- Resett - https://resett.no -

«Glemte» pasientgrupper

Partiet De Kristne (PDK) ser med bekymring på at enkelte pasientgrupper føler seg glemt eller oversett, noen ganger på grunn av svak kompetanse eller uenighet om diagnostikk.

Eksempel på dette er mennesker med nakkeskader og utmattelsessyndrom. Vi ønsker økt satsing på bedre diagnostikk, noe som for mange utløser rettigheter fra forsikringsselskaper og NAV. I slike tilfeller ønsker vi vurderinger fra et fagråd som er sammensatt av uavhengige eksperter på det aktuelle området. 

Partiet De Kristne mener at landets borgere skal ha samme rett til å få nødvendig og forsvarlig helsehjelp uavhengig av alder, økonomi og hvor i landet du bor. Alle eldre må få den hjelpen de trenger når de blir for syke og skrøpelige til å klare seg hjemme. Partiet De Kristne vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester på alle kommunale nivåer: hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, hjelpemidler i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt avlastningsplasser og dagtilbud. 

annonse
FOTO: Pixabay

Vi vil også legge til rette for eldre som ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenestene for pasienten må henge sammen i en kjede der alle ledd er like sterke. Partiet De Kristne vil jobbe for en helhetlig, tilrettelagt omsorgstjeneste i kommunene. Gjennom individuell plan (IP) og stykkprisfinansiering vil vi legge til rette for forutsigbarhet og valgfrihet for den enkelte bruker. Valgfriheten bør gjelde både hvilken kommune man vil bo i og på hvilket sykehjem eller omsorgsbolig i denne kommunen man vil bo i. 

PDK vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset den enkeltes interesser og evner. Vi vil også arbeide for at alle beboere og brukere får nok mat og at denne er god og næringsrik. 

Det er mange gode grunner til å stemme Partiet De Kristne som  vil: 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stem Partiet De Kristne, godt valg!

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474