HELST ETTER VALGET? Fem dager før stortingsvalget 13. september 2021 mener Justisdepartementet, ved Monica Mæland (H), at det er for tidlig å uttale seg om kritikken mot regjeringens forslag om å forby utenlandsk valgpåvirkning, selv om Datatilsynet kaller det «svært betenkelig» at forslaget angivelig gir PST «vide fullmakter» og kan ha «nedkjølingseffekt» på folks ytringsfrihet. Montasje/arkivbilder. Foto: Berit Roald; Vegard Wivestad Grøtt / begge NTB
annonse

Siden 2016 har amerikanske og europeiske politikere stadig oftere beskyldt stater som Kina, Russland og Iran for å «påvirke» velgerne med påstått falsk eller usann informasjon, blant annet gjennom kampanjer i sosiale medier.

Nå går Solberg-regjeringen, ved justisminister Monica Mæland fra Høyre, inn for et tillegg i straffeloven som skal kriminalisere samarbeid med utenlandsk etterretning med hensikt om å påvirke offentlige valg i Norge.

Datatilsynet har flere innvendinger mot regjeringens lovforslag. Blant annet er tilsynet bekymret over at PST vil kunne bevege seg inn i «politiske ytringer og andre meningsytringer som fremsettes i sosiale media og kommentarfelt» og med sin blotte tilstedeværelse ha en «nedkjølingseffekt» på ytringsfriheten.

annonse

Politiets Sikkerhetstjeneste er derimot fornøyd med forslaget, som de kaller «i all hovedsak dekkende» for deres behov. Samtidig argumenterer PST for at forslaget også bør omfatte nordmenn som bistår utlendinger med kjøp av norske bedrifter eller som deler informasjon som ikke er gradert eller hemmelig.

Med utgangspunkt i Datatilsynets bekymringer har Resett spurt Justisdepartementet om lovforslaget kan svekke demokratiet mer enn den utenlandske påvirkningsvirksomheten som forslaget vil til livs.

Ikke naturlig å uttale seg om dette nå, sier Justisdepartementet til Resett.

Kun for abonnenter

annonse

Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.
Ikke abonnent? Les mer her.

LOGG INN

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse