Arbeiderpartiet logo. NTB/Scanpix
annonse
annonse

Jeg gjengir en epost fra en god venn og kollega nokså ordrett i håp om å kunne fremprovosere et snev av ettertanke når det gjelder den mest omfattende samfunnsmessige endringsprosessen Norge noensinne har gjennomgått.

Avsenderens navn skal forbli ukjent. Han er arbeiderpartimann på sin hals og har vært en sentral premissleverandør i utformingen av det norske sosialdemokratiet over flere tiår. Som forrige generasjons sosialdemokrat gjenkjenner han lite av det han nå er vitne til i norsk politikk. Han er et kultivert, dannet og humant menneske og mer belest og bereist enn de fleste. Han skriver følgende;

«Jeg sitter på Østfoldbanen på vei inn til et møte i byen. Min togtur er i ferd med å bli en reise fra en virkelighet til en annen, som hos H. Potter. Her forandrer ikke bare landskap, men virkeligheten seg underveis og gir enda flere påminnelser om hvor mye Norge er forandret under Jens og Erna.

annonse

For eksempel er jeg eneste nordmann i en halvfull togkupe. De fleste er fra Afrika, tre store ungeflokker og en gruppe tenåringer. På veggene henger informasjonsplakater også med afrikanere som illustrasjon.

Jeg lurer på hvem det er som bestemmer alt dette, fra skifte av befolkning til propagandaen på vegger og plakater. Norge endres, og det går fort.

Som sosialdemokratisk statsminister i Tyskland agiterte G. Schrøder for en befolkningspolitikk som skulle lokke til Europa (og Tyskland) “hele menneskehetens kreative intelligens”. Hvilket jo ville vært (om det var mulig) uetisk (å stjele andres kompetanse og arbeidskraft), men vi har uansett fått noe helt annet. 

annonse

 I Afrika tømmer regjeringene sine land for “overskuddsbefolkninger” – og i Europa roper man hurra for import av en ny befolkning og enorme nasjonaløkonomiske problem.

Det må gå an å få en seriøs debatt om befolkningspolitikken slik det, omsider, også må gå an å få en seriøs debatt om “klimakriser”. En seriøs areal og miljøpolitikk er noe annet enn “klimapolitikk”.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

For eksempel har toget nettopp passert Råde, Onsøy og Rygge. Noen av Norges mest fruktbare jordbruksarealer ligger på dette raet, men vi bygger det ned til boliger, veier, jernbane, idrettsanlegg og ny infrastrukturkapasitet inn til Oslo først og fremst som en følge av befolkningsøkningen pga. innvandringen. 

 Under Jens og Erna har vi økt tempo i befolkningspolitikken og er snart fremme ved et “vippepunkt” hvor vi med sikkerhet vet, at fremtidens Norgesbefolkning blir en helt annen enn noen gang siden slaget ved Hafsfjord.

Erna skulle, som leder i og statsminister fra Høyre, være næringslivets og verdiskapingens talskvinne. Men vår ensidige avhengighet av olje- og internasjonale finansmarked er større enn noen gang. Det er en viktig næring, men hverken Erna eller Jonas er talsmenn for ansvarlig nasjonaløkonomiske strategier for å utvikle alternative næringer og verdikjeder slik at vi har flere bein å stå på. Hvor dårlig det står til med norsk fastlandsøkonomi og hvor lav tiltroen er til den norske regjeringen i de internasjonale finansmarkedene kan vi lese i den svake kronekursen.

Arbeiderpartiet og Høyre har lagt ned Forsvaret og sitter selv ikke på den ringeste kunnskap om utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål. Den politiske klasse fremstår forvaltningsmessig som rene ignoranter, administrative kløner og er ofte helt i klørne på et ambisiøst embetsverk, sterke lobbyer eller store leverandører. Det går den vei høna sparker!»

Min venns opplevelser av Østfoldbanen som en Harry Potter togreise til Hogwarts, er det stadig flere som får oppleve. Utviklingen går fort. Dette toget går bare raskere og raskere. Norges befolkning vil i løpet av de neste 50 år ha endret seg mer enn de foregående drøyt 1000 årene siden slaget ved Hafsfjord.

Enda verre er det at ingen ansvarlig politiker har noen strategi eller plan eller formening for hvordan vi skal kunne klare å finansiere dette enorme befolkningseksperimentet og samtidig beholde velferdsstaten.

annonse

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon