FÅR KRITIKK: Statsforvalteren i Oslo og Viken er ikke fornøyd med Oslo kommunes oppfyllelse av regelverket for skolemiljø. Her ses byrådsleder Raymond Johansen under Arbeiderpartiets landsmøte 7. april 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse
annonse

Får pålegg om retting.

Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er regjeringens representant i hovedstaden og de tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud, hadde nylig tilsyn ved Uranienborg skole i Bydel Frogner vest i Oslo.

Og statsforvalteren, tidligere kjent som fylkesmann, var ikke fornøyd med hva de så. I en rapport utgitt 3. september lister statsforvalteren opp hvor de mener Oslo kommune ikke har oppfylt opplæringsloven.

annonse

Tilsynet var avgrenset til varslingsplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø samt undersøkelsesplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Les også: Elever i Oslo-skolen skal nå undervises i «moderne rasisme»

– De ansatte Uranienborg skole [sa] at de er kjent med at de er pliktige til å varsle i de sakene som skal til rektor. direkte spørsmål om det er kjent for de ansatte at de har en selvstendig plikt til å varsle dersom det er en i ledelsen som krenker en elev, uttrykte de mer usikkerhet, heter det i tilsynsrapporten.

annonse

– I kapittelet ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket alle områder, skriver statsforvalteren videre, og lister opp:

 • Oslo kommune har ikke gjort alle som arbeider skolen tilstrekkelig kjent med hvem de skal varsle til hos skoleeier i alvorlige tilfeller eller i saker der ansatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev blir krenket av en i ledelsen skolen.
 • Oslo kommune har ikke en rutine som i tilstrekkelig grad sikrer at de ansatte dokumenterer hva som er gjort for å oppfylle plikten til å varsle i den enkelte saken.
 • Oslo kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for at skolen og skoleeier gjennomfører undersøkelser som med rimelighet kan forventes.
 • Oslo kommune har ikke gjort det tydelig hvem som skal iverksette og gjennomføre undersøkelser i skolemiljøsaker, dersom noen i skolens ledelse krenker.

Les også: Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven

 • Oslo kommune og skolen iverksetter og gjenomfører ikke alltid undersøkelser raskt som saken tilsier.
 • Oslo kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å undersøke i den enkelte sak.
 • Oslo kommune følger ikke i tilstrekkelig grad med om varslingene og undersøkelsene
  gjennomføres
  i henhold til regelverket.
 • Oslo kommune setter ikke inn tilstrekkelige tiltak for å endre praksis undersøkelsesplikten tidspunktet for tilsynet.
 • Oslo kommune følger ikke i tilstrekkelig grad opp om iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt for å sikre regeletterlevelse.

Nå har Oslo kommune frist til 31. mars 2022 med å sende inn dokumentasjon på at de har rettet manglene som tilsynet har påvist.

Rødt sørger for flertall for mistillit mot MDGs Lan Marie Berg

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon