, Vårt Land 32 millioner, Dagsavisen 28 millioner, Nationen 21 millioner, Dagen 15 millioner hvert eneste år direkte fra skattebetalerne (tall fra 2020).

Støtten regnes ut på bakgrunn av antall betalende abonnenter. Jo flere abonnenter, desto mer av pressestøtten tilfaller din publikasjon. Det vil si at hver av dem mottar omlag 1800 kroner ekstra for hver betalende abonnent de har.

annonse

Ordningen er slik at det er en pott som bevilges hvert år på statsbudsjettet og den fordeles på alle avisene som er støtteberettiget. Så hvis det kommer en ny avis inn på ordningen, vil støtten til dem som allerede er på listen, bli mindre.

Resett har i øyeblikket 2700 abonnenter og det øker hele tiden. Det innebærer at med dagens antall betalende abonnenter vil vi kunne motta ca. 4,5 millioner kroner i pressestøtte hvis vi søker og kommer inn på ordningen. Dette vil være penger som vil «tas» fra de andre avisene, som Dagsavisen og Klassekampen. Til sammenlikning er vårt nåværende årlige budsjett på cirka 8 millioner kroner.

Beslutningen

annonse

I en slik situasjon må vi ta et riktig valg. Med 4-5 millioner kroner i ekstra inntekter hvert år, vil vi kunne satse på en helt annen måte når det gjelder bredde og kvalitet. Vi vil heller ikke bli avhengige av å anmode dere like ofte om donasjoner. Hvis dere liker Resett, la staten være med å betale slik den gjør for dem som leser de etablerte mediene.

Dere trenger ikke være redd for at vår linje og uavhengighet vil endre seg. Den står fast, vi har integritet. Det både tror og håper jeg dere har sett til nå. Som ansvarlig redaktør skriver jeg det jeg mener, uansett om leserne våre eller myndighetene måtte mislike det. Det vil også fortsette. Resett er et sted for kritisk og uavhengig journalistikk og meninger.

Og til dere som fortsatt er kritiske og helst vil at vi skal klare oss selv i konkurransevridd situasjon, prøv å se det på denne måten: Et betalt abonnement på Resett betyr at dere «flytter» skattepenger fra venstrepressen til oss. Det er snakk om opptil 1800 kroner for hver av dere. Og et abonnement på Resett koster bare 1069 kroner per år/99 kr per mnd.

Ved å betale 1069 kr vil dere i praksis sørge for at Resett får nesten 3000 kroner! 1800 kr av dette er statlige penger som plusses på det dere selv gir. Vi har forsøkt å «mase» på dere om å øke støtten i snart fire år nå, men kun ved deres støtte får vi ikke inn nok til å lage et bedre produkt. 7-8 millioner kroner i året er ikke mye. Dagsavisen og Klassekampen har budsjetter på 130-200 millioner i året. Og Dagsavisen har ikke flere lesere enn Resett. Det har heller ikke Klassekampen.

Og husk at jo flere abonnenter vi får, desto større del av den norske pressestøtten går til Resett snarere enn til de etablerte mediene. Muligens vil pressestøtten til Resett gjøre at det politiske miljøet (endelig) velger å skrote hele ordningen, eller i det minste diskutere den seriøst. Det vil ikke være oss imot. Da vil alle konkurrere på frie, markedsmessige vilkår uten hjelp fra staten.

annonse

Skulle staten ende opp med å forskjellsbehandle Resett og unnlate å gi oss pressestøtte, vil vi en gang for alle ha avslørt hykleriet om at hensikten med pressestøtten er «mangfold» i mediene.  Når vi veier argumentene og de ulike utfallene på denne måten mener jeg situasjonen er vinn-vinn, og vi håper de fleste av dere lesere og støttespillere ser det på samme måten. Å søke pressestøtte er en katalysator, noen vil påstå at det er en «provokasjon». Det kan vi leve med.

Er kvalifisert

Vi har gått grundig gjennom regelverket for produksjonsstøtten, og vi har snakket med jurister. Resett kvalifiserer til å motta pressestøtte. Vi har dagsaktuelle nyhetssaker, egenproduksjon, meningsstoff, vi bidrar (i høyeste grad) til mediemangfold og vi er i en presset økonomisk situasjon. Hvis det er en avis som etter forskriften og intensjonen om mangfold faktisk kvalifiserer, så er det Resett. Ingen andre av aktørene som mottar støtte fra staten er svartelistet av en rekke store annonsører slik Resett er. At vi kvalifiserer nå som mer enn halvdelen av inntektene våre kommer fra abonnement (slik kravet er), er det etter vår mening svært liten tvil om.

Les også: Medietilsynets direktør: – Det er ikke krav om at publikasjonen må være opptatt i Norsk Redaktørforening for å få pressestøtte

Men det betyr ikke at ikke sterke aktører, og ivrige aktivister, kommer til å gjøre alt de kan for å hindre oss fra å få pressestøtte. Vi er forberedt på skittent spill og oppkonstruerte argumenter, slik også Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har gjort. Men de var private sammenslutninger og kan diskriminere som de finner for godt. Medietilsynet er et statlig forvaltningsorgan og må forholde seg til norsk lov. Det setter begrensninger på hvor mye de kan manipulere før de må stilles rettslig til ansvar for å forvalte ordningen ulovlig.

Vi har faktisk tro på at Medietilsynet kommer til å gjøre det rette og motstå det hylekoret vi må forvente kommer til å sette seg i sving når de står foran utsikten til at Resett i praksis kommer inn på statsbudsjettet fra 2022 gjennom midlene som Medietilsynet forvalter.

Jeg håper dere er med oss på denne ferden og at enda flere nå tegner abonnement. Jo flere abonnenter vi har og jo mer pressestøtte vi kvalifiserer til, desto mer i fistel kommer Resetts motstandere.

Det blir interessant å se på reaksjonene i de andre – og sosiale – mediene når denne nyheten synker inn. Venstresiden (pluss Venstre, KrF og deler av Høyre) har jobbet i mer enn et tiår for å frata vesle HRS statlig støtte. Nå som de ser ut til å lykkes med det etter valget i høst, får de et nytt problem i fanget: Hvordan skal de hindre Resett?

Finn fram popcornet og observer hykleriet i norsk offentlighet. Resett søker pressestøtte ved første mulige anledning, som er i 2022. Men støtten for 2022 vil beregnes ut fra hvor mange abonnenter vi hadde i 2021, så det er dere må tegne dere.

annonse

Vil du være med å ta penger fra venstrepressen og gi til Resett: Tegn abonnement her.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse