- Resett - https://resett.no -

Redd Barna: Det må bli ulovlig å ta barnetrygden fra de fattigste

Flere kommuner etterlyser et nasjonalt forbud mot såkalt avkorting av sosialhjelpen, viser en undersøkelse fra Redd Barna. De ber politikerne ta grep.

Såkalt avkorting av sosialhjelpen innebærer at kommunene trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosiale stønader. To av tre kommuner gjør dette i dag, helt lovlig.

Redd Barnas nye undersøkelse blant landets kommuner viser at mange ordførere ønsker seg nasjonale regler:

annonse

– Det er tilfeldig og urettferdig at lavinntektsfamilier skal få enda mindre å rutte med i noen kommuner. Så helst bør det komme nasjonale regler om hvordan dette skal praktiseres, skriver ordfører Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune i en tilbakemelding til Redd Barna.

Villige til å endre

Høyanger, Stord og Tana er blant kommunene som gjør dette i dag. De oppgir ifølge Redd Barna at også de ønsker å endre, men kun dersom det skulle bli nasjonal politikk.

Redd Barna mener det er på høy tid at praksisen forbys, gjennom en endring i sosialtjenesteloven.

annonse

– Redd Barna har mange av landets ordførere i ryggen når vi etterlyser en lov mot å regne barnas barnetrygd som en del av inntekten til foreldrene som får sosialhjelp, sier generalsekretær Birgitte Lange.

430 millioner kroner

Ifølge undersøkelsen vil det koste relativt lite for kommunene å endre praksis. I en mellomstor kommune anslår de at prislappen ville blitt rundt 3 millioner kroner, avhengig av hvor mange sosialhjelpsmottakere de har.

Totalt anslås utgiftene til om lag 430 millioner kroner for hele Norge.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474