13-åringen Eirik Lyngstad får første dose med Pfizer-vaksine på Bjerke vaksinesenter i Oslo mens pappa Roy Ove følger lettet med. På grunn av et svekket immunforsvar blir Eirik vaksinert tidligere enn andre barn under 18 år. Familien er lettet over at sønnen blir prioritert i vaksinekøen. Sykepleier Elin Aarsrud setter sprøyten. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse
annonse

Frykter bivirkninger.

En rekke fagfolk, deriblant leger og akademikere, har sammen med noen politikere, signert et opprop mot «generell covid-vaksinering av barn». I oppropet kreves det at all coronavaksinering av barn stanses, samt at fokus på styrking av immunforsvaret økes, og at «velprøvde» medikamenter til forebygging og tidlig behandling av covid-19 tilgjengeliggjøres.

«Ingen barn må utsettes for alvorlige bivirkninger fra covidvaksiner. Vi har ingen barn å miste. La barna være i fred», heter det i oppropet, som hittil er signert av tusenvis av personer.

annonse

Flere politikere fra MDG og KrF, deriblant stortingskandidat Truls Olufsen-Mehus (KrF) fra Troms og Finnmark, og fylkespolitiker i Rogaland, Susanne Heart (MDG), er engasjert eller har signert oppropet.

«Vaksinering innebærer for barn en uforholdsmessig stor risiko, ettersom disse ikke har direkte behov for vaksinen (også om en ser på midlertidige plager som post-covid-syndrom, viser forskningen at barn i liten grad er rammet av dette, og at de kommer seg raskt). Forskning viser at gjennomgått sykdom gir langt sterkere immunitet enn vaksinering», fastslås det i oppropet.

Lav dødelighet

annonse

– Dødeligheten for covid for barn er svært lav, konstaterer Halvor Næss, som er overlege ved Haukeland sykehus og har signert oppropet, overfor Resett.

– I Danmark døde 1 person under 50 år av covid i hele 2020 og han var i 30-årene, hvis jeg husker rett.

Han påpeker at coronavaksinen potensielt har alvorlige bivirkninger for barn, selv om de er sjeldne. Dessuten anser han at vaksinene ikke er godt nok studert til bruk for barn.

– Immunitet etter gjennomgått covid-infeksjon er bedre enn immunitet etter vaksine, fastslår han.

Videre understreker Næss følgende:

– Jeg signerer ikke på oppropet fordi jeg er lege, men fordi jeg som privatperson mener at ovenstående grunner er nok til signering. Dette er ikke rakettforskning. Alle kan ta stilling til ovenstående.

«Uetisk»

Personene bak oppropet mener det er uetisk å utsette barn for det de mener er en unødig risiko, ved å vaksinere dem.

annonse

«Vi frykter at mange foreldre vil da ikke foreta en veloverveid vurdering, men bare tenkte kortsiktig og pragmatisk og si, “Du må ta vaksinen, jenta mi, ellers får vi ikke reist på vinterferie”. Andre foreldre vil oppleve et press fra kommunen, skolen og andre om at barna skal vaksineres, fordi flokkmentaliteten vil for mange bety at man blir stående utenfor hvis man ikke ønsker vaksineringen. Også barna selv kan kanskje kunne komme til å oppleve å bli behandlet annerledes av lærere og andre barn. Det er ikke flokkmentalitet vi trenger, men flokkimmunitet, og den oppnår barna best selv.»

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon